Budova obč.vybavenosti na ul. Ciolkovského, Karviná - Ráj

Cena

Nejnižší podání:
500 000 
Dražební jistota:
100 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002121
Datum dražby:
7.10.2010

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Karviná
Ulice:
Ciolkovského
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A10-000798 - cena dosažená vydražením 700.000,- Kč

Budova bez čp./če. postavená na pozemku parc.č. 499/101 sloužila původně jako veřejné WC. Naposledy byla užívána jako prodejna smíšeného zboží a potřeb pro rybáře. Stavba svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením vyhovuje stávajícímu užívání; jako prodejní budova. Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená. Venkovní i vnitřní zdivo je cihelné. Střecha je plochá a tvoří zároveň strop nad 1. NP; stropní panely. Pozemek kolem stavby je rovinatý, zatravněný. Je částečně oplocen. Kolem objektu jsou umístěny zpevněné plochy, které slouží jako přístup, příjezd a také jako odstavná plocha a parkovací stání. Přístup a příjezd je řešen po zpevněných betonových plochách sjezdem z ulice Ciolkovského. Nemovitost je napojena na inženýrské sítě, el. přípojka; přípojka vody, přípojka kanalizace. Stavba je osazena na betonových základových patkách a pásech provedených v nezámrzné hloubce. Základová spára je na různých výškových úrovních. nosný systém tvoří sloupy doplněné zdivem (cihelné, místy škvárobetonové tvárnice). Ostatní zdivo je cihelné. Překlady nad otvory jsou z ocelových profilů. Zastřešení je provedeno pomocí stropních panelů osazených do ocelových nosníků. Ty jsou osazeny do obvodového zdiva. Na stropních panelech je umístěn struskový násyp. Na něm jsou uloženy heraklitové desky, desly Polsid, 3x IPA a ochranný štěrkový násyp. Na obvodu střechy je umístěna atika. Vstupní dveře jsou dřevěné. Okení otvory jsou různého provedení; luxfery doplněné ocelovými okny, zbylá okna jsou dřevěná. Vnitřní dveře dřevěné, zárubně ocelové. Venkovní omítka břízolit, sokl obložen keramickým obkladem. Vnitřní omítky štukové. V několika částech keramický obklad, podlaha betonová, krytá dlažbou. Klempířské prvky (okapy, oplechování atiky, okenní parapety) jsou z pozinkovaného ocelového plechu, opatřené syntetickým nátěrem. Vhodná pro obchod, služby, drobná výroba, sklad, dílna. 1. prohlídka 16. září 2010 od 11.00 do 11.15 hod. 2. prohlídka 23. září 2010 od 15.00 do 15.15 hod. Sraz všech zájemců o prohlídku se stanovuje před vstupem do nemovitosti (poblíž lékárny na téže ulici), ul. Ciolkovského, Karviná - Ráj.

Kategorie: komerční prostory
Zastavěná plocha a nádvoří: 56
Užitná plocha: 80,17
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
111,8 KiB