Pozemky s budovami na Dolní oblasti Vítkovic

Cena

Nejnižší podání:
60 000 000 
Dražební jistota:
7 000 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002604
Datum dražby:
28.2.2018

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Ostrava
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:
bez č.p./č.e.

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A18-001608 - cena dosažená vydražením 60.000.000,- Kč

Předmětem ocenění je nemovitost - pozemek parc.č. 1125/33 jehož součástí je stavba: bez čp/če, administrativa; pozemek parc.č. 1125/122 jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba; pozemek parc.č. 1125/123 jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba; pozemek parc.č. 1125/124 jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba a pozemek parc.č. 1125/125 vše s příslušenstvím vše v katastrálním území Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, zapsáno na LV č. 14. Oceňovaná nemovitost - se nachází v zastavěné části města Ostrava, část Vítkovice, v uzavřeném, oploceném průmyslovém areálu "Dolní oblast Vítkovice". Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je zajištěn přes zpevněné asfaltové nebo betonové vnitro-areálové komunikace pro těžkou kamionovou dopravu. Oceňovaná nemovitost je také napojena na železniční vlečku. Vlastní přístup do areálu oblasti Dolní Vítkovice je zajištěn z ul. Ruská, případně ul. Místecká. Vnitro-areálové přístupové komunikace jsou ve vlastnictví Vítkovice a.s. Oceňované nemovitosti se nacházejí při jižní hranicí areálu Dolní Vítkovice. Jedná se o samostatný vnitřní areál firmy Vítkovice Recycling a.s. Tento samostatný areál je napojen na vnitroareálové ing. sítě - elektro, voda, plyn, kanalizace. V oblasti "Dolní Vítkovice" v níž se oceňované nemovitosti nacházejí, dochází v posledních letech k výstavbám nových objektů, rekonstrukcím stávajících objektů, rozsáhlým úpravám zpevněných ploch a opravám páteřních komunikací. Pro svoji blízkost, velmi snadnou dostupnost centra města i snadné napojení na blízkou čtyřproudovou komunikaci (ul. Místecká), je celá oblast velmi lukrativním místem s dalšími výraznými rozvojovými možnostmi. Objekt bez čp/če, administrativa - součást pozemku parc.č. 1125/33 - jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní zděnou budovu s plochou střechou o zastavěné ploše 256 m2. Objekt obsahuje zázemí pro zaměstnance (šatny, soc. zařízení, kuchyňka) a kanceláře. Objekt byl postaven v roce 2008. Celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Celková užitná plocha objektu je 205 m2. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou zděné, obvodové konstrukce jsou opláštěny ze zateplených sendvičových panelů, střecha je z plochá, střešní krytina živičná, klempířské prvky z Pz. plechu, podlahy jsou betonové s ker.dlažbami, okna plastová, dveře dřevěné do kovové zárubně, soc. zařízení jsou vybavena sprchami, umyvadly, splachovacími WC, provedeny jsou ker.obklady a dlažby, vytápění je ústřední s plynovým kotlem, elektroinstalace světelná a motorová, rozvody vody studené a teplé, kanalizace svedena ze soc. zařízení. Objekt bez čp/če, jiná stavba - součást pozemku parc.č. 1125/122 - jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu, která plynule navazuje na administrativní objekt. Hala má kovovou nosnou konstrukci s vnějším opláštěním zateplenými sendvič. panely, střecha je šikmá s nízkým sklonem. Hala má obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou 200 m2. Objekt je tvořen jedním prostorem. Objekt byl postaven v roce 2008. Celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Celková užitná plocha objektu je 180 m2. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou kovové, obvodové konstrukce jsou opláštěny ze zateplených sendvičových panelů, střecha je z šikmá sedlová, střešní krytina z trapéz.plechu, klempířské prvky z Pz. plechu, podlahy jsou betonové průmyslové, vjezd do haly je dvěma sekčními vraty s el. pohonem. Hala je vytápěna lokálními teplovodními ohřívači, elektroinstalace světelná a motorová. Objekt bez čp/če, jiná stavba - součást pozemku parc.č. 1125/123 (vodní hospodářství) – jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu, s šikmou pultovou střechou. Hala má kovovou nosnou konstrukci s vnějším opláštěním zateplenými sendvič. panely, střecha je šikmá pultová s nízkým sklonem. Hala má obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou 76 m2. Objekt je tvořen jedním prostorem. Objekt byl postaven v roce 2011. V objektu je umístěna usazovací nádrž s čerpadlem. Celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Celková užitná plocha objektu je 68 m2. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou kovové, obvodové konstrukce jsou opláštěny ze zateplených sendvičových panelů, střecha je z šikmá pultová, střešní krytina z trapéz. plechu, klempířské prvky z Pz. plechu, podlahy jsou betonové, vjezd do haly je kovovými vraty. Hala je vytápěna lokálními teplovodními ohřívači, provedeny jsou rozvody vody, elektroinstalace světelná a motorová. Objekt je vybaven technologií ke zpracování a třídění kovového odpadu. Tato technologie není součástí tohoto ocenění. Objekt bez čp/če, jiná stavba - součást pozemku parc.č. 1125/124 - jedná se o specifický nepodsklepený jednopodlažní objekt k technologické lince ke zpracování a třídění kovového odpadu. Tato technologie není součástí tohoto ocenění. Objekt má členitý půdorys se zastavěnou plochou 802 m2. Součástí objektu je dvoupodlažní elektroobjekt (v těchto prostorech jsou elektrická a hydraulická napojení technologických zařízení linky, součástí je řídící plošina linky), třídící kabiny, trafostanice, tzv. bunkry (přístřešky na odpad), hala k technologické lince, základ stroje technologie. Objekt má kovovou nosnou konstrukci s vnějším opláštěním kovovými sendvičovými protihlukovými panely. Střecha je plochá, střecha není provedena v části k technologické lince. Objekt byl postaven v roce 2011. Celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Celková užitná plocha objektu je 720 m2. Základy objektu jsou betonové (ŽB pásy a patky s izolací), nosné svislé konstrukce jsou kovové, obvodové konstrukce jsou opláštěny ze sendvičových panelů, střecha je plochá (provedena pouze z části zastavěné plochy), podlahy jsou betonové. Objekt je vytápěn pouze z části, provedeny jsou rozvody vody, elektroinstalace světelná a motorová. Objekt je vybaven technologií ke zpracování a třídění kovového odpadu. Tato technologie není součástí tohoto ocenění. Na pozemku parc.č. 1125/125 - se při jeho východní hranici nachází nadstřešení kolejové vlečky – ocelový přístřešek, tvořený zalomenými sloupy, se zastřešením trapézovými plechy. Základy přístřešku jsou z ŽB patek, nosné konstrukce je tvořena ocel. sloupy, zastřešení a opláštění jedné stěny z trapéz plechu. Přístřešek byl postaven v roce 2008. Celkový technický stav je dobrý. Zastavěná plocha přístřešku je 285 m2. Oceňované pozemky parc.č. 1125/33, 1125/122, 1125/123, 1125/124, 1125/125 - jsou rovinaté, mají nepravidelný tvar a tvoří spolu s výše uvedenými objekty jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny. Pozemky jsou v převážné ploše zpevněny asfaltovými manipulačními plochami. Pozemky se nachází ve skupině parcel, kterým je dle platné cenové mapy města Ostravy přiřazena cena 800,- Kč/m2. Všechny oceňované pozemky se nacházejí dle platného územního plánu města Ostravy v plochách určených k zastavění - plochy lehkého průmyslu. Rekapitulace ploch: celková plocha pozemků 14 371 m2 z toho 1 511 m2 je zastavěná plocha (cca 11%); Pro další využití (zastavění) pozemků je v tomto posudku předpokládáno s plochou 10 000 m2. celková užitná plocha administrativního objektu: 205 m2. celková užitná plocha ostatních objektů (výroba): 1 181 m2

Kategorie: pozemky
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
349,7 KiB
148,5 KiB
1,8 MiB