Budova bývalé školy v Zimném Dole v Orlové

Cena

Nejnižší podání:
2 000 000 
Dražební jistota:
500 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002123
Datum dražby:
11.10.2010

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Orlová
Ulice:
V Zimném dole
Č. domovní / č. orientační:
825

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A10-000800 - cena dosažená vydražením 2.000.000,- Kč

Nemovitost se nachází ve městě Orlová (35 949 obyvatel), katastrálním území Orlová, okres Karviná, v zástavbě rodinných domů, při místní zpevněné komunikaci ul. V Zimném dole. Je umístěna ve vzdálenosti cca 9,5 km od centra města Orlová, kde se nachází veškerá občanská vybavenost (městský úřad, škola, obchody, zdravotnické zařízení, pošta atd.). Stavba se nachází v lokalitě s dobrou dopravní dostupností, nejbližší zastávka MHD je v místě. Dopravní napojení na frekventovanou komunikaci ul. Ostravskou, zajišťující dopravní spojení mezi centry měst Ostrava a Karviná, je ve vzdálenosti cca 1,4 km. Z pohledu nemovitosti se jedná o méně atraktivní lokalitu v rámci Ostravsko-karvinského regionu. Souhrnné informace o nemovitostech: Souhrnná výměra pozemků je 6 220 m2, z toho část zastavěná budovou školy č.p. 825 s přístavbami činí 1 768 m2. Souhrnná výměra užitných ploch činí 1 760 m2, z toho výměra užitných ploch budovy školy činí 1 265 m2 (nezahrnuty plochy v 1.PP budovy) a výměra užitných ploch přístaveb školy a budovy školní družiny činí 495 m2. Údaje o nemovitostech Budova č.p. 825 je zapsaná v katastru nemovitostí jako objekt občanského vybavení na pozemku parc.č. 2987. Jedná se o komplex funkčně propojených objektů, využívaných jako základní škola, z jihovýchodní strany je k hlavní budově školy spojovacím krčkem napojen objekt šaten, soc. zázemí, tělocvična a dílny, v areálu školy se dále nachází samostatně stojící budova školní družiny. Dle dostupných údajů je budova v užívání od roku 1950, v roce 1964 byla provedena přístavba objektu dílen a v roce 1982 byla dodatečně postavena budova bez č.p./č.ev.na pozemku parc.č. 2988/2, naposledy využívaná jako školní družina. Objekty jsou v průměrném stavebně technickém stavu, dle sdělení zástupce vlastníka jsou jeden rok bez využití, v malém rozsahu poškozeny povětrnostními vlivy a lokálním zatékáním. V letech 2000 až 2005 byly provedeny částečné úpravy objektů (zejména nová krytina na hlavní budovy školy a rekonstrukce části sociálních zařízení včetně rozvodů). Budovy jsou napojeny na veřejné rozvody vody a elektro, kanalizace je svedena do septiku. V současnosti nejsou objekty vytápěny, v minulosti bylo vytápění zajištěno z centrální kotelny na TP, ohřev vody byl zajištěn el. bojlery. Pozemky jsou rovinné a tvoří jeden funkční pozemkový celek se stavbou školy včetně přístaveb i školní družiny. Hlavní vstup do budovy je z ulice V Zimném dole (pozemek parc.č. 3214; ostatní plocha, ostatní komunikace - ve vlastnictví Města Orlová), příjezdová komunikace je zpevněná, veřejná. Na jižní straně areálu školy se nachází pozemky se sportovními plochami, které byly součástí areálu školy, tyto pozemky nejsou předmětem dražby. Nemovitosti se nenachází v záplavovém území. Dle platného územního plánu se nemovitosti nachází v zóně ploch občanského vybavení. Objekt školy č.p. 825 Budova č.p. 825 je zapsaná v katastru nemovitostí jako objekt občanského vybavení na pozemku parc.č. 2987 využívaná jako základní škola. Centrální stavba základní školy je podsklepená, dvoupodlažní budova s nepodsklepenou přístavbou vstupních prostorů se schodištěm. V 1.PP se nachází provozní zázemí školy, v 1.NP a 2.NP jsou místnosti učeben, kabinety, šatny, soc. zázemí a komunikační prostory. Spojovací krček, napojený k hlavní budově školy z jihovýchodní strany, tvoří propojení hlavní budovy školy s prostory šaten, soc. zázemí, tělocvičnou a přiléhajících dílen. Budova byla dle dostupných údajů postavena v roce 1950 a v roce 1964 byla provedena přístavba objektu dílen. Budova je napojena na veřejné rozvody vody a elektro, kanalizace je svedena do septiku. Jednotlivé objekty školy jsou v důsledku stáří a nepravidelně prováděné stavební údržby v průměrném stavebně-technickém stavu, ke dni ocenění jsou částečně znehodnoceny rozvody vody, ústředního vytápění včetně registrů a podlaha v tělocvičně. Převažující provedení konstrukcí a vybavení: Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, nosná konstrukce je zděná z plných cihel v tl. 60 a 45 cm, střecha hlavní části je plochá, kryta asfaltovými pásy, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je tvořena vápennou omítkou s barevnými postřiky, vnitřní povrchy tvoří vápenné omítky, vnitřní obklady jsou keramické. Schody jsou betonové konstrukce s nášlapy z teracových dlaždic, do 1.PP jsou dřevěné. Dveře oddělující jednotlivá patra jsou ocelové prosklené, do jednotlivých místností pak jsou plné hladké, okna jsou převážně dřevěná zdvojená, podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou, v prostorách učeben betonové kryté PVC a v tělocvičně je vlysová. Budova na pozemku parc.č. 2988/2 Předmětem ocenění je dále samostatně stojící budova bez č.p./č.ev. na pozemku parc.č. 2988/2. Stavba je vedená v katastru nemovitostí jako budova občanské vybavenosti. V minulosti využívána jako školní družina, v současnosti je objekt vyklizen a není využíván. Budova je napojena na veřejné rozvody vody a elektro, kanalizace je svedena do septiku. Vytápění bylo zajištěno kotlem na tuhá paliva s rozvody ÚT, zdroj vytápění je umístěn v hlavní budově školy. Budova byla dle dostupných údajů v užívání od roku 1982, v důsledku stáří a nepravidelně prováděné stavební údržby je stavba ke dni ocenění v průměrném stavebně-technickém stavu. Navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že nemovitost vykazuje zejména tyto závady: - v prostoru tělocvičny je vzedmuta dřevěná podlaha; - v prostoru šaten ve vstupním vestibulu jsou vlivem mrazu popraskána topná tělesa a vedení ústředního topení; - v celém objektu mohou být poškozeny výplně dveří či oken, případně zámky. 1. prohlídka 18. 01. 2011 od 10.30. 2. prohlídka 27. 01. 2011 od 14.30. Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době před hlavním vchodem do domu. Převažující provedení konstrukcí a vybavení: Základy jsou betonové, nosná konstrukce je dřevěná rámová, střecha je sedlová krytá plechovou střešní krytinou, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnější povrchy jsou opatřeny nátěry, vnitřní povrchy tvoří vápenné hladké omítky, vnitřní obklady v soc. zázemí jsou keramické. Dveře jsou plné hladké, okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy jsou betonové kryté PVC, v části dřevěné, v soc. zázemí je keramická dlažba.

Kategorie: jiné stavby
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
188,8 KiB
192,9 KiB