Bytový dům s provozovnou v Karviné.

Cena

Nejnižší podání:
3 495 000 
Dražební jistota:
500 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002597
Datum dražby:
23.1.2018

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Karviná
Ulice:
Fryštátská
Č. domovní / č. orientační:
86

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A17-001600 - cena dosažená vydražením 3.495.000,- Kč

Budova s č.p. 86 v katastrální území Karviná - město je stavbou nacházející se v centrální části statutárního města Karviná a je součástí souvislé zástavby ulice Fryštátské. Jedná se o stavbu rohovou, tvořící nároží ulice Fryštátské a chodníku pro pěší, spojujícího ulici Fryštátskou s ulicí Zámeckou. Dispoziční upořádání stavby: Oceňovaný objekt je tvořen podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími, přičemž třetí nadzemní podlaží je podkrovím. Podzemní podlaží je rozděleno na dvě vzájemně komunikačně nepropojené části. V jedné z části podzemního podlaží, přístupné z chodby a schodišťového prostoru, propojujícího všechna nadzemní podlaží domu, se nachází chodba a kotelna ústředního vytápění stavby, ve druhé části podzemního podlaží stavby, přístupného z prodejních prostor cukrárny a kavárny, se nachází místnost užívaná jako zázemí této provozovny, jako kancelář, sklad, místnost s chladničkami, mrazničkami a myčkami nádobí a podobně. Přístup ke schodišťovému prostoru, propojujícímu všechna podlaží domu, je z chodníku spojujícího ulici Fryštátskou a Zámeckou. 1.NP stavby je tvořeno místnostmi provozovny kavárny a cukrárny, to je především prodejní místností cukrárny o konstrukční výšce 4,80 m s ochozem o výšce 2,50 m, přístupné samotným vstupem z ulice Fryštátské, a na ni navazujícími místnostmi kavárny, včetně místností sociálního zařízení pro návštěvníky, sociálního zařízení pro zaměstnance a úklidové komory. 2.NP je tvořeno bytem sestávajícím z předsíně, koupelny, komory, WC, kuchyně a tří obytných místností. 3.NP - podkroví - je tvořeno chodbou, třemi kancelářskými místnostmi, WC, koupelnou a půdními prostory. Popis jednotlivých konstrukcí objektu: Oceňovaný objekt je stavbou zděné konstrukce vybudovanou na kamenných základech, bez izolací proti působení zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce a obvodové stěny tloušťky 45 cm jsou vyzděné z plných cihel, povrchy stěn jsou opatřeny vnitřními dvouvrstvými vápennými omítkami, fasáda je opatřena štukatérskou výzdobou. Povrchy stěn místnosti sloužící jako zázemí provozovny cukrárny a kavárny, místností sociálních zařízení pro návštěvníky kavárny a cukrárny, místností sociálního zařízení pro personál cukrárny a kavárny, jakož i místnost koupelny bytu ve 2.NP objektu, jsou obloženy keramickými obklady. Povrchy podlah místností kavárny a cukrárny jsou tvořeny mramorovou dlažbou, keramickými dlažbami a textilními krytinami. Povrchy podlah obytných místností bytu ve 2.NP objektu a předsíně tvoří vlýsky, povrchy podlah koupelny a WC jsou tvořeny keramickými dlažbami, povrch podlahy v kuchyni je tvořen PVC. Povrchy podlah místností 3.NP objektu, podkroví, tvoří krytiny z PVC. Stropy místností objektu mají rovné podhledy. Schodiště v objektu je betonové konstrukce, schodišťové stupně mají povrch z litého teraca, zábradlí je litinové s dřevěným madlem. Objekt je zastřešen pultovým krovem dřevěné konstrukce, pokrytým plechovou krytinou a opatřeným klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu a bleskosvodem. Okna jsou dřevěná, dvojitá, dveře jsou dřevěné, převážně plné. S výjimkou 3.NP stavby je v objektu proveden rozvod elektrické energie, rozvody ústředního topení se samostatnými plynovými kotli pro provozovnu kavárny a cukrárny v 1.NP stavby a pro byt ve 2. NP, rozvody studené a teplé vody, zdrojem teplé užitkové vody pro provozovnu kavárny a cukrárny v 1.NP stavby plynový kotel ústředního topení, zdrojem teplé vody pro potřeby bytu ve 2. NP je elektrický bojler, rozvody vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu. Ve 3.NP, podkroví, je proveden pouze rozvod elektrické energie, rozvod studené vody a kanalizace z WC a koupelny. Stáří objektu, stavebně technický stav a opotřebení jednotlivých konstrukcí stavby: Z důvodu nedostatku jakýchkoliv podkladů je na základě stavu a charakteru jednotlivých konstrukcí stavby uvažováno, že její celkové stáří je 130 let. Z dostupných podkladů je pak zřejmé, že v roce 1998 byla u objektu provedena nová fasáda a výměna kanalizace, rozvodů vody a plynu. Ke dni ocenění se v bezvadném stavebně technickém stavu nacházejí pouze místnosti podzemního podlaží a v 1.NP užívané pro provoz cukrárny a kavárny. Místnosti bytu a jednotlivé konstrukce, tvořící jeho vybavení, se ke dni ocenění nacházejí ve stavu vyžadujícím, za účelem případného užívání, provedení celkové rekonstrukce.

Kategorie: rodinné domy
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
295,6 KiB
10,9 MiB