Autoservis s autosalonem v Chotěbuzi.

Cena

Nejnižší podání:
6 000 000 
Dražební jistota:
600 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002536
Datum dražby:
19.4.2017

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Chotěbuz
Ulice:
Karvinská
Č. domovní / č. orientační:
326

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A16-001534 - cena dosažená vydražením 6.510.000,- Kč

Areál autoservisu s autosalonem v obci Chotěbuz, k.ú. Zpupná Lhota Předmětné nemovitosti, tj. areál autoservisu s autosalonem, se nachází v k.ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz (1 272 obyvatel), okr. Karviná, při ulici Karvinská. Jedná se o areál se 2 hlavními stavbami (č.p. 318 a 326), který je umístěn na jihovýchodním okraji obce, při hranici s městem Český Těšín. Nemovitosti jsou situovány při velmi frekventované komunikaci ve směru na Karvinou, v dosahu je napojení na strategickou silnici E75 (ve směru na Frýdek-Místek), resp. S52 ve směru do Polska přes hraniční přechod Chotěbuz/Boguszowice. V místě je rozptýlená smíšená zástavba objektů pro bydlení a komerční účely. Naproti přes komunikaci ul. Karvinskou je násep se železniční tratí, za kterou se nachází koryto řeky Olše. Centrum obce je vzdáleno cca 1,7 km a mimo obecního úřadu se zde nachází pošta a knihovna, stanice meziměstské hromadné dopravy je ve vzdálenosti cca 250 m. Centrum města Český Těšín je vzdáleno cca 3,5 km. Hlavní část areálu se nachází v rovinatém terénu, na západním okraji areálu je výrazný terénní zlom - svah ukloněný východním směrem, nad nímž se nachází zástavba rodinných domů. Z hlediska atraktivity umístění se v rámci obce a příměstských lokalit Českého Těšína jedná o poměrně atraktivní lokalitu a velmi frekventovanou lokalitu, prakticky mimo zástavbu, s velmi dobrou dopravní dostupností. Dle územního plánu se areál nachází v zóně aktivit dopravně obslužných (podnikatelské aktivity pro oblast služeb pro motoristy, obchod, veřejné stravování apod.). Součástí ocenění jsou rovněž pozemky parc.č. 773 a 776 tvořící svah na hranici areálu, tyto pozemky jsou dle územního plánu v zóně krajinné zeleně. Areál se dále dle územního plánu nachází v sesuvném území, zasahuje zde rovněž ochranné pásmo železnice a ochranné pásmo lesa. Předmětem ocenění je areál tvořený pozemky parc.č. 769, 770, 771, 772, 774, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 775/6, 777/1, 777/2 a 777/3 v k.ú. Zpupná Lhota, součástí pozemku parc.č. 775/3 je budova č.p. 318, součástí pozemku parc.č. 775/4 je budova č.p. 326. Předmětem ocenění jsou dále pozemky parc.č. 773 a 776 tvořící svah na západní straně areálu. Předmětem ocenění je dále objekt dvojgaráže situovaný na pozemku parc.č. 769, který není zapsán do katastru nemovitostí. Objekty byly postaveny v roce 1993 a později rozšířeny v roce 2006 resp. 2009. Ke dni ocenění jsou ve velmi dobrém stavebně-technickém stavu. Areál je ke dni ocenění v pronájmu jednomu nájemci na základě smlouvy sjednané na dobu neurčitou. Převážná část venkovních ploch sloužících pro parkování a manipulaci je zpevněna zámkovou dlažbou - v některých částech areálu je povrch nádvoří výrazně zvlněn, což je dle informací sdělených při místním šetření způsobeno tlakem spodní vody. Oceňované nemovitosti jsou napojeny na veřejné inženýrské sítě: elektro, vodu a plyn, veřejná kanalizace v místě není. Areál je oplocen a napojen na kamerový systém. Vytápění objektů je zajištěno plynovými kotli. Souhrnná výměra pozemků v areálu činí 5 545 m2, z toho souhrnná výměra pozemků zastavěných oceňovanými budovami činí 1 167 m2. Souhrnná výměra užitných ploch budov v oceňovaném areálu činí 992 m2. Na přilehlých zpevněných plochách se nachází nadstandardní kapacity pro parkování, manipulaci a skladování, s možností dalšího rozvoje. Pozemek o výměře cca 800 m2 na severovýchodní straně areálu (u hlavní komunikace, evidovaný jako zbořeniště) je do ocenění zahrnut jako samostatný, rozvojový. Součástí ocenění jsou dále tři samostatné pozemky nacházející se při hranici areálu čističky odpadních vod (pozemky parc.č. 717/2, 725/3 a 725/4). Jedná se o úzké pásy pozemků lemující areál z východní, západní a jižní strany. Pozemky parc.č. 725/3 a 725/4 se dle platného územní plánu nachází v zóně výrobních služeb (jsou zde zahrnuty i areály technické vybavenosti), pozemek parc.č. 717/2 se nachází v zóně krajinné zeleně. Souhrnná výměra pozemků činí 477 m2. V souladu se zadáním jsou předmětem ocenění součástí a příslušenství oceňovaných budov - jedná se o elektronický zabezpečovací systém, telefonní ústřednu, elektrokotel a vnitřní a vnější kamerový systém. Dokumentace Registrovaným účastníkům veřejných dražeb a vážným zájemcům o účast v dražbě umožníme po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 739 521 389 prohlídku dostupné dokumentace k jednotlivým předmětům dražeb v kanceláři insolvenčního správce na adrese Hradeckého 309/1, 720 00 Ostrava - Hrabová a to v termínech: 28.10.2016 od 13:00 do 15:00 hodin k dražbě Autoservisu Chotěbuz.

Kategorie: komerční prostory
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
281,2 KiB
4,1 MiB