1/2 RD v Ostravě - Michálkovicích

Informace o nabídce

Cena:
0 Kč
Cena tržní:
0 Kč
číslo zakázky:
A08-000350

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Ulice:
Sládečkova 582
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
Martin Bohoněk
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

RD čp. 582 má podsklepenou zděnou konstrukci se dvěma nadzemními podlažími a nízkou střechou nepravidelného sedlového tvaru bez využitelného podkroví. Uvnitř domu jsou situovány celkem dvě shodné bytové jednotky, obě o velikosti 3+1 s příslušenstvím, z nichž jedna je v přízemí a druhá v patře. Dům byl dle předložené dochovalé stavební dokumentace postaven a zkolaudován v r. 1941, jeho současný technický stav je přiměřený stáří a prováděné údržbě. Za dobu trvání stavby nebyl dům nijak zásadně přestavován či rekonstruován, některé stavebně technické změny byly provedeny údajně kolem r. 1961 a pak také v dalších letech. Jednalo se především o výměnu nebo úpravu prvků krátkodobé životnosti a střechy. Opotřebení nosných púrvků stavby je mírně zvýšeno z důvodu poddolování domu. Součástí je zimní zahrada, která je přistavena k boční štítové zdi rodinného domu. RD je postaven na parcele stavebního pozemku parc. č. st. 636 - uzastavěná plocha a nádvoří o výměře 149m2, přilehlý pozemek je tvořen parcelou č. 291/12 - zahrada o výměře 519m2. Do vlastnictví RD patří také pozemek parc. č. st. 940 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30m2, který se nachází pod stavbou garáže, která je umístěna v blízkosti domu, ale je ve vlastnictví jiného vlastníka.

Kategorie: rodinné domy
Stav: Rezervováno
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
45,3 KiB
98,6 KiB
33,2 KiB