Bytový dům s 12 byty v Opavě, ul. Olomoucká

Cena

Nejnižší podání:
2 900 000 
Dražební jistota:
100 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002115
Datum dražby:
30.9.2010

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Opava
Ulice:
Olomoucká
Č. domovní / č. orientační:
2911

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A10-000792 - cena dosažená vydražením 3.630.000,- Kč

Předmět dražby se nachází na ulici Olomoucká v okrajové části města Opavy a sousedí s areálem Školního statku Opava, mimo obytnou zástavbu. Samotná ulice Olomoucká je jednou z hlavních páteřních komunikací v Opavě ve směru od Olomouce. Jedná se o polohu méně atraktivní, protože se předmět dražby nachází v lokalitě na okraji zmíněného zemědělského areálu s negativním vlivem na ovzduší, při frekventované komunikaci, která místo negativně ovlivňuje hlukem. Samotný bytový dům čp. 2911 je dvoupodlažní, částečně podsklepený a nachází se v něm celkem 12 bytů situovaných ve dvou samostatných vchodech ze severní strany domu, byty jsou běžně využívány pro bydlení, přičemž je 6 bytů pronajato na dobu neurčitou a 6 bytů je pronajato na dobu určitou. V 1.PP jsou původní sklepní prostory k jednotlivým bytům a společné prostory jako prádelna, kočárkárna, domácí dílna apod. Budova má dva samostatné vchody, v každém vchodě jsou vždy 3 byty na podlaží, celkem tedy 12 bytů, z toho na podlaží vchodu vždy o velikostech 1+1, 2+1, 3+1. Vybavení a údržba bytů jsou rozdílná. Některé byty jsou v původní podobě s lokálním topením, někde doplněno el. přímotopy. Některé byty doznaly dílčích stavebních úprav nákladem nájemníků. (el. bojlery, průtokové ohřívače, modernizace kuchyní se sporáky el. nebo na PB). U rekonstruovaných bytů bylo instalováno ústřední topení se samostatným kotlem na tuhá paliva, částečně nákladem nájemníků a nákladem navrhovatele. U některých bytů byla provedena částečná modernizace koupelen, výměny podlahové krytiny. Budova je v průměrném až zhoršeném stavebně, technickém stavu, převážně se zanedbanou údržbou, zásadní rekonstrukce stavby byla provedena v roce 1958. V některých bytech a společných prostorách se vyskytuje plíseň, do suterénu zatéká, některé konstrukce (rozvody inženýrských sítí, klempířské konstrukce, střešní krytina, okna aj.) jsou morálně i technicky dožité. Přístup k nemovitostem je zajištěn z veřejné komunikace ulice Olomoucké. Na pozemku p.č. 2222/8, který je předmětem dražby a tvoří dvorní trakt budovy, existuje možnost parkování pro osobní vozidla a to v dostatečném rozsahu. Na předmětném pozemku se zároveň nachází drobné objekty dřevěné konstrukce (garáže a dílny), které nejsou předmětem dražby. Budova je napojena na elektro, vodu a kanalizaci, z toho přípojka vody a kanalizace je napojena na přípojku areálu školního statku situovaného na severní straně nemovitosti. Navrhovatel uvádí, že na předmět dražby (respektive na jednotlivé byty umístěné v budově) jsou sjednány platné nájemní smlouvy, přičemž je 6 bytů pronajato na dobu neurčitou, a 6 bytů je pronajato na dobu určitou. U bytů pronajatých na dobu určitou jsou sjednány s termíny ukončení nájmu takto: jeden byt s termínem ukončení do 14.12.2011, dva byty s výpovědní lhůtou 3 měsíců, přičemž výpověď musí být učiněna vždy před 31.07. daného roku, jeden byt s výpovědní lhůtou 3 měsíců, přičemž výpověď musí být učiněna vždy před 31.10. daného roku, jeden byt s výpovědní lhůtou 3 měsíců, přičemž výpověď musí být učiněna vždy před 31.01. daného roku, jeden byt s výpovědní lhůtou 3 měsíců, přičemž výpověď musí být učiněna vždy před 14.02. daného roku. Na pozemku p.č. 2222/8, respektive na jeho částech jsou sjednány nájemní smlouvy s jednotlivými uživateli bytů. Tyto smlouvy jsou sjednány za účelem užívání zahrádky, či vybudování dřevěného objektu (kůlny, garáže). Tyto smlouvy jsou sjednány s termíny ukončení nájmu takto: jedna smlouva s výpovědní lhůtou 3 měsíců, přičemž výpověď musí být učiněna vždy před 18.02. daného roku, šest smluv uzavřených na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že závazkem vydražitele je povinnost v termínu nejpozději do 31.12.2011 zřídit svým nákladem samostatnou vodovodní a kanalizační přípojku s napojením na vodovodní a kanalizační řád SmVak, a.s. Důvodem tohoto závazku vydražitele je skutečnost, že v současnosti je předmět dražby napojen na vnitřní vodovodní a kanalizační řád navrhovatele. (Areál školního statku Opava). Pokud vydražitel do uvedeného termínu nesplní svou povinnost má právo navrhovatel po jeho ukončení provést odpojení od vodovodního a kanalizačního řádu. Dispozice budovy je neúplné podsklepení a dvě nadzemní podlaží. Střecha je sedlová s krytinou s osinkocementovými šablonami na bednění, půdy jsou rozděleny požární zdí mezi domy bez vestaveb. V suterénu je podélná středová klenba, od ulice nepodsklepeno. Z dvorní strany jsou sklepy děleny na místnosti pro jednotlivé byty a společné prostory jako prádelna, kočárkárna, domácí dílna apod. V nadzemní části každého domu je samostatné schodiště, vždy 3 byty na podlaží, celkem tedy 12 bytů, z toho na podlaží vchodu vždy o velikostech 1+1, 1+2, 1+3. Půdorysy podlaží jsou shodné. Vybavení a údržba bytů je rozdílná. Některé byty jsou v původní podobě s lokálním topením, někde doplněno el. přímotopy. Některé byty doznaly dílčích stavebních úprav nákladem nájemníků. (el. bojlery, průtokové ohřívače, modernizace kuchyní se sporáky el. nebo na PB). U rekonstruovaných bytů bylo instalováno ústřední topení se samostatným kotlem na tuhá paliva, částečně nákladem nájemníků a nákladem správce. U některých bytů byla provedena částečná modernizace koupelen, výměny podlahové krytiny.

Kategorie: byty
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
144,2 KiB
240,5 KiB