Výsledky dražby ze dne 5. června 2014

5.6.2014

Dnes proběhly po dlouhých letech dražby bytových jednotek z majetku úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Z celkového počtu dražených jednotek byly vydraženy byty na ul. Cingrova, Senovážná a Fügnerova. Cena dosažená vydražením je rovna vyvolávacím cenám. Ostatní jednotky nebyly vydraženy. S navrhovatelem dražby bude dohodnut postup provedení následné dražby. Předpokládáme termín, druhá polovina září letošního roku.