Výsledek dražby 12. 04. 2017

6.6.2017

Dne 12. 04. 2017 proběhla na portále www.realdrazby.cz elektronická dražba pozemků o celkové výměře 9 865 m2 v k.ú. Zpupná Lhota , obec Chotěbuz. Tato dražba byla úšpěšná, díky licitaci byla navýšena cena nejnižšího podání o 70,13% a zároveň překročila cenu znaleckou o 13,42%. Konečná cena dosažená vydražením se tak vyšplhala z částky 1.773.000,- Kč na 3. 017.000,- Kč.