Budova č.p 767, ul. Ostravská, Karviná

Jedná se o samostatně stojící pětipodlažní budovu čp. 767 u ulice Ostravské, postavenou na pozemku parc.č. 377/1, původně plnící funkci jako obytný dům a rekonstruovaný v roce 1982 na kancelářskou budovu. Je zděného konstrukčního systému se sklonitou střechou. Objekt má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a podkroví a půdní prostor. Byly předloženy podklady o rekolaudaci stavby na kanceláře a sídlo Okresního kulturního střediska. 
Dispoziční řešení:
I.PP: obsahuje skladovací a komunikační prostory. Vstup je z terénu a schody do 1.NP.
I.NP: původně obytné prostory,  v současné době kanceláře, archiv, kuchyňka, sociální zařízení, sklady, komunikační prostory se schodištěm.
II.NP: původně obytné prostory, v současné době kanceláře, kuchyňka, sociální zařízení a komunikační prostory se schodištěm.
III.NP: původně obytné prostory,  v současné době kanceláře, kuchyňka, sociální zařízení a komunikační prostory se schodištěm.
Podkroví: kanceláře, sociální zařízení, chodba a půdní prostory.

Práva a závazky:
Na předmětu dražby vázne 13 nájemních smluv o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 1 nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu určitou do 31. července 2006. 

Stáří: nebyl předložen doklad o kolaudaci stavby. Podle získaných informací je budova z roku 1915.
Stavební stav: Celkový stavební stav je úměrný stáří, konstrukci objektu, kvalitě provedení a prováděné údržbě. Údržba je dobrá, stavební úpravy prováděny od roku 1982. Objekt je napojen na veřejný rozvod vody, kanalizace, plynu a elektro nn.
Popis konstrukcí a vybavení domu: Na betonových základech s vodorovonou a svislou izolací je zdivo I.PP betonové a cihelné v tl. do 750 mm, zdivo NP cihelné v tl. 450-750 mm, stropy jsou betonové trámové nad I.PP, ostatní železobetonové s podhledem, krov je dřevěný vaznicový sedlový valbový s plechovou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné z pozink. plechu, fasádní omítky jsou břízolitové s nástřikem, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, keramické obklady jsou ve WC, u umyvadel a v kuchyňkách, schody jsou do I.PP betonové, do pater betonové s mramorem, dveře jsou hladké plné a prosklené, dýhované, vstupní rámové náplňové, okna jsou dřevěná dvojitá, podlahy místností jsou v I.PP s betonovou mazaninou, v dalších podlažích textilní povlaky lepené, PVC, keramické dlažby, vytápění je ÚT kotlem na plyn z kotelny v přístavbě, elektroinstalace 230/400 V, jističe, bleskosvod, rozvod vody studené a teplé, ohřev centrální z kotelny, kanalizace je z umývadel, kuchyněk a WC do veřejné sítě, hyg. vybavení tvoří umývadl
a, WC splachovací, ostatní  vybavení - rozvod telefonu, mříže na oknech. Světlá výška v I.PP je 250 cm, v I.NP je 319 cm, ve II. NP je 300 cm, ve III.NP je 295 cm, v podkroví 257 cm, na půdě do hřebene je 500 cm, půdní nadezdívka 30 cm. Zastavěná plocha domu u I. NP 283,31 m2.