Areál bývalého zahradnictví v Karviné - Mizerově

Cena

Nejnižší podání:
1 900 000 
Dražební jistota:
200 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A21-000003
Datum dražby:
16.2.2022

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Karviná
Ulice:
Zahradnická
Č. domovní / č. orientační:
348

Kontakt

Jméno:
Martin Bohoněk
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

VYDRAŽENO

 

Elektronická dražba zde.

 

 

 

Budova č.p. 348 na parc.č. 1760/2 v katastrálním území Karviná – město je samostatně stojícím, nepodsklepeným, jednopodlažním objektem zděné konstrukce, zastřešeným šikmým pultovým krovem. Krov neumožňuje zřízení podkroví.

Za účelem ocenění stavby je na základě dostupných dokladů uvažováno, že se jedná o objekt užívaný od roku 1980.

Objekt byl vybudován jako provozní zařízení zahradnictví Okresního podniku služeb Karviná, a nacházela se v něm místnost kotelny, sklad tuhých paliv a dále místnosti sociálních zařízení zaměstnanců zahradnictví, zahrnující šatny, koupelny, WC a kanceláře.  Za období svého užívání byl objekt stavebně upravován, dispozičně měněn, v souvislosti s tím, jak se měnil účel jeho využití.

Ke dni ocenění je objekt využíván pouze z části, využity pro potřeby opravny zahrádkářské techniky jsou využity některé místnosti stavby a místnost původní kotelny a skladu tuhého paliva.

Jedná se o místnosti nacházející se v severozápadní části stavby, chodbu, kancelář, sociální zařízení, sklad, dílnu a místnost původní kotelny, o celkové podlahové ploše 73,30 m2.

Ostatní místnosti ve stavbě, jejichž celková podlahová plocha činí 97,20 m2, které původně tvořily prostory šaten a sociálních zařízení pro zaměstnance zahradnictví, ke dni ocenění využívány nejsou, nejsou pronajaty, a na základě jejich stavebně technického stavu je uvažováno, že se jedná o prostory v daném stavu nepronajatelné.

Oceňovaný objekt je stavbou vybudovanou na betonových základových pásech opatřených izolacemi proti vlivům zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce tloušťky 30 cm jsou vyzdívané (zřejmě ze škvárobetonových tvárnic), vnitřní i vnější povrchy zdiva jsou opatřeny dvouvrstvými vápennými omítkami. Stěny sociálních zařízení jsou obloženy keramickými obklady. Stropy místností mají rovné podhledy, podlahy jsou betonové. Okna jsou dřevěná, z části opatřená mřížemi, dveře jsou dřevěné i kovové, vrata jsou ocelové konstrukce. Krov dřevěné konstrukce je pokryt krytinou z pozinkovaného plechu a je opatřen klempířskými konstrukcemi rovněž z pozinkovaného plechu. Bleskosvod chybí. Ve stavbě je provedena světelná i motorová elektroinstalace, rozvod studené i teplé vody, zdroj teplé vody chybí, rozvody vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu.

Stavba je vybavena plynovými přímotopy, funkční zdroje tepla, které jsou majetkem nájemce, se nachází v pronajaté části objektu, zřejmě nefunkční plynové přímotopy se nachází v místnostech nepronajaté části stavby.

Vnitřní hygienická zařízení ve funkčním stavu, splachovací záchod a umývadlo, se nacházejí v pronajaté části stavby.

Vnitřní hygienická zařízení v nefunkčním stavu nebo v neúplném stavu, tvořená splachovacím záchodem, umývadly a sprchovým koutem se nacházejí v nepronajaté části objektu. Stavebně technický stav řady konstrukcí stavby je uvažován jako výrazně horší, než by odpovídalo době jejich užívání.

 

Budova č.p. 335 na parc.č. 1760/5 v katastrálním území Karviná – město je samostatně stojícím, nepodsklepeným, jednopodlažním objektem zděné konstrukce, zastřešeným rovnou střechou.

Za účelem ocenění stavby je na základě dostupných dokladů uvažováno, že se jedná o objekt užívaný od roku 1989.

Objekt byl vybudován jako provozní zařízení zahradnictví Okresního podniku služeb Karviná, a nacházeli se v něm místnosti prodejny věnců a zahradnických výrobků se zázemím.

V roce 1996 byl u částí místností v objektu změněn účel užití na prodejnu potravin.

V roce 2016 byl účel užití oceňované stavby, budovy s číslem 335 na parcele č. 1760/5 v katastrálním území Karviná-město, změněn na výrobnu cukrářských a lahůdkářských produktů.

S každou změnou užívání stavby byly spojeny určité dispoziční úpravy objektu a úpravy a opravy některých vnitřních konstrukcí stavby.

Ke dni ocenění není objekt užíván vlastníkem, ani není zcela ani z části pronajat. Za účelem ocenění stavby je uvažováno, že stavebně technický stav objektu ke dni ocenění neumožňuje, bez provedení rozsáhlých oprav a úprav, jeho pronájem.

Oceňovaný objekt je stavbou vybudovanou na betonových základových pásech opatřených izolacemi proti vlivům zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce tloušťky 35 cm jsou vyzdívané (zřejmě ze škvárobetonových tvárnic), vnitřní i vnější povrchy zdiva jsou opatřeny dvouvrstvými vápennými omítkami. Stěny sociálních zařízení jsou obloženy keramickými obklady. Stropy místností mají rovné podhledy, podlahy jsou betonové, povrchy podlah tvoří keramické dlažby, krytiny z PVC nebo cementový potěr. Okna jsou dřevěná, z části opatřená mřížemi, dveře jsou dřevěné i kovové konstrukce.

Plochá střecha je pokryta živičnou krytinou a je opatřena klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu.

Ve stavbě je provedena světelná i motorová elektroinstalace, rozvod studené i teplé vody, zdroje teplé vody je elektrický bojler, rozvody vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu.

Objekt je vytápěn ústředním vytápěním s kotlem plynovým, s litinovými i plechovými výměníky.

Vnitřní hygienické vybavení, splachovací záchody, umývadla, vybavení sprchových koutů, z části chybí, z části se nacházejí v nepoužitelném stavu.

Stavebně technický stav řady konstrukcí stavby je uvažován jako výrazně horší, než by odpovídalo době jejich užívání.

Kategorie: komerční prostory
Zastavěná plocha a nádvoří: 547
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
840,1 KiB
3,8 MiB