Hala "NS 520" o výměře 24 066 m2, k.ú. Vítkovice

Cena

Nejnižší podání:
75 000 000 
Dražební jistota:
3 200 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002595
Datum dražby:
18.9.2017

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Ostrava
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A17-001598 - cena dosažená vydražením 75.000.000,- Kč

Nemovitost se nachází v zastavěné části města Ostrava, část Vítkovice, při ul. Ruská, v uzavřeném, oploceném průmyslovém areálu "Dolní oblast Vítkovice". Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je zajištěn přes zpevněné asfaltové nebo betonové vnitro-areálové komunikace pro těžkou kamionovou dopravu. Oceňovaná nemovitost je také napojena na železniční vlečku. Vlastní přístup do areálu je zajištěn z ul. Ruská, případně Místecká. Vnitro-areálové přístupové komunikace jsou ve vlastnictví Vítkovice a.s. Objekt Vítkovice, č.p. 1480, průmyslový objekt - součást pozemku parc.č. 1071/8 - jedná se o nepodsklepenou, 16-ti lodní jednopodlažní výrobní halu. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou ocelové montované, obvodové konstrukce jsou z menší vyzdívané cihelné, střecha je z ocelové příhradové konstrukce opatřená světlíky, podlahy haly betonové nebo dřevěné kostkové, okna s jednoduchým zasklením drátosklem v kovových rámech, vrata ocelová kovová, nebo sekční vrata s el. pohonem. V hale je proveden rozvod el. energie a plynu. V části objektu pak také rozvody vody a kanalizace (v soc. zařízeních). Hala je tvořena 16-ti loděmi s označením 1 až 8 a pak A až H. Každá loď je vybavena jeřábovou dráhou a mostovými jeřáby. Loď A je vybavena 2ks mostových jeřábů 80/32t a 1 ks mostového jeřábu 20/5t. Loď č. 2 o délce 130m je vybavena 16t jeřábem z roku 1996; Loď B 32t jeřábem z roku 1952, 5t jeřábem z roku 1905, 10t jeřábem z roku 1957 a 25/5t jeřábem z roku 1958; Loď C 25t jeřábem z roku 1906; Loď D je bez jeřábu; Loď E 2,5t jeřábem z roku 1921; Loď F 3t jeřábem z roku 1961; Loď G 20/5t jeřábem z roku 1962; Loď H 5t jeřábem, dvěma 32/5t jeřábem a 8t jeřábem vše z roku 1962; Loď č.1 5t jeřábem z roku 1907; Loď č.2 4,2t jeřábem z roku 1908; Loď č.3 4,2 t jeřábem z roku 1916; Loď č.4 a loď č.5 5t jeřábem z roku 1918; Loď č.6 5t jeřábem z roku 1951; Loď č.7 25/5t jeřábem z roku 1930; Loď č.8 5t jeřábem z roku 1930. Výška jednotlivých hal je různá - světlá výška 6m - haly 1 až 8 a E, F, G; světlá výška 8m a 13m - haly A až D a H. Objekt je dále vybaven kancelářskými a sociálními prostory (zázemí pro zaměstnance). Tyto prostory jsou vytápěny. Výrobně skladovací prostory hala jsou bez vytápění. Celková zastavěná plocha objektu je 24 169 m2. Užitná plocha haly je 24 062 m2. Objekt byl postaven v roce 1896. Postupně rozšiřován a upravován do roku 1965. Celkově je objekt v průměrném technickém stavu. Sociální zařízení v lodi B a D byly v roce 2013 rekonstruovány (rozvody, ker. obklady a dlažby, sanita). Výrobně skladovací prostory jsou převážně původní. V posledních 20-ti letech byla prováděna jen menší běžná údržba bez větších rekonstrukcí. Objekt bude pro jeho další dlouhodobější využití vyžadovat nutné stavební úpravy a investice většího rozsahu. Objekt je napojen na vnitro-areálové inženýrské sítě - elektro, voda, plyn, kanalizace. Na oceňované nemovitosti váznou omezení - věcná břemena zapsána na LV č. 14. Tato věcná břemena nemají dle názoru znalce vliv na stanovenou cenu obvyklou. Oceňovaný pozemek parc.č. 1071/8 - je zcela zastavěn stavbou haly bez čp/če. Pozemek se nachází ve skupě parcel, kterým je dle platné cenové mapy města Ostravy přiřazena cena 800,- Kč/m2. Rekapitulace ploch: celková plocha pozemků 24 169 m2 z toho 24 169 m2 je zastavěná plocha (100%); celková užitná plocha haly (výroba a skladování): 24 062 m2.

Kategorie: sklady, výroba
Užitná plocha: 24066
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
332,3 KiB
134,1 KiB
3,1 MiB