Veřejná dražba - rezervováno

Pozemky s budovami na Dolní oblasti Vítkovic

Nejnižší podání:
60 000 000,- Kč
Dražební jistota:
7 000 000,- Kč
Číslo zakázky:
A18-001608
Okres:
Ostrava-město
Obec/městská část: Vítkovice. Ulice a č.p.: bez č.p./č.e..

Kontakt na makléře

Martin Bohoněk
tel.: 724 065 864

Detailní informace

Elektronická dražba pozemků s administrativní budovou a halami na Dolní oblasti Vítkovic.

Odkaz na dražební vyhlášku

Termíny prohlídek

1. prohlídka: 13.02.2018 v 09.00 hod.
2. prohlídka: 20.02.2018 v 09.00 hod.

Technické informace

Užitná plocha: 1386 m2
zastavěná plocha a nádvoří: 1511 m2
ostatní plocha, manipulační plocha: 12860 m2
Kategorie:administrativní budovy
haly
pozemky

Přílohy

znalecký posudek [*.pdf, 1859 kB]
Dražební vyhláška [*.pdf, 359 kB]
Dodatek č. 1 k DV [*.pdf, 153 kB]
Předmětem ocenění je nemovitost - pozemek parc.č. 1125/33 jehož součástí je stavba: bez čp/če, administrativa; pozemek parc.č. 1125/122 jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba; pozemek parc.č. 1125/123 jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba; pozemek parc.č. 1125/124 jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba a pozemek parc.č. 1125/125 vše s příslušenstvím vše v katastrálním území Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, zapsáno na LV č. 14.

Oceňovaná nemovitost - se nachází v zastavěné části města Ostrava, část Vítkovice, v uzavřeném, oploceném průmyslovém areálu "Dolní oblast Vítkovice". Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je zajištěn přes zpevněné asfaltové nebo betonové vnitro-areálové komunikace pro těžkou kamionovou dopravu. Oceňovaná nemovitost je také napojena na železniční vlečku. Vlastní přístup do areálu oblasti Dolní Vítkovice je zajištěn z ul. Ruská, případně ul. Místecká. Vnitro-areálové přístupové komunikace jsou ve vlastnictví Vítkovice a.s. Oceňované nemovitosti se nacházejí při jižní hranicí areálu Dolní Vítkovice. Jedná se o samostatný vnitřní areál firmy Vítkovice Recycling a.s. Tento samostatný areál je napojen na vnitroareálové ing. sítě - elektro, voda, plyn, kanalizace. V oblasti "Dolní Vítkovice" v níž se oceňované nemovitosti nacházejí, dochází v posledních letech k výstavbám nových objektů, rekonstrukcím stávajících objektů, rozsáhlým úpravám zpevněných ploch a opravám páteřních komunikací. Pro svoji blízkost, velmi snadnou dostupnost centra města i snadné napojení na blízkou čtyřproudovou komunikaci (ul. Místecká), je celá oblast velmi lukrativním místem s dalšími výraznými rozvojovými možnostmi.

Objekt bez čp/če, administrativa - součást pozemku parc.č. 1125/33 - jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní zděnou budovu s plochou střechou o zastavěné ploše 256 m2. Objekt obsahuje zázemí pro zaměstnance (šatny, soc. zařízení, kuchyňka) a kanceláře. Objekt byl postaven v roce 2008. Celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Celková užitná plocha objektu je 205 m2. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou zděné, obvodové konstrukce jsou opláštěny ze zateplených sendvičových panelů, střecha je z plochá, střešní krytina živičná, klempířské prvky z Pz. plechu, podlahy jsou betonové s ker.dlažbami, okna plastová, dveře dřevěné do kovové zárubně, soc. zařízení jsou vybavena sprchami, umyvadly, splachovacími WC, provedeny jsou ker.obklady a dlažby, vytápění je ústřední s plynovým kotlem, elektroinstalace světelná a motorová, rozvody vody studené a teplé, kanalizace svedena ze soc. zařízení.

Objekt bez čp/če, jiná stavba - součást pozemku parc.č. 1125/122 - jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu, která plynule navazuje na administrativní objekt. Hala má kovovou nosnou konstrukci s vnějším opláštěním zateplenými sendvič. panely, střecha je šikmá s nízkým sklonem. Hala má obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou 200 m2. Objekt je tvořen jedním prostorem. Objekt byl postaven v roce 2008. Celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Celková užitná plocha objektu je 180 m2. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou kovové, obvodové konstrukce jsou opláštěny ze zateplených sendvičových panelů, střecha je z šikmá sedlová, střešní krytina z trapéz.plechu, klempířské prvky z Pz. plechu, podlahy jsou betonové průmyslové, vjezd do haly je dvěma sekčními vraty s el. pohonem. Hala je vytápěna lokálními teplovodními ohřívači, elektroinstalace světelná a motorová.

Objekt bez čp/če, jiná stavba - součást pozemku parc.č. 1125/123 (vodní hospodářství) – jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu, s šikmou pultovou střechou. Hala má kovovou nosnou konstrukci s vnějším opláštěním zateplenými sendvič. panely, střecha je šikmá pultová s nízkým sklonem. Hala má obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou 76 m2. Objekt je tvořen jedním prostorem. Objekt byl postaven v roce 2011. V objektu je umístěna usazovací nádrž s čerpadlem. Celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Celková užitná plocha objektu je 68 m2. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou kovové, obvodové konstrukce jsou opláštěny ze zateplených sendvičových panelů, střecha je z šikmá pultová, střešní krytina z trapéz. plechu, klempířské prvky z Pz. plechu, podlahy jsou betonové, vjezd do haly je kovovými vraty. Hala je vytápěna lokálními teplovodními ohřívači, provedeny jsou rozvody vody, elektroinstalace světelná a motorová. Objekt je vybaven technologií ke zpracování a třídění kovového odpadu. Tato technologie není součástí tohoto ocenění.

Objekt bez čp/če, jiná stavba - součást pozemku parc.č. 1125/124 - jedná se o specifický nepodsklepený jednopodlažní objekt k technologické lince ke zpracování a třídění kovového odpadu. Tato technologie není součástí tohoto ocenění. Objekt má členitý půdorys se zastavěnou plochou 802 m2. Součástí objektu je dvoupodlažní elektroobjekt (v těchto prostorech jsou elektrická a hydraulická napojení technologických zařízení linky, součástí je řídící plošina linky), třídící kabiny, trafostanice, tzv. bunkry (přístřešky na odpad), hala k technologické lince, základ stroje technologie. Objekt má kovovou nosnou konstrukci s vnějším opláštěním kovovými sendvičovými protihlukovými panely. Střecha je plochá, střecha není provedena v části k technologické lince. Objekt byl postaven v roce 2011. Celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Celková užitná plocha objektu je 720 m2. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou kovové, obvodové konstrukce jsou opláštěny ze sendvičových panelů, střecha je plochá (provedena pouze z části zastavěné plochy), podlahy jsou betonové. Objekt je vytápěn pouze z části, provedeny jsou rozvody vody, elektroinstalace světelná a motorová. Objekt je vybaven technologií ke zpracování a třídění kovového odpadu. Tato technologie není součástí tohoto ocenění.

Na pozemku parc.č. 1125/125 - se při jeho východní hranici nachází nadstřešení kolejové vlečky – ocelový přístřešek, tvořený zalomenými sloupy, se zastřešením trapézovými plechy. Základy přístřešku jsou z ŽB patek, nosné konstrukce je tvořena ocel. sloupy, zastřešení a opláštění jedné stěny z trapéz plechu. Přístřešek byl postaven v roce 2008. Celkový technický stav je dobrý. Zastavěná plocha přístřešku je 285 m2.

Oceňované pozemky parc.č. 1125/33, 1125/122, 1125/123, 1125/124, 1125/125 - jsou rovinaté, mají nepravidelný tvar a tvoří spolu s výše uvedenými objekty jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny. Pozemky jsou v převážné ploše zpevněny asfaltovými manipulačními plochami. Pozemky se nachází ve skupině parcel, kterým je dle platné cenové mapy města Ostravy přiřazena cena 800,- Kč/m2. Všechny oceňované pozemky se nacházejí dle platného územního plánu města Ostravy v plochách určených k zastavění - plochy lehkého průmyslu.

Rekapitulace ploch:
celková plocha pozemků 14 371 m2 z toho 1 511 m2 je zastavěná plocha (cca 11%); Pro další využití
(zastavění) pozemků je v tomto posudku předpokládáno s plochou 10 000 m2.
celková užitná plocha administrativního objektu: 205 m2.
celková užitná plocha ostatních objektů (výroba): 1 181 m2


Jsme jeden z největších dražebníků (nejen) realit v České republice.

Buďte v obraze! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o nově zařazených nabídkách a aktuálních dražbách:

* - povinné položky