Les v Chlumu nad Jihlavou, okr. Třebíč. Exekuční dražba.

Cena

Nejnižší podání:
6 780 
Dražební jistota:
2 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-001881
Datum dražby:
16.12.2008

Lokalita:

Region:
Vysočina
Obec:
Chlum
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A08-000434 - EXEKUČNÍ DRAŽBA - spolupráce s EÚ, Mgr. Pavla Fučíková

Pozemek p.č. 490/1 podle KN - enkláva v komplexu zemědělské půdy. Úžlabina, jejíž okraje navazující na okolní zemědělskou půdu tvoří meze porostlé lesními dřevinami; spodní plochá část pozemku je holinou. Obmýtí 70 let je převzato z LHO podle sousedního porostu. Humusem obohacená edafická řada - soubor lesních typů 4D. Pozemky p.č. 1882/1 a 1882/2 podle KN. Zvláštní tvar parcel. Oba pozemky jsou zemědělsky využívány. Pozemek p.č. 1892 podle PK. Z mapového operátu stávajícího katastru nemovitostí vyplývá, že část pozemku vedena jako ostatní plocha. Na shora zmíněné části pozemku se nachází porost lesních dřevin (porost tloušťkově rozrůzněný, místy řidší u potůčku hmotnatější olše). Další část pozemku je lesním pozemkem - holina po provedené těžbě je v LHO zařízena jako hospodářský les (označení porostu v LHO 216 H a9). Obmýtí 110 let je převzato z LHO Kyselá edafická řada - soubor lesních typů 4K. Poslední část pozemku vkliňující se do komplexu zemědělské půdy je obdělávána jako orná půda a je bonitována - BPEJ 76841. Pozemek p.č. 1893 podle PK. Holina po provedené těžbě. Při horní části pozemku na západě malá skupinka smrků - označení porostu v LHO 216 H a9. Obmýtí 110 let. Kyselá edafická řada - soubor lesních typů 4K.

Kategorie: pozemky
Užitná plocha: 5 507
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
57,6 KiB
33,2 KiB
112,1 KiB