Spoluvl. podíl 1/2 na provozním areálu v Českém Těšíně. Exekuční dražba.

Cena

Nejnižší podání:
12 500 
Dražební jistota:
6 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002057
Datum dražby:
16.9.2010

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Český Těšín
Ulice:
Tovární
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A10-000717 - EXEKUČNÍ DRAŽBA - spolupráce s EÚ, Mgr. Pavla Fučíková

OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 CELKU Nemovitosti jsou situovány v Českém Těšíně a nachází se mimo obytnou výstavbu na jižním kraji města, v blízkosti ul. Nová Tovární, při pravém břehu vodního toku Ropičanka, v lokalitě Vrbiny. Při záplavách v roce 1997 byly nemovitosti zaplaveny do výše cca 1 m. Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 celku na budovách bez čp/če, které jsou postaveny na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 2537/2, 2537/3, 2537/4, 2529/2 a 2529/3, spolu s nimi jsou ve funkčním celku okolní pozemky, původně používané pro provoz areálu, které sloužily jako manipulační plocha. Souhrnná zastavěná plocha včetně staveb určených k odstranění činí 1.112 m2, zbytek tvoří volné, částečně zpevněné okolní pozemky. Předmětem prodeje je budova bez čp/če na pozemku parc.č. 2537/2, budova bez čp/če na pozemku parc.č. 2537/3, budova bez čp/če na pozemku parc.č. 2537/4, budova bez čp/če na pozemku parc.č. 2529/2 a budova bez čp/če na pozemku parc.č. 2529/3. Jedná se o objekty bývalého areálu stolárny, které jsou nevyužity. Objekty jsou situovány na pozemcích ve vlstnictví Města Český Těšín, které je vlastníkem i okolního pozemku parc.č. 2537/1, který slouží pro přístup a příjezd k objektům. Při místním šetření bylo zjištěno, že budova bez čp/če stojící na pozemku parc.č. 2537/2 (bývalá sušárna) a budova bez čp/če stojící na pozemku parc.č. 2537/4 (spojovací krček) byly odstraněny, ostatní stavby - budovy stojící na pozemcích parc.č. 2537/3 (bývalá kotelna), parc.č. 2529/2 a 2529/3 (2 objekty stolárny) jsou v havarijním stavu, značně opotřebené, převážná část konstrukcí a vybavení byla demolována nebo odstraněna - objekty jsou vhodné k odstranění. Pozemky v bývalém areálu stolárny jsou napojeny na veřejné sítě, a to na vodu a elektro (220 i 380V). V minulosti byly vytápěny z kotelny na TP situované na pozemku parc.č. 2537/3. 1.1. Stolárna západní Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepenou budovu, umístěnou na cizí parcele parc.č. 2529/2. Objekt sloužil v minulosti jako stolárna, se sociálním zázemím. Svislé konstrukce jsou montované na dřevní bázi, část kde se nacházelo sociální zázemí je zděná. Krov je dřevěný sedlový, střešní krytina je živičná. Podlahy jsou betonové. Objekt byl uveden do užívání odhadem v roce 1975 a v současné době je v havarijním stavu, značně opotřebený, převážná část konstrukcí a vybavení byla demolována nebo odstraněna, objekt je vhodný k odstranění. 1.2. Stolárna východní Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepenou budovu, umístěnou na cizí parcele parc.č. 2529/3. Objekt sloužil v minulosti jako stolárna, se sociálním zázemím. Svislé konstrukce jsou montované na dřevní bázi, část kde se nacházelo sociální zázemí je zděná. Krov je dřevěný sedlový, střešní krytina je živičná. Podlahy jsou betonové. Objekt byl uveden do užívání odhadem v roce 1975 a v současné době je v havarijním stavu, značně opotřebený, převážná část konstrukcí a vybavení byla demolována nebo odstraněna, objekt je vhodný k odstranění, z původní stavby nebyla zdemolována pouze cca 1/3 budovy v jižní části pozemku parc.č. 2529/3. 1.3. Kotelna Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepenou budovu, umístěnou na cizí parcele parc.č. 2537/3. Objekt sloužil v minulosti jako kotelna, uhelna a sušárna. Svislé konstrukce jsou zděné, plochá střecha je krytá střešní krytinou živičnou svařovanou. Podlahy jsou betonové. Objekt byl uveden do užívání odhadem v roce 1975 a v současné době je v havarijním stavu, značně opotřebený, převážná část konstrukcí a vybavení byla demolována nebo odstraněna, objekt je vhodný k odstranění.

Kategorie: sklady, výroba
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
56,8 KiB
33,2 KiB
128,6 KiB