Spoluvlastnický podíl o vel. 1/9 na RD s pozemky, Rychvald

Cena

Nejnižší podání:
110 000 
Dražební jistota:
20 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A23-000003
Datum dražby:
20.7.2023

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Rychvald
Ulice:
Finské domky
Č. domovní / č. orientační:
1205

Kontakt

Jméno:
Karin Satoriová
Telefon:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

Elektronická dražba zde. VYDRAŽENO

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 3268 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro k.ú. Rychvald, obec Rychvald, okres Karviná.

Stavba č.p. 1205 – rodinný dům

Oceňovaný rodinný dům č.p. 1205 (tzv. Finský domek) je ke dni ocenění zapsán na LV č. 3268 pro k.ú. Rychvald. Stavba je vedena v katastru nemovitostí jako rodinný dům. Dům tvoří polovinu dvojdomku, je jednopodlažní, s půdním prostorem. Přístup a příjezd k domu je z veřejné zpevněné komunikace. Dům byl dle dostupných informací postaven v 50-tých letech a ke ocenění se nachází ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, pravděpodobně bez využití a bez základní údržby. Dům je pravděpodobně s napojením na elektro, vodu a kanalizaci, vytápěn na tuhá paliva.

Pro ocenění je uvažováno se základním vybavením, tj. sociální zařízení, kuchyňská linka se sporákem apod.

Základy domu jsou betonové, svislé nosné konstrukce jsou dřevěné. Střecha je sedlová krytá pozinkovaným plechem. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem, klempířské konstrukce jsou z  pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, vstupní dveře jsou dřevěné. Celková výměra započitatelných ploch činí celkem cca 59 m2.

Příslušenství k rodinnému domu tvoří dále přípojky inženýrských sítí a oplocení. Toto příslušenství není v posudku oceněno samostatně, existence příslušenství je zohledněna při ocenění stavby a pozemků.

 

Pozemky

Předmětem ocenění je pozemek parc.č. 6206 o výměře 69 m2, který je zastavěn rodinným domem č.p. 1205 a pozemek parc.č. 6207 s výměrou 356 m2, který tvoří přilehlou zahradu. Pozemky tvoří funkční celek přibližně obdélníkového tvaru, který je oplocen.

 

Kladný vliv na hodnotu nemovitosti má poloha nemovitosti v lokalitě s dobrou dopravní dostupností a dosahem občanské vybavenosti.

Negativní vliv na hodnotu nemovitosti má zhoršený stavebně-technický stav domu a menší atraktivita umístění domu v rámci regionu.

 

Prohlídky:

  1. prohlídka 03. 07. 2023 od 10.00 hod.
  2. prohlídka 13. 07. 2023 od 13.00 hod.
Kategorie: rodinné domy
Zastavěná plocha a nádvoří: 69
Zahrada: 356
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
232,6 KiB
1,8 MiB