Veřejná dražba - k dispozici

Bytový dům s provozovnou v Karviné

Nejnižší podání:
3 495 000,- Kč
Dražební jistota:
500 000,- Kč
Číslo zakázky:
A17-001600
Okres:
Karviná
Obec/městská část: Karviná. Ulice a č.p.: Fryštátská 86.

Kontakt na makléře

Martin Bohoněk
tel.: 724 065 864

Detailní informace

Elektronická dražba bytového domu s provozovnou v historické části Karviné.

Odkaz na dražební vyhlášku

Termíny prohlídek

1. prohlídka: 04.01.2018 v 10.00 hod.
2. prohlídka: 11.01.2018 v 10.00 hod.
3. prohlídka: 18.01.2018 v 10.00 hod.

Technické informace

zastavěná plocha a nádvoří: 168 m2
Kategorie:administrativní budovy
byty
prodejní prostory
restaurace

Přílohy

Dražební vyhláška [*.pdf, 9177 kB]
Znalecký posudek [*.pdf, 11444 kB]
Budova s č.p. 86 v katastrální území Karviná – město je stavbou nacházející se v centrální části statutárního města Karviná a je součástí souvislé zástavby ulice Fryštátské.
Jedná se o stavbu rohovou, tvořící nároží ulice Fryštátské a chodníku pro pěší, spojujícího ulici Fryštátskou s ulicí Zámeckou.


Dispoziční upořádání stavby:
Oceňovaný objekt je tvořen podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími, přičemž třetí nadzemní podlaží je podkrovím.
Podzemní podlaží je rozděleno na dvě vzájemně komunikačně nepropojené části. V jedné z části podzemního podlaží, přístupné z chodby a schodišťového prostoru, propojujícího všechna nadzemní podlaží domu, se nachází chodba a kotelna ústředního vytápění stavby, ve druhé části podzemního podlaží stavby, přístupného z prodejních prostor cukrárny a kavárny, se nachází místnost užívaná jako zázemí této provozovny, jako kancelář, sklad, místnost s chladničkami, mrazničkami a myčkami nádobí a podobně.
Přístup ke schodišťovému prostoru, propojujícímu všechna podlaží domu, je z chodníku spojujícího ulici Fryštátskou a Zámeckou.
1.NP stavby je tvořeno místnostmi provozovny kavárny a cukrárny, to je především prodejní místností cukrárny o konstrukční výšce 4,80 m s ochozem o výšce 2,50 m, přístupné samotným vstupem z ulice Fryštátské, a na ni navazujícími místnostmi kavárny, včetně místností sociálního zařízení pro návštěvníky, sociálního zařízení pro zaměstnance a úklidové komory.
2.NP je tvořeno bytem sestávajícím z předsíně, koupelny, komory, WC, kuchyně a tří obytných místností.
3.NP – podkroví – je tvořeno chodbou, třemi kancelářskými místnostmi, WC, koupelnou a půdními prostory.
Popis jednotlivých konstrukcí objektu:
Oceňovaný objekt je stavbou zděné konstrukce vybudovanou na kamenných základech, bez izolací proti působení zemní vlhkosti.
Svislé nosné konstrukce a obvodové stěny tloušťky 45 cm jsou vyzděné z plných cihel, povrchy stěn jsou opatřeny vnitřními dvouvrstvými vápennými omítkami, fasáda je opatřena štukatérskou výzdobou.
Povrchy stěn místnosti sloužící jako zázemí provozovny cukrárny a kavárny, místností sociálních zařízení pro návštěvníky kavárny a cukrárny, místností sociálního zařízení pro personál cukrárny a kavárny, jakož i místnost koupelny bytu ve 2.NP objektu, jsou obloženy keramickými obklady.
Povrchy podlah místností kavárny a cukrárny jsou tvořeny mramorovou dlažbou, keramickými dlažbami a textilními krytinami. Povrchy podlah obytných místností bytu ve 2.NP objektu a předsíně tvoří vlýsky, povrchy podlah koupelny a WC jsou tvořeny keramickými dlažbami, povrch podlahy v kuchyni je tvořen PVC. Povrchy podlah místností 3.NP objektu, podkroví, tvoří krytiny z PVC.
Stropy místností objektu mají rovné podhledy.
Schodiště v objektu je betonové konstrukce, schodišťové stupně mají povrch z litého teraca, zábradlí je litinové s dřevěným madlem.
Objekt je zastřešen pultovým krovem dřevěné konstrukce, pokrytým plechovou krytinou a opatřeným klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu a bleskosvodem.
Okna jsou dřevěná, dvojitá, dveře jsou dřevěné, převážně plné.
S výjimkou 3.NP stavby je v objektu proveden rozvod elektrické energie, rozvody ústředního topení se samostatnými plynovými kotli pro provozovnu kavárny a cukrárny v 1.NP stavby a pro byt ve 2. NP, rozvody studené a teplé vody, zdrojem teplé užitkové vody pro provozovnu kavárny a cukrárny v 1.NP stavby plynový kotel ústředního topení, zdrojem teplé vody pro potřeby bytu ve 2. NP je elektrický bojler, rozvody vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu.
Ve 3.NP, podkroví, je proveden pouze rozvod elektrické energie, rozvod studené vody a kanalizace z WC a koupelny.
Stáří objektu, stavebně technický stav a opotřebení jednotlivých konstrukcí stavby:
Z důvodu nedostatku jakýchkoliv podkladů je na základě stavu a charakteru jednotlivých konstrukcí stavby uvažováno, že její celkové stáří je 130 let.
Z dostupných podkladů je pak zřejmé, že v roce 1998 byla u objektu provedena nová fasáda a výměna kanalizace, rozvodů vody a plynu.
Ke dni ocenění se v bezvadném stavebně technickém stavu nacházejí pouze místnosti podzemního podlaží a v 1.NP užívané pro provoz cukrárny a kavárny.
Místnosti bytu a jednotlivé konstrukce, tvořící jeho vybavení, se ke dni ocenění nacházejí ve stavu vyžadujícím, za účelem případného užívání, provedení celkové rekonstrukce.


Jsme jeden z největších dražebníků (nejen) realit v České republice.

Buďte v obraze! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o nově zařazených nabídkách a aktuálních dražbách:

* - povinné položky