Výsledek dražby 27. 09. 2017

23.10.2017

Dne 27. 09. 2017 proběhla ve víceúčelové tělocvičně v Malé Morávce dobrovolná dražba z majetku obce, a to domu čp. 80 s pozemky, k.ú. Malá Morávka. Díky licitaci byla navýšena cena nejnižšího podání o 23 %. Konečná cena dosažená vydražením se tak vyšplhala z částky 2.000.000,- Kč na 2.460.000,- Kč.