výrobní areál v Hnátnici, okr. Ústí nad Orlicí

Cena

Nejnižší podání:
12 000 000 
Dražební jistota:
2 200 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002602
Datum dražby:
13.11.2017

Lokalita:

Region:
Pardubický
Obec:
Hnátnice
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A17-001605 - cena dosažená vydražením 12.000.000,- Kč

Předmětem ocenění je soubor nemovitého majetku, který se nachází ve dvou katastrálních územích. Pozemky a objekty na sebe navazují a tvoří jeden ucelený areál. Nemovité věci uvedené na LV č. 546 jsou umístěny v katastrálním území Hnátnice, obec Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí. Nemovité věci uvedené na LV č. 201 jsou umístěny v katastrálním území Lanšperk, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí. Jedná se o výrobní areál, tvořený provozními, skladovými a administrativními objekty společnosti. Dále jsou zde pozemky a příslušenství (přípojky, zpevněné plochy, oplocení apod.). Areál se nachází cca do 5 km severovýchodním směrem od města Ústí nad Orlicí. Obcí Hnátnice prochází silnice č. 360 a železniční trať. Celý areál se nachází v inundačním pásmu řeky Tichá Orlice, která s areálem bezprostředně sousedí. Posuzované nemovité věci se nacházejí v jižní okrajové části obce Hnátnice. Areál je přístupný z obecní zpevněné komunikace. V okolí posuzovaných nemovitých věcí převažuje zástavba rodinnými domy. K oceňovaným nemovitým věcem jsou přivedeny tyto přípojky inženýrských sítí: - vodovod, - elektrická energie, - kanalizace, - rozvody páry, - rozvody stlačeného vzduchu. Areál je situován na jižním okraji obce Hnátnice, v údolí řeky Tichá Orlice, v blízkosti železniční trati, která spojuje Ústí nad Orlicí a Letohrad, v okrajové části obce, vymezen z jižní strany komunikací č. 360, z východní strany řekou Tichá Orlice, ze západní strany místní komunikací, která vede do centra obce Hnátnice. Majetek specifikován a určen jak dle evidence v katastru nemovitostí, tak dle operativní evidence vlastníka. Soubor nemovitého majetku je připojen na vodovod, kanalizaci a elektřinu, ovšem v současnosti jsou energie již několik let odpojeny a není znám rozsah jejich případného poškození, vzniklého dlouhodobým neužíváním, stejně tak jako stav vnitřních rozvodů budov a hal. Objekty jsou uzavřeny, bez vytápění a bez pravidelné údržby, což má vliv na jejich rychlejší opotřebení (výjimku tvoří několik objektů, které jsou pronajímány především pro skladování).

1. GARÁŽE - ADMINISTRATIVA, JÍDELNA NA POZEMKU PARC. Č. ST. 514 Objekt je umístěn na pozemku parc. č. St. 514 v k.ú. Hnátnice a má dvě nadzemní podlaží. Stávající využití: Objekt byl využíván jako jídelna a kanceláře, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 61 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

2. SKLAD ODPADŮ NA POZEMKU PARC. Č. ST. 311/1 Objekt je umístěn na pozemku parc. č. St. 311/1 v k.ú. Hnátnice a má jedno nadzemní podlaží. Objekt není evidován na LV. Stávající využití: Objekt byl využíván jako částečně otevřený sklad, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

3. SKLAD HUTNÍ A REŽIJNÍ NA POZEMKU PARC. Č. ST. 513 Objekt je umístěn na pozemku parc. č. St. 513 v k.ú. Hnátnice a má jedno nadzemní podlaží. Stávající využití: Objekt byl využíván jako sklad, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 32 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

4. ZASTŘEŠENÍ SKLADU UHLÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2020 Objekt je umístěn na pozemku parc. č. 2020 v k.ú. Lanšperk. Má jedno nadzemní podlaží. Stávající využití: Objekt byl využíván jako sklad, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě, částečně zatéká střechou

5. SKLAD HOŘLAVIN NA POZEMKU PARC. Č. ST. 510/1 Objekt je umístěn na pozemku parc. č. St. 510/1 v k.ú. Hnátnice a má jedno nadzemní podlaží. K objektu přiléhá zastřešená rampa. Stávající využití: Objekt je využíván jako sklad, v souladu se svým stavebně technickým určením a je pronajat. Stáří: stáří objektu je 32 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

6. OBJEKT POMOCNÝCH PROVOZŮ NA POZEMKU PARC. Č. ST. 507/1 Objekt je umístěn na pozemku parc. č. St. 507/1 v k.ú. Hnátnice. Má jedno nadzemní podlaží. Stávající využití: Objekt byl využíván jako sklad a dílny, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 32 let Technický stav: průměrný, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

7. SKLAD NA POZEMKU PARC. Č. ST. 508/1 Objekt je umístěn na pozemku parc. č. St. 508/1 v k.ú. Hnátnice. Má jedno nadzemní podlaží. Stávající využití: Objekt byl využíván jako sklad, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 32 let Technický stav: průměrný, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

8. DÍLNY AUTODOPRAVY (2-PODLAŽNÍ ČÁST) NA POZEMKU PARC. Č. ST. 512 Jde o dvoupodlažní část objektu, která je spojena jednopodlažní částí. Dvoupodlažní části jsou dvě a každá je umístěna v jiném katastrálním území. Obě části jsou stejné, jedna je umístěna na pozemku parc. č. St. 512 v k.ú. Hnátnice a druhá na pozemku parc. č. St. 110 v k.ú. Lanšperk. Stávající využití: 2-podlažní části jsou v současné době bez využití. Poslední využití bylo jako dílny, částečně ubytovny řidičů, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: špatný, odpovídá stáří, neprováděné údržbě a použitým materiálům

9. DÍLNY AUTODOPRAVY (1-PODLAŽNÍ ČÁST) NA POZEMKU PARC. Č. ST. 110 Jde o jednopodlažní část objektu, která spojuje výše uvedené dvoupodlažní části. Tato jednopodlažní část je umístěna na pozemku parc. č. St. 110 v k.ú. Lanšperk. Stávající využití: Tato jednopodlažní část objektu byla využívána jako dílny, v souladu se svým stavebně technickým určením. V současné době je částečně pronajata. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: průměrný, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

10. SKLAD MALÉ MECHANIZACE, GARÁŽE NA POZEMKU PARC. Č. ST. 511/1 Objekt je umístěn na pozemcích parc. č. St. 511/1 v k.ú. Hnátnice a má jedno nadzemní podlaží. Stávající využití: Objekt byl využíván jako sklady, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: průměrný, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

11. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NA POZEMKU PARC. Č. ST. 518 Jde o objekt s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, umístěný na pozemku parc. č. St. 518 v k. ú. Hnátnice. Na další části stejné parcely se nachází vodojem (pod terénem) a dále kompresorovna a trafostanice. Stávající využití: Objekt byl využíván jako vodárna a úpravna vody pro areál, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 42 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

12. KOMPRESOROVNA A TRAFOSTANICE NA POZEMKU PARC. Č. ST. 518 Jde o objekt s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, umístěný na pozemku parc. č. St. 518 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván jako kompresorovna a trafostanice pro areál, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 42 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

13. DÍLNA A SKLAD U HALY ŠEDÉ LITINY NA POZEMKU PARC. Č. ST. 515 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 515 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván jako dílna a sklad, v souladu se svým stavebně technickým určením . Stáří: stáří objektu je 46 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

14. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY NA POZEMKU PARC. Č. ST. 515 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 515 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 63 let Technický stav: horší, odpovídá stáří, využití a neprováděné údržbě

15. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice. Je zde jeřábová dráha. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 63 let Technický stav: horší, odpovídá stáří, využití a prováděné údržbě

16. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 42 let Technický stav: průměrný, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

17. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 52 let Technický stav: průměrný, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

18. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 52 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

19. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 52 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

20. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván pro skladování a jako dílny, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 52 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

21. MODELÁRNA NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice. V objektu je jeřábová dráha. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu modelů, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 52 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

22. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY (SOCIÁLNÍ ČÁST U MODELÁRNY) NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o dvoupodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice, který je přistavěn k západní straně haly šedé litiny a sousedí s modelárnou. Stávající využití: Objekt byl využíván jako šatny a sociální zázemí pro zaměstnance, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 52 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

23. SLÉVÁRNA ŠEDÉ LITINY (SOCIÁLNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ČÁST) NA POZEMKU PARC. Č. ST. 516 Jde o třípodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 516 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván jako šatny, kanceláře a sociální zázemí pro zaměstnance, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 63 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

24. SLÉVÁRNA HLINÍKU (VRÁTNICE, SOCIÁLNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ČÁST) NA POZEMKU PARC. Č. ST. 311/2 Jde o dvoupodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St.311/2 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván jako vrátnice, šatny, kanceláře a sociální zázemí pro zaměstnance, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 63 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a pravidelně neprováděné údržbě

25. SLÉVÁRNA HLINÍKU (SOCIÁLNÍ PŘÍSTAVEK) NA POZEMKU PARC. Č. ST. 311/2 Jde o dvoupodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 311/2 v k. ú. Hnátnice. Objekt přiléhá ze západní strany k hale slévárny hliníku. Stávající využití: Objekt je v současné době bez využití. Jeho poslední využití bylo jako kanceláře, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 52 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

26. SLÉVÁRNA HLINÍKU (OBROBNA) NA POZEMKU PARC. Č. ST. 311/2 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 311/2 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 63 let Technický stav: průměrný, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

27. SLÉVÁRNA HLINÍKU NA POZEMKU PARC. Č. ST. 311/2 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 311/2 v k. ú. Hnátnice. V objektu je jeřábová dráha. Stávající využití: Objekt byl využíván pro výrobu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 39 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a prováděné neprováděné údržbě

28. KOTELNA NA POZEMKU PARC. Č. ST. 311/2 Jde o jednopodlažní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 311/2 v k. ú. Hnátnice. V těsné blízkosti se nachází komín. Stávající využití: Objekt byl využíván jako kotelna celého areálu, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 63 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

29. PLECHOVÝ SKLAD U SLÉVÁRNY HLINÍKU NA POZEMKU PARC. Č. ST. 311/2 Jde o jednopodlažní objekt, částečně otevřený, umístěný na části pozemku parc. č. St. 311/2 v k. ú. Hnátnice. Přiléhá z východní strany k hale slévárny hliníku. Stávající využití: Objekt byl využíván pro skladování, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

30. PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA NA POZEMKU PARC. Č. ST. 311/1 Jde o přízemní otevřený objekt, umístěný na části pozemku parc. č. St. 311/1 v k. ú. Hnátnice. Stávající využití: Objekt byl využíván pro uložení jízdních kol, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

31. ČISTÍRNA KALŮ NA POZEMKU PARC. Č. 5953 Jde o přízemní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. 5953 v k. ú. Hnátnice, na východní straně haly slévárny šedé litiny. Neevidován v katastru nemovitostí. Stávající využití: Objekt byl využíván jako čistírna kalů, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 41 let Technický stav: horší, odpovídá stáří, způsobu využití a neprováděné údržbě

32. PŘÍSTAVEK U DÍLNY A SKLADU NA POZEMKU PARC. Č. 5953 Jde o přízemní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. 5953 v k. ú. Hnátnice, na jihovýchodní straně dílny a skladu na pozemku parc. č. St. 515. Neevidován v katastru nemovitostí. Stávající využití: Objekt byl využíván jako sklad, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 46 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

33. PLECHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA UHLÍ (U KOMÍNA) NA POZEMKU PARC. Č. 5953 Jde o přízemní otevřený objekt, umístěný na části pozemku parc. č. 5953 v k. ú. Hnátnice. Neevidován v katastru nemovitostí. Stávající využití: Objekt byl využíván pro skladování uhlí, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 44 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

34. DEEMULGAČNÍ STANICE NA POZEMKU PARC. Č. 5953 Jde o přízemní objekt, umístěný na části pozemku parc. č. 5953 v k. ú. Hnátnice, na východní straně haly slévárny hliníku, vedle plechového skladu. Neevidován v katastru nemovitostí. Stávající využití: Objekt byl využíván jako deemulgační stanice, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

35. OCELOKOLNA A NA POZEMKU PARC. Č. ST. 111 Jde o přízemní objekt, umístěný na pozemku parc. č. St. 111 v k. ú. Lanšperk. Stávající využití: Objekt byl využíván pro skladování, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 32 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

36. OCELOKOLNA B NA POZEMKU PARC. Č. ST. 112 Jde o přízemní objekt, umístěný na pozemku parc. č. St. 112 v k. ú. Lanšperk. Stávající využití: Objekt byl využíván pro skladování, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 32 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

37. OCELOKOLNA C NA POZEMKU PARC. Č. ST. 113 Jde o přízemní objekt, umístěný na pozemku parc. č. St. 113 v k. ú. Lanšperk. Stávající využití: Objekt byl využíván pro skladování, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 32 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

38. SKLAD ŠAMOTU NA POZEMKU PARC. Č. ST. 114 Jde o přízemní, částečně otevřený objekt, umístěný na pozemku parc. č. St. 114 v k. ú. Lanšperk. Stávající využití: Objekt byl využíván pro skladování, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 39 let Technický stav: dobrý, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

39. SKLAD PLECHOVÝ NA POZEMKU PARC. Č. ST. 115 Jde o přízemní, částečně otevřený objekt, umístěný na pozemku parc. č. St. 115 v k. ú. Lanšperk. Stávající využití: Objekt je využíván pro skladování, v souladu se svým stavebně technickým určením. V současné době je pronajat. Stáří: stáří objektu je 35 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě

40. ČOV NA POZEMKU PARC. Č. ST. 641 Jde o přízemní, částečně otevřený objekt, umístěný na pozemku parc. č. St. 641 v k. ú. Hnátnice. Objekt má pod úrovní terénu umístěnu jímku. Stávající využití: Objekt byl využíván jako ČOV, v souladu se svým stavebně technickým určením. Stáří: stáří objektu je 37 let Technický stav: horší, odpovídá stáří a neprováděné údržbě. Rozsah užitných ploch jednotlivých objektů areálu je uveden v příloze č. 8 znaleckého posudku.

41. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, SPECIÁLNÍ STAVBY, VENKOVNÍ ÚPRAVY Jedná se především o speciální stavby a venkovní úpravy, které tvoří příslušenství budov a hal. Jde například o komín, jímky, vodojem, oplocení, předložené schody, rampy, inženýrské sítě, opěrné zdi a zpevněné plochy. Vše v horším stavebně technickém stavu, vzhledem k delší době neužívání není zřejmé, jestli jsou všechny tyto stavby funkční.

42. POPIS POZEMKŮ Pozemky v areálu jsou buď zastavěny stavbami, nebo tvoří zpevněné manipulační plochy v areálu, případně volné pozemky. Všechny pozemky tvoří jednotný funkční celek. Na částech se nachází trvalé porosty (okrasné rostliny).

Kategorie: sklady, výroba
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
367,3 KiB
2,6 MiB
8,9 MiB
1,9 MiB