Provozní areál ve Vratimově, okr. Ostrava

Cena

Nejnižší podání:
4 621 971 
Dražební jistota:
300 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002060
Datum dražby:
26.11.2010

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Vratimov
Ulice:
Buničitá
Č. domovní / č. orientační:
755

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A10-000721 - cena dosažená vydražením 5.600.000,- Kč

Předmět dražby tvoří ucelený areál sestávající se z administrativní budovy, rozestavěné výrobní haly, a vedlejší stavby , vše spolu s pozemky tvořící jeden funkční celek. Areál se nachází ve městě Vratimov, (vzdálenost cca 10 km od centra Ostravy), a to při jeho západním okraji, v zástavbě průmyslových objektů, při ul. Buničité (č.or. 8). Přístup k předmětu dražby je z ul. U Trati. Administrativní budova Samostatně stojící budova doposud zapsaná v katastru nemovitostí jako objekt bydlení, dle dostupných informací byly prostory v 1.NP a 2.NP rekolaudovány s využitím pro administrativu a služby. Budova má dvě nadzemní podlaží a podkroví. Stavba je částečně podsklepená. V nadzemních podlažích objektu se nachází kanceláře se sociálním zázemím, kadeřnický salón, administrativní prostory v podkroví jsou před dokončením. Prostory v 1.PP, které v minulosti sloužily jako provozní zázemí. Převažující provedení konstrukcí a vybavení: Základy jsou betonové s izolací. Svislé konstrukce jsou z cihelného zdiva. Stropy jsou dřevěné trámové s nadbetonovanými ŽB deskami. Střecha je sedlová s mírným sklonem s krytinou z bonského šindele, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní i vnější omítky jsou vápenné štukové. Vnitřní obklady sociálního zařízení jsou keramické. Okna jsou plastová, dveře dřevěné plné. Podlahy jsou betonové, kryté koberci a keramickou dlažbou, v části prostor podkroví nejsou krytiny provedeny. Budova je napojena na inženýrské sítě: vodovod, elektro a plyn z veřejných řádů, kanalizace do řádu. Vybavení tvoří ústřední vytápění se zdrojem z plynového kotle, který slouží i pro ohřev vody. Budova je v dobrém stavebně-technickém stavu. Výrobní hala Jedná se o jednopodlažní, jednolodní, nepodsklepenou halu. V 1.NP se nachází hlavní nedělený prostor sloužící pro skladování pro výrobu a vestavba zázemí (kancelář, šatna s denní místností, umývárna, WC). Hala je zděné konstrukce (z plynosilikátových tvárnic), střecha je sedlová s mírným sklonem, pokrytá krytinou z bonského šindele, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stropy jsou rovné, s podhledy. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, okna dřevěná EURO, dveře hladké plné, podlahy jsou betonové s povrchovou úpravou, v prostorech zázemí je keramická dlažba. V současnosti není budova napojena na plynovod, elektrickou energii. Vytápění budovy mělo být zajištěno teplovzdušnými agregáty se zdrojem z plynového kotle, ohřev vody měl být zajištěn z plynového kotle. Hala v současné době je připravena k napojení na elektro (220/380 V) vodu, plyn a kanalizaci. Stavební část budovy byla dokončena v roce 2009, ale dosud nebyla kolaudována. Hala je ve velmi dobrém stavebně-technickém stavu. Jiná stavba Jedná se zděnou stavbu původní tzv. panelové kůlny, která byla v minulosti využívána ke skladování. V současnosti bez využití, v jednotlivých kójích se nachází poničený stavební materiál a suť. Budova je ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, bez pravidelné údržby. Pozemky v areálu jsou rovinné, přičemž pozemky parc.č. 1231/5, 1231/8 a 1232 tvoří jeden funkční oplocený celek, výrobní hala včetně přilehlého pozemku tvoří samostatný, volně přístupný celek. Pozemky jsou ze západní strany lemovány příjezdovou komunikací ul. U Trati (pozemek parc.č. 1229 ve vlastnictví České republiky, ostatní plocha, ostatní komunikace). Pozemky v areálu jsou částečně zpevněny (manipulační, parkovací a komunikační plochy). Na části pozemku 1231/8 je umístěn zděný zahradní altán s posezením a krbem. Výše nejnižšího podání je stanovena částkou 4.621.971,- Kč a to včetně DPH, které se vztahuje k věcem movitým a nemovitosti, rozestavěné budově postavené na pozemku parcela č. 1236/2. Specifikace ceny nejnižšího podání : Nemovitosti : Stavba, část obce Vratimov, číslo popisné 755, bydlení, postavená na pozemku parcela č. 1232 Stavba, část obce Vratimov, bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parcela č. 1231/5 Pozemek parcele číslo 1232, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 256 m2 Pozemek parcela číslo 1231/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 89 m2 Pozemek parcela číslo 1236/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 565 m2 Pozemek parcela číslo 1236/1, zahrada, o výměře 1203 m2 Pozemek parcela číslo 1231/8, ostatní plocha, o výměře 1614 m2 Cena nejnižšího podání 2.252.147,-Kč DPH 0,-Kč Cena DPH 2.252.147,-Kč Stavba, část obce Vratimov, rozestavěná budova, postavená na pozemku parcela č. 1236/2 Cena nejnižšího podání 1.947.853,-Kč DPH 389.571,-Kč Cena DPH 2.337.424,-Kč Věci movité : Cena nejnižšího podání 27.000,-Kč DPH 5.400,-Kč Cena DPH 32.400,-Kč Z uvedeného vyplývá, že vydražiteli, který bude plátcem DPH, bude jemu uvedené DPH odpočteno.

Kategorie: sklady, výroba
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
240,3 KiB