Autoservis s autosalonem v Návsí, okr. F.-M.

Cena

Nejnižší podání:
16 466 000 
Dražební jistota:
1 000 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002537
Datum dražby:
2.11.2016

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Návsí
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:
635

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A16-001535 - cena dosažená vydražením 16.686.000,- Kč

Areál autoservisu s autosalonem v obci Návsí, k.ú. Návsí Předmětné nemovitosti, tj. areál autoservisu s autosalonem, se nachází v k.ú. Návsí, obec Návsí (3 912 obyvatel), okr. Frýdek-Místek, při silnici č. 11. Jedná se o areál se 4 hlavními stavbami (mj. s č.p. 935), který je umístěn na severním okraji zastavěné části obce, při výjezdu ve směru na Třinec. Nemovitosti jsou situovány v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnic č. 474 a E75, která je rychlostní komunikací ve směru na Slovensko (směr Čadca) a na Třinec, Český Těšín, a dále Frýdek-Místek, Karvinou nebo do Polska. Areál přímo sousedí s areálem čerpací stanice pohonných hmot (Shell), v okolí se dále nachází rozptýlená zástavba rodinných domů. Centrum obce je vzdáleno cca 1,5 km a mimo obecního úřadu se zde nachází pošta a knihovna, obchod s potravinami, autobusové nádraží a železniční stanice, ZŠ a MŠ. Areál se nachází víceméně v rovinatém terénu, silnice č. 11, která lemuje areál z východní strany, je situována mírně nad terénem předmětného areálu. Z hlediska atraktivity umístění se v rámci příhraničních lokalit na pomezí ČR, Slovenska a Polska jedná o poměrně atraktivní a velmi frekventovanou lokalitu při hlavní komunikaci, prakticky mimo zástavbu, s velmi dobrou dopravní dostupností. Dle územního plánu se areál nachází v zóně výroby a skladování (drobná a řemeslná výroba), pouze severozápadní okraj pozemkového celku se nachází v plochách dopravní infrastruktury. Součástí ocenění je rovněž západní, nezastavěná část pozemkového celku, kterou lze s ohledem na určení územním plánem považovat za rozvojovou. Předmětem ocenění je areál tvořený pozemky parc.č. 3299/2, 3300/1, 3300/3, 3300/4, 3300/6, 3300/18, 3300/19, 3300/23, 3300/24, 3300/27, 3301/2 a 5140/5 v k.ú. Návsí, součástí pozemku parc.č. 3300/4 je budova č.p. 935, součástí pozemků parc.č. 3300/18 a 3300/19 je rozestavěná budova, součástí pozemku parc.č. 3300/23 je budova bez č.p. Dle předložených podkladů byl objekt na pozemcích parc.č. 3300/18 a 3300/19 řádně zkolaudován jako lakovna již v roce 2002, tato skutečnost není v souladu se zápisem v katastru nemovitostí. Předmětem ocenění jsou dvě novostavby přístřešků pro parkování situované na nádvoří areálu (nezapsané do katastru nemovitostí). Objekty byly postaveny v období mezi lety 1999 a 2006. Ke dni ocenění jsou ve velmi dobrém stavebně-technickém stavu. Areál je ke dni ocenění v pronájmu dvou nájemců na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Část oceňovaných pozemků slouží pro parkování a manipulaci v okolí staveb v areálu, západní část pozemkového celku je bez využití. Oceňované nemovitosti jsou napojeny na veřejné inženýrské sítě: elektro a plyn, voda je ze studny (pouze užitková), veřejná kanalizace ani vodovod v místě nejsou (odkanalizování je do žumpy, resp. sběrných jímek). Areál je oplocen pouze z části. Vytápění objektů je zajištěno plynovými kotli, v prostorech showroomu autosalonu je elektrické podlahové vytápění. Souhrnná výměra pozemků v areálu činí 20 630 m2, z toho souhrnná výměra pozemků zastavěných oceňovanými objekty činí 2 685 m2. Souhrnná výměra užitných ploch budov v oceňovaném areálu činí 2 044 m2. Na přilehlých zpevněných plochách se nachází nadstandardní kapacity pro parkování, manipulaci a skladování, s možností dalšího rozvoje. Pozemek o výměře cca 7 500 m2 na západní straně areálu (směrem ke komunikaci E75) je do ocenění zahrnut jako samostatný, rozvojový. V souladu se zadáním jsou předmětem ocenění součástí a příslušenství oceňovaných budov - jedná se o linku pro osobní vozidla (STK) a elektrokotel. Dokumentace Registrovaným účastníkům veřejných dražeb a vážným zájemcům o účast v dražbě umožníme po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 739 521 389 prohlídku dostupné dokumentace k jednotlivým předmětům dražeb v kanceláři insolvenčního správce na adrese Hradeckého 309/1, 720 00 Ostrava - Hrabová a to v termínech: 26.10.2016 od 14:00 do 16:00 hodin k dražbě Autoservisu Návsí.

Kategorie: komerční prostory
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
4,6 MiB