Bytový dům v Orlové

Cena

Nejnižší podání:
350 000 
Dražební jistota:
50 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002243
Datum dražby:
23.6.2011

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Orlová
Ulice:
Na Kamenci
Č. domovní / č. orientační:
534

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A11-000975 - cena dosažená vydražením 410.000,- Kč

Všeobecné místopisné údaje Nemovitost je situována v okrajové zóně rozptýlené zástavby v kat. území Orlové, ul. Na Kamenci, na pozemku parc.č. 4646. Hlavní stavbou je volně stojící obytná, nájemní budova o dvou nadzemních podlažích, částečně podsklepená. Budova je zděného konstrukčního systému se sedlovou střechou. Budova obsahuje šest bytových jednotek, v každém NP tři byty velikosti 1x 1+kk a 2x 2+kk. Příslušenstvím budovy je vedlejší hospodářský objekt, postavený na pozemku parc.č. 4648, který je ve vlastnictví třetí osoby. Součástí dražby je pozemek parc.č.4646 a funkční navazující venkovní úpravy. Z veřejných inženýrských sítí je nemovitost napojena na el. proud a vodovod. Přístup k nemovitosti je ze zpevněné komunikace ul. Na Kamenci přes pozemek parc.č. 4648 ve vlastnictví třetí osoby, neošetřený smluvně. Popis nemovitosti Dispoziční řešení I.PP: dům je v menší části podsklepený a obsahuje skladovací a komunikační prostory. I.NP:obytné podlaží obsahující prostory tří bytových jednotek velikosti 2x dva pokoje s kuchyňským koutem a 1x pokoj s kuchyňským koutem, přičemž každá bytová jednotka má samostatné sociální zařízení v rozsahu koupelny s WC v jedné místnosti. II.NP: obytné podlaží identické s I.NP. Souhrnná užitná plocha všech bytů činí 320,22 m2. Střešní prostor není určen k účelovému využití a slouží pouze jako půda. Aktuální stáří budovy Nejsou dochovány podklady pro stanovení stáří. Na základě posouzení původně použitých konstrukcí a čísla popisného domu určuje znalec odborným odhadem, přičemž dům odpovídá roku výstavby 1905, proto ke dni ocenění se její stáří odhaduje na 106 roků. Hodnocení stavebního stavu budovy Dle původních podkladů, znaleckých posudků vyplývá, že v průběhu roku 199-2001 byla na objektu provedena rozsáhlejší oprava. Jedná se zejména o odstranění statických poruch na nosných prvcích, změny dispozičního uspořádání bytů v jednotlivých podlažích na stávající stav, výměna podlah, modernizace sociálního zařízení a kuchyňských koutů v jednotlivých bytech, vč. provedení nových rozvodů vody a přípravy teplé vody a další stavebně navazující stavební práce. K datu ocenění je však zjištěno, že nefunkční izolací stavby proti zemní vlhkosti jsou sklepní prostory výrazně zavlhlé, mohou být nárazově částečně zatopené spodní vodou) a z uvedeného důvodu v podstatě nefunkční. Dochází k výraznému vzlínání vlhkosti zejména v obvodovém zdivu do jednotlivých bytů v I.NP, a to až do výšky 1m. Jedná se o místnosti I.NP nad nepodsklepenou částí, ve kterých rozsah vlhkosti a plísně je na hranici nezávadnosti. Zvýšené opotřebení rovněž vykazují dřevěná okna, která jsou navíc netěsná se zvýšeným únikem tepla. Některé prvky konstrukce krovu vykazují znaky zchátralosti, přičemž střešní krytina je v době ocenění místy netěsná. Střešní klempířské prvky vykazují částečnou korozi a neplní zcela svou funkci. Při prohlídce budovy znalcem v době ocenění bylo zjištěno, že od data vypracování původního posudku, tedy od. 5.10.2010, nebyly v budově provedeny žádné stavební úpravy, přičemž celkový stav budovy se opět zhoršil, zejména v důsledku poškozování stavebních prvků krátkodobé životnosti uživateli jednotlivých bytů. Na základě celkového vyhodnocení lze konstatovat, že se jedná o přestárlou budovu, morálně i fyzicky téměř dožitou, která svým celkovým stavebně-technickým stavem je na hranici uživatelnosti. Hospodářská budova umístěná na pozemku parc.č.4648 jiného vlastníka, je zděný hospodářský objekt se šesti skladovacími boxy, stáří 11 let, s pultovou střechou s krytinou ze svařovaných asfaltových plátů. Předmětem dražby je rovněž vodovodní přípojka DN 50 mm délky 15 m, kanalizační přípojka DN 200mm délky 59,80 m a betonová fekální žumpa o výměře 8,0 m3. Termíny prohlídek: 1. prohlídka 07. 06. 2011 od 09.00 hod. 2. prohlídka 14. 06. 2011 od 13.00 hod. Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době před hlavním vchodem do domu.

Kategorie: byty
Zastavěná plocha a nádvoří: 195
Obytná plocha: 320
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
187,1 KiB