Hala "DVOJHALÍ" o výměře 8 867 m2, k.ú. Vítkovice

Cena

Nejnižší podání:
35 000 000 
Dražební jistota:
2 000 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002594
Datum dražby:
18.9.2017

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Ostrava
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A17-001597 - cena dosažená vydražením 35.000.000,- Kč

Nemovitost se nachází v zastavěné části města Ostrava, část Vítkovice, při ul. Ruská, v uzavřeném, oploceném průmyslovém areálu "Dolní oblast Vítkovice". Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je zajištěn přes zpevněné asfaltové nebo betonové vnitro-areálové komunikace pro těžkou kamionovou dopravu. Oceňovaná nemovitost je také napojena na železniční vlečku. Vlastní přístup do areálu je zajištěn z ul. Ruská, případně Místecká. Vnitro-areálové přístupové komunikace jsou ve vlastnictví Vítkovice a.s. Objekt bez čp/če, průmyslový objekt - součást pozemku parc.č. 1071/7 - jedná se o nepodsklepenou, dvoulodní jednopodlažní výrobní halu. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou ocelové montované, obvodové konstrukce jsou z menší části vyzdívané, větší část je opláštěna ocelovou rámovou konstrukcí s jednoduchým zasklením drátosklem, střecha je z ocelové konstrukce opatřená světlíky, podlahy haly betonové. V hale je proveden rozvod el. energie, vody, a plynu. Hala je tvořena dvěma hlavními loděmi. Každá loď je vybavena jeřábovou dráhou a mostovými jeřáby. Loď č. 1 o délce 170m je vybavena 2ks mostových jeřábů 80/32t a 1 ks mostového jeřábu 20/5t. Loď č. 2 o délce 130m je vybavena 2 ks mostových jeřábů 50/12,5t. Výška jeřábových drah je 17,5m2. Dále jsou v hale 4 ks kladkostrojů (3ks-5t, 1ks-2t/850kg). Hala je dále vybavena kancelářskými a sociálními prostory (zázemí pro zaměstnance). Celková zastavěná plocha objektu je 9 053 m2. Užitná plocha haly je 8 867m2. Objekt byl postaven v roce 1982. Celkově je objekt v průměrném, převážně původním technickém stavu jen s menší běžnou údržbou bez větších rekonstrukcí. Místně jsou poškozeny jsou výplně otvorů-rozbitá skla. Objekt haly není vytápěn. Objekt je napojen na vnitro-areálové inženýrské sítě - elektro, voda, plyn, kanalizace. Na oceňované nemovitosti váznou omezení - věcná břemena zapsána na LV č. 14. Tato věcná břemena nemají dle názoru znalce vliv na stanovenou cenu obvyklou. Oceňovaný pozemek parc.č. 1071/7 - je zcela zastavěn stavbou haly bez čp/če. Pozemek se nachází ve skupině parcel, kterým je dle platné cenové mapy města Ostravy přiřazena cena 800,- Kč/m2. Rekapitulace ploch: celková plocha pozemků 9 053 m2 z toho 9 053 m2 je zastavěná plocha (100%); celková užitná plocha haly (výroba a skladování): 8 867 m2.

Kategorie: sklady, výroba
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
326,0 KiB
3,2 MiB