Pozemky k výstavbě , 4 107 m2, Karviná - Staré Město

Cena

Nejnižší podání:
1 799 290 
Dražební jistota:
200 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A23-000001
Datum dražby:
16.2.2023

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Karviná
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
Karin Satoriová
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

Elektronická dražba zde.

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

  • Pozemek, parc. č. 912/2 – ostatní plocha o výměře 740 m2, způsob využití neplodná půda;
  • Pozemek, parc. č. 912/36 – orná půda o výměře 3367 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond;
    vše v k.ú.Staré Město u Karviné, obec Karviná, okres Karviná.

Pozemky jsou v platném územním plánu města Karviné zahrnuty v zastavitelných plochách s funkčním využitím "SV - plochy smíšené obytné venkovské" (možné využití pozemků je připojeno v přílohách). Součástí pozemků nejsou žádné stavby. Na pozemka parc. č. 912/2 jsou trvalé porosty, okrasné rostliny (listnaté i jehličnaté stromy s keřovým podrostem) tvořící skupinu v nezastavěném území. K oběma pozemkům jsouv katastru nemovitostí evidována omezení vlastnických práv, která nejsou vadami nemovitých věcí, které by měly mít podstatný vliv na výši jejich ceny. Místním šetřením bylo nicméně zjištěno, že na pozemku parc. č. 912/36 je umístěno zařízení technické infrastruktury, vzdušné vedení VVN, které svojí existencí výrazně omezuje vlastnická práva vlastníka pozemku, parcely č. 912/36 v katastrálním území Staré Město u Karviné, a tudíž je vadou nemovité věci, výrazně ovlivňující výši její ceny. Jedná se o omezení vlastnických práv, které není evidováno v katastru nemovitostí.

 

Termíny prohlídek:

  1. prohlídka 01. 02. 2023 od 10.00 hod.
  2. prohlídka 09. 02. 2023 od 10.00 hod.

 

Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době na  ul. Olšiny naproti budově - RD č. p. 482/46f, Karviná – Staré Město (GPS souřadnice: 49°52'37.41"N, 18°31'08.30"E). Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců.

 

 

 

Kategorie: pozemky
Užitná plocha: 4107
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
256,8 KiB
377,9 KiB
82,8 KiB
398,7 KiB