Pozemek o výměře 1.628 m2, k.ú Malá Morávka - Jeseníky - p.č. 171/3

Cena

Nejnižší podání:
605 400 
Dražební jistota:
150 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-001796
Datum dražby:
6.11.2007

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Malá Morávka
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A07-000317 - NEVYDRAŽENO

Přístup na pozemek je možný přes navazující parcelu, č. 1421. Na draženém pozemku nejsou inženýrské sítě. V blízkosti pozemku není vodovod ani plynovod. Podél hlavní komunikace je nadzemní elektrické vedení NN. Přes dražený pozemek je vedeno kabelové elektro - vedení E-VN. Kabelové vedení jde od rekreačního střediska Brano přes pozemky p.č. 171/1 a 171/3, směrem k hlavní komunikaci. Pozemek je v ochranném pásmu CHKO. Dle územního plánu je funkční využití pozemků určeno k bydlení v bytových domech. Charakteristika zóny: Zóna zahrnuje území s převládající zástavbou rodinnými domy, pro stav, návrh-I.etapu a návrh-II.etapu po návrhovém období. Návrh územního plánu obce vymezuje nové plochy pro bydlení zástavbou rodinnými domy, samostatně stojícími nebo výjimečně dvojdomky (dle velikosti a polohy parcel). Je požadována větší velikost parcel. Přípustné je využití funkcemi doplňující bydlení (občanská vybavenost sloužící k uspokojování denních potřeb obyvatel): zařízení obchodu, školství, služeb, stravování, zdravotnictví atp. Funkční využití: Převládající funkce: o Bydlení v rodinných domech, u nové výstavby jsou požadovány garáže vestavěné v objektu o Obslužné komunikace motorové, cyklistické, pěší a turistické, odstavné plochy o Zeleň o Nezbytná technická vybavenost Funkčně přípustné je: o Čisté bydlení, jako doplňující je přípustné ubytování ; individuální a rodinná rekreace.. Ubytovací kapacity do max. 40 % celkové kapacity objektu. o Přípustné je zařízení maloobchodu, veřejného stravování a dalších nerušících služeb, sloužící obsluze daného území. Přípustná je plocha veřejné zeleně, a v ní drobná dětská a sportovní hřiště sloužící obyvatelům daného území o Vybavenost sloužící k uspokojení denní potřeby obyvatel a návštěvníků. o Oplocení stávajících pozemků pouze zeleným plotem nebo vymezením v terénu (lemující zdi, zpevňující meze, terénní zlomy s osázením křovinami). Funkčně podmíněně přípustné je: o Dočasné ubytování s kapacitou do 10ti lůžek, včetně zajištění parkování a služeb, tato činnost nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky. Funkčně nepřípustné jsou: o Stavby řadových garáží o Autocampingy, tábořiště o Stavby pro chov hospodářských zvířat o Stavby pro výrobu a skladování o Stavby pro velkoobchod a supermarkety o Všechny druhy činnosti, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu obytného prostředí.

Kategorie: pozemky
Užitná plocha: 1628
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
80,0 KiB