Objekt bývalé LDN v Kunově

Cena

Nejnižší podání:
1 000 000 
Dražební jistota:
300 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-001958
Datum dražby:
28.1.2010

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Kunov
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A09-000576 - cena dosažená vydražením 1.180.000,- Kč

Předmětem opakované dražby je bývalá léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) nacházející se na území obce Nové Heřminovy, k.ú. Nové Heřminovy, část obce Kunov. Budova je umístěna ve svažitém terénu, na okraji lesa, severozápadním směrem od zastavěné části obce, mimo její zastavěnou část, ve vzdálenosti cca 2,5 km od centra obce Nové Heřminovy, kde se nachází obecní úřad, základní služby, stanice meziměstské hromadné dopravy se nachází rovněž v části Kunov. Napojení na komunikaci č. 451 je v místě, napojení na státní silnici II. třídy č. 45 spojující Krnov a Bruntál je vzdáleno 2 km, správní centrum Bruntál je vzdáleno cca 7 km. Areál se nachází zároveň v blízkosti řeky Opavy, nicméně na dostatečné výškové úrovni, proto tento areál nebyl v roce 1997 postižen rozsáhlými povodněmi, které oblast zasáhly. V lokalitě je připravována výstavba protipovodňové přehrady, dle zjištěných informací nebude předmětná lokalita touto stavbou dotčena. Předmětný areál LDN se sestává z následujících nemovitostí: Budova LDN č.p. 70 Jedná se o budovu č.p. 70 na pozemku parc.č. St. 255, budova je samostatně stojící, se čtyřmi nadzemními podlažími, nepodsklepená. V 1.NP (technický suterén) se nachází původní prostory jídelny personálu, kuchyň, šatna a umývárna personálu, sociální zařízení, kotelna, provozní zázemí, v 2.NP se nachází vstupní hala, rehabilitace, pokoj sester, soc.zařízení, kuchyňka, 8 pokojů pro pacienty, v 3.NP se nachází koupelna, ordinace, kuchyňka a 8 pokojů pro pacienty, ve 4.NP pak 8 pokojů pro pacienty, koupelna, kuchyňka a 2 ošetřovny. Budova byla dle dostupných údajů kolaudována v roce 1933, v současnosti se nachází v průměrném stavebně technickém stavu, se zanedbanou údržbou, mírně negativní vliv na stavebně-technický stav má skutečnost, že objekt není od srpna 2007 využíván a dle zjištěných informací byl provoz nemovitosti ukončen mj. z důvodu nutnosti přebudování stávající kanalizační přípojky Přístup a příjezd k nemovitosti ze statní silnice č. 451 je přes pozemek parc.č. 1992/2 ve vlastnictví Města Bruntál a pozemek parc.č. 2009/1 ve vlastnictví ČR, správa železniční a dopravní cesty (železniční trať) a dále cca 200 m po zpevněné komunikaci situované na vlastních pozemcích, komunikace není ke dni ocenění řádně udržována. Budova je napojena na vodu ze studny, kanalizaci (do místní do ČOV) a elektro. Vytápění je zajištěno ÚT se zdrojem z kotelny na tuhá paliva umístěné v 1.PP. Objekt bývalé LDN je účelově dispozičně řešen pro provoz zdravotnického zařízení. Kapacita činila 25 lůžek v cca 24 pokojích. Nemovitost byla spolu s přilehlými pozemky, tvořícími funkční celek o rozloze cca 25 tis. m2, užívána od třicátých let minulého století. Budova skladů a garáže Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní budovu na vlastním pozemku par.č. St. 297. V 1.NP se nachází 4 oddělené prostory pro skladování a garáž. Budova byla kolaudována v roce 1968, v roce 1995 byl objekt rozšířen o dvě místnosti, ke dni ocenění je v dobrém stavebně technickém stavu. Budova bez čp/če (čistička odpadních vod) na pozemku parc.č. St. 121 a St. 307, v k.ú. Skrbovice, obec Široká Niva, kdy budova a pozemek parc.č. St. 121 jsou evidovány v k.ú. Skrbovice, obec Široká Niva, pozemek parc.č. St. 307 je evidován v k.ú. Nové Heřminovy, obec Nové Heřminovy. Budova je situována při východní hranici areálu, pozemky pod stavbou jsou ve vlastnictví jiného vlastníka - pozemek parc.č. St. 121 je ve vlastnictví Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., pozemek parc.č. St. 307 je ve vlastnictví Česká republika, Pozemkový fond České republiky. K objektu je přístup přes pozemek parc.č. 1992/1 ve vlastnictví města Bruntál a pozemek parc.č. 842/20 ve vlastnictví Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Napojení na inženýrské sítě NN elektro ( třífázová přípojka) - vodovodní přípojka - z vlastního povrchového zdroje, přičemž čerpání vody je zajištěno vodárenskými objekty (studna s přečerpávací stanicí a vodojem). Tyto vodárenské objekty nejsou dle sdělení navrhovatele zapsány do katastru nemovitostí a jsou situovány na pozemku parc.č. 842/12 v k.ú. Skrbovice, ve vlastnictví Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - kanalizační řád sveden do ČOV - Telefonní přípojka Na pozemku parc.č. St. 362 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2), který je taktéž předmětem dražby, a který se nachází na východním okraji areálu, je umístěna budova, jiná stavba bez č.p., která je ve vlastnictví České republiky, Ministerstvo obrany, s příslušností k organizační složce VUSS Brno. Jedná se o zděný bunkr, ve zhoršeném stavebně-technickém stavu.

 

Kategorie: hotely, penziony
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
247,1 KiB