Výsledek dražby 15. 5. 2014

20.5.2014

V tento den byla dražena vila v centru Karviné. Do dražby se přihlásili dva dražitelé. I přes to, že vyvolávací cena byla stanovena výše, nežli byla cena tržní dle znaleckého posudku, došlo mezi oběma zájemci k licitaci. Z vyvolávací ceny 3.7 mil Kč se licitací konečná cena dosažená vydražením vyšplhala až na 4.120.000 Kč. Vydražiteli gratulujeme k nabytí.