1/4 RD Ostrava - Michálkovice

Informace o nabídce

Cena:
0 Kč
Cena tržní:
0 Kč
číslo zakázky:
A08-000440

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Ulice:
Sládečkova 582
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
Martin Bohoněk
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: rodinný dům čp.582 s příslušenstvím, který je situován na svažitém oploceném pozemku v Ostravě Michálkovicích, v místě, zastavěném převážně rodinnými domy a objekty bydlení. Rodinný dům má podsklepenou zděnou konstrukci se dvěma nadzemními podlažími a nízkou střechou nepravidelného sedlového tvaru bez využitelného podkroví. Uvnitř domu jsou situovány celkem dvě shodné bytové jednotky, obě o velikosti 3+1 s příslušenstvím, z nichž jedna je v přízemí a druhá v patře. Dům byl dle předložené dochovalé stavební dokumentace postaven a zkolaudován v roce 1941, jeho současný technický stav je přiměřený stáří a prováděné údržbě. Součástí prodeje je rovněž příslušenství domu, tvořené jednou vedlejší stavbou - zimní zahradou, která je přistavěna k boční štítové zdi rodinného domu a dále některé druhy venkovních úprav, jako vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, kanalizace, žumpa, zahradní skleník a část oplocení s plotovými vraty a brankou. Přístavba zimní zahrady je provedena v proluce mezi pravou štítovou zdí rodinného domu čp.582 a štítovou zdí sousedního rodinného domu. Jde o nepodsklepenou, převážně zděnou přízemní stavbu, ve které je situována průchozí chodba mezi hlavní vstupní částí domu a zahradou a dále samotný prostor tzv. zimní zahrady, umožňující pěstování drobných rostlin. Tato vedlejší stavba byla provedena údajně kolem roku 1978 a její současný technický stav je již horší, a to především z důvodu zatékání srážkových vod přes střešní konstrukci do vnitřních prostor. V zahradě rodinného domu roste několik kusů ovocných a okrasných porostů.
Kategorie: rodinné domy
Stav: Rezervováno
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
33,2 KiB
93,4 KiB
45,7 KiB