RD s pozemky v Městečku u Křivoklátu, okr. Rakovník v chráněné krajinné oblasti Berounky.

Cena

Nejnižší podání:
730 000 
Dražební jistota:
100 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-001841
Datum dražby:
27.11.2008

Lokalita:

Region:
Středočeský
Obec:
Městečko
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:
13

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A08-000383 - cenha dosažená vydražením 365.000,- Kč (nejnižší podání sníženo dle pokynu navrhovatele)

Všeobecné místopisné údaje Rodinný dům se nachází v obci Městečko (338 obyvatel), katastrálním území Městečko u Křivoklátu, ve správním území okresu Rakovník. Nemovitost je umístěna v centrální části obce, v původní souvislé zástavbě rodinných domů, v lokalitě Ohnivcova náves, při místní hlavní komunikaci (ul. Velká Strana). Stanice ČD je ve vzdálenosti cca 600 m. Centrum obce je ve vzdálenosti do 100 m a nachází se zde obecní úřad, restaurace a kostel. Správní město Rakovník se nachází ve vzdálenosti 13 km, kde se nachází veškerá infrastruktura. Znalci nebylo vlastníkem nemovitosti umožněno provést řádné místní šetření, nebyl umožněn vstup do nemovitosti, prohlídka byla provedena pouze náhledem z pozemků náležejících k nemovitosti. Souhrnné informace o nemovitosti Souhrnná velikost pozemků je 1 811 m2, z toho plocha zastavěná rodinným domem (s přístavbou maštale) činí cca 304 m2. Celková užitná plocha rodinného domu byla zjištěna z původní projektové dokumentace a činí cca 105 m2, výměra užitných ploch v hospodářské části (maštal) činí 118 m2. Údaje o budově Stavba na pozemku je napojena na inženýrské sítě: vodovod ze studny, kanalizace do žumpy a elektro. Přístupová komunikace je zpevněná. Tvar pozemku je přibližně obdélníkový. Pozemek je v rovině. Oceňovaná budova je volně stojící. Budova je postavena na vlastním pozemku. Nádvoří objektu a zahradu tvoří pozemek parc.č. St. 22 ke dni ocenění zatravněn. Rodinný dům je ke dni ocenění využíván původním vlastníkem bez uzavřeného nájemního vztahu. V tomto případě je výchozí cena stanovena na základě zjištěné zastavěné plochy jednotlivých podlaží, která je násobena agregovanými cenami jednotlivých vybraných položek (obvodové stěny, fasáda, vnitřní nosné zdivo, resp. nosná konstrukce, stopy, podlahy a vybavení a dále krov a střešní krytina). K výchozí ceně je možno připočítat konkrétní vybavení, pokud se v oceňované budově nebo hale vyskytuje, např. výtah, kotelna, venkovní schodiště, rampa, balkony, světlíky a další, pokud nejsou započtena ve výchozí ceně. Jedná se o jednopodlažní, samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, nacházející se v původní souvislé zástavbě rodinných domů. V domě se nachází bytová jednotka o velikosti 3+1, ke dni ocenění je využívána pro bydlení. Rodinný dům má kamenné a cihelné základy bez izolace, svislé konstrukce jsou zděné, stropy jsou v 1.PP klenbové, v nadzemních podlažích dřevěné trámové, zastřešení je provedeno dřevěným sedlovým krovem, střešní krytina je z pálených střešních tašek, klempířské konstrukce jsou z pozink. plechu. Vnější omítky jsou vápenocementové, vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Okna jsou dřevěná špaletová. Vytápění je kamny na tuhá paliva. Dům je napojen na veřejný rozvod elektro, voda je z vlastního zdroje, kanalizace je do žumpy. Vybavení domu je dožité. Stáří původní stavby rodinného domu je 109 let. Dům je v průměrném až mírně zhoršeném stavebně - technickém stavu, opotřebení odpovídá stáří domu. Přístavba - maštal Budova je postavena na vlastní parcele č. St. 22. Jedná se o přístavbu maštale k rodinnému domu čp. 13 v k.ú. Městečko u Křivoklátu. Základy objektu jsou kamenné a cihelné bez izolace, svislé konstrukce jsou zděné, zastřešení je provedeno dřevěným sedlovým krovem, střešní krytina je pálená, klempířské konstrukce jsou z pozink. plechu. Vnější omítky jsou vápenocementové, vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Stáří původní stavby je 109 let. Objekt je v průměrném až mírně zhoršeném stavebně -technickém stavu, opotřebení odpovídá stáří. Prohlídky nemovitosti: 18. listopadu 2008 v 11.00 hod. 21. listopadu 2008 v 17.00 hod.

Kategorie: rodinné domy
Zastavěná plocha a nádvoří: 1089
Zahrada: 722
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
158,1 KiB