Bývalá táborová základna v Hůrce

Cena

Nejnižší podání:
400 000 
Dražební jistota:
100 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-001957
Datum dražby:
26.11.2009

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Hůrka
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A09-000575 - cena dosažená vydražením 420.000,- Kč

Nemovitosti se nachází na území obce Jeseník nad Odrou (1884 obyvatel), k.ú. a část obce Hůrka. Jsou umístěny ve vyvýšeném kopcovitém terénu v okolí místního vrcholu Hůrka; (380 m.n.m.), jižním směrem od zastavěné části obce, mimo její zastavěnou část, ve vzdálenosti cca 2 km od centra Hůrky, kde se nachází pouze omezená síť služeb a stanice meziměstské MHD. Centrum obce Jeseník nad Odrou s obecním úřadem, poštou a základními službami, je vzdáleno cca 5 km. Napojení na frekventovanou komunikaci R48 ve směru na Nový Jičín je ve vzdálenosti do 5 km, správní centrum Nový Jičín se nachází ve vzdálenosti cca 8 km. Nemovitosti v minulosti sloužily jako rekreační letní tábor zařízení pro mládež - Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná. Hlavní stavbou v areálu je budova turistické základny pro děti na pozemku parc.č. 376. Budova byla dle dostupných údajů kolaudována v roce 1987 nyní je v průměrném stavebně technickém stavu, se zanedbanou údržbou. V areálu se dále nachází vedlejší budova ubytovny s vlastním soc. zařízením na pozemku parc.č. 377 a objekt stodoly na pozemku parc.č. 375, které byly kolaudovány odhadem v 30-tých letech 20.století v současné době jsou ve zhoršeném stavebně technickém stavu, se značně zanedbanou údržbou. Přístup a příjezd je zajištěn po místní nezpevněné komunikaci navazující na silnici spojující obec Starý Jičín a obec Jeseník n.O. Tato jediná přístupová komunikace o celkové délce cca 500 m je tvořena osmi samostatnými parcelami, které jsou ve vlastnictví třetích osob. Areál je tvořen vlastními pozemky parc.č. 375, 376, 377 a 379/4 a dále pozemky ve vlastnictví cizích vlastníků parc.č. 379/5 a 379/3 (ve vlastnictví Lesy ČR), pozemky parc.č. 379/1, parc.č. 379/5 jsou ve vlastnictví třetí osoby, část příjezdové komunikace (pozemky parc.č. 379/4 a 378) jsou ve vlastnictví vlastníka navrhovatele dražby. K objektům přináleží hřiště, tj. betonová oplocená plocha, které je postaveno v severní části areálu na pozemku jiného vlastníka. Rovněž pozemky kolem obou hlavních budov jsou ve vlastnictví třetích osob, stejně jako pozemek, na kterém je postavena odpadní jímka. Pozemek parc.č. 374 tvoří koncovou parcelu příjezdové komunikace, která je ovšem po celé své délce rozčleněna na osm parcel ve vlastnictví třetích osob. Pozemky areálu jsou převážně v rovině. Nemovitosti jsou dlouhodobě nevyužity a značně chátrají. Napojení objektu na vodu je zajištěno ze studny vzdálené 380 m od předmětných nemovitostí pod vrcholem Hůrka, voda je do objektů čerpána čerpadly. Objekt studny je postaven na pozemku třetí osoby, budova není zapsaná v katastru nemovitostí a v současné době není zjištěn její vlastník. Rovněž vodovodní potrubí vede k nemovitostem přes pozemky třetích osob bez zajištěného věcného břemene. Areál napojen na elektro, voda je ze studny, kanalizace je napojena na odpadní jímku, vytápění bylo v minulosti zajištěno el.přímotopy. Nemovitosti byly postaveny jako rekreační zařízení pro mládež. Tomu odpovídá i lokalita, která je pro tento účel zvolena vhodně, tedy mimo obec, na odlehlém místě. Nemovitosti však nejsou k tomuto účelu dlouhodobě využívány, tím dochází k postupné devastaci objektů vnějšími vlivy. Budovy jsou poškozeny zatečením, zemní vlhkostí a rovněž zřejmě vandalismem. Popis jednotlivých objektů: Hlavní budova bez č.p. Celkový popis: Jedná se o nepodsklepenou budovu, v jižní vstupní části třípodlažní (situována na cizím pozemku parc.č. 379/5), v severní, převažující části dvoupodlažní (situována na vlastním pozemku par.č. 376). V 1.NP je vstupní hala, kuchyně s jídelnou a provozní zázemí (kancelář, elektrorozvodna, soc.zařízení, sklady, atd.), v 2.NP pokoje k ubytování a klubovny, v 3.NP pokoje a soc.zázemí. Dispoziční uspořádání: Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou zděné z plynosilikátových tvárnic v tl. 40 cm, stropy jsou betonové, střecha je sedlová s dřevěným krovem, střešní krytina je plechová, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítka je vápenná hladká, vnitřní obklady jsou keramické, schody jsou betonové a ocelové, dveře jsou hladké plné, okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou a PVC, vytápění bylo v minulosti zajištěno elektrickými přímotopy, ohřev vody je zajištěn el. bojlery, kanalizace je provedena do jímky, kuchyně byla vybavena el.sporáky. Budova byla dle dostupných údajů kolaudována v roce 1987, je v průměrném stavebně technickém stavu, se zanedbanou údržbou. Lokálně do objektu zatéká, výplně oken jsou rozbité, ostatní vybavení je morálně i technicky opotřebené. Nemovitost již delší dobu není ke svému účelu využita a chátrá. Vedlejší budova bez č.p. Celkový popis: Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní budovu na vlastním pozemku par.č. 377. V 1.NP je jsou pokoje k ubytování a soc.zázemí. Dispoziční uspořádání: Základy jsou kamenné, svislé konstrukce jsou zděné z cihel v tl. 20 cm, stropy jsou dřevěné, střecha je sedlová s dřevěným krovem, střešní krytina je živičná lepenka, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní i vnější omítky jsou vápenné štukové, vnitřní obklady jsou mozaikové, dveře jsou plné, okna jsou dřevěná dvojitá špaletová, podlahy jsou betonové kryté převážně keramickou dlažbou a PVC, zdroj vytápění včetně registrů byl odstraněn, kanalizace je provedena do jímky. Budova byla dle dostupných údajů kolaudována v roce 1932 a ke dni ocenění je ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, se značně zanedbanou údržbou. Lokálně do objektu zatéká, výplně oken jsou rozbité, ostatní vybavení je morálně i technicky dožité. Nemovitost již delší dobu není ke svému účelu využita a chátrá. Stodola bez č.p. Celkový popis: Jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt na vlastním pozemku par.č. 375. V 1.NP je jeden nerozdělený vnitřní prostor. Dispoziční uspořádání: Svislou nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupky, obvodový plášť je jednoduchý prkenný. Střecha je sedlová s krytinou ze svařované lepenky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná jednoduchá, vrata jsou dřevěná. Podlaha je betonová. Vybavení tvoří pouze elektroinstalace. Objekt byl dle dostupných údajů postaven v roce 1932 a ke dni ocenění je ve zhoršeném stavebně technickém stavu, se zanedbanou údržbou. Termíny prohlídek: 1. prohlídka dne 06. 11. 2009 - 10.00 hod. 2. prohlídka dne 13. 11. 2009 - 14.00 hod.

Kategorie: jiné stavby
Zastavěná plocha a nádvoří: 797
Užitná plocha: 649
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
193,1 KiB
96,9 KiB