Průmyslová hala V obci Sedliště, nedaleko Frýdku-Místku

Cena

Nejnižší podání:
3 000 000 
Dražební jistota:
500 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002159
Datum dražby:
10.2.2011

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Sedliště
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A11-000861 - cena dosažená vydražením 3.800.000,- Kč

Montážní a skladovací hala s mostovým jeřábem ( 5t ). Jednopodlažní nepodsklepená hala ocelové konstrukce. Základní půdorysný rozměr je 55x19m. Výška do hřebene sedlové střechy je cca 11m. Při západním štítu je přistavěn ocelový přístřešek, ve kterém se nachází strojovna kompresoru. Objekt byl do roku 2005 součástí zemědělského družstva v Sedlišti. Pozdějším rozdělením areálu vzniklo několik samostatných funkčních celků, které jsou tvořeny budovami a souvisejícími pozemky. Dostupnost, příjezd k objektu, je zajištěn věcnými břemeny. Hlavní příjezdová komunikace na pozemku parc.č. 698/13 je ve spoluvlastnickém vztahu pěti subjektů. Jeden z nich je úpadce D.D.Ag.,s.r.o., v likvidaci, s podílem ideální 1/5 pozemku. Ideální podíl není předmětem dražby a bude správkyní řešen samostatně. Inženýrské sítě: Elektrická energie - Hala je napojena na veřejnou síť NN, které je provedeno zemním kabelem. Hlavní rozvaděč pro celý areál je umístěn mimo předmět dražby. Spotřeba el.energie je měřena odpočtovými měřidly pro jednotlivé objekty v areálu. Příkon haly je dostačující pro strojírenskou výrobu. Voda: Hala je napojena na veřejný vodovod. Vyústění přípojky je z podlahy haly při západním štítu. Přípojka je dočasně odpojena v bývalém zapojovacím uzlu v prostoru bývalé kotelny. Plyn - Hala je napojena na rozvod zemního plynu samostatnou přípojkou ve vlastnictví vlastníka nemovitosti. Kanalizace - Splaškové vody převážné části nemovitostí areálu jsou zaústěny do železobetonového septiku, který je na severním okraji areálu (mimo předmět dražby). Předmět dražby není na splaškovou kanalizaci napojen. Hala nemá hygienické příslušenství, šatna, koupelna, WC, apod.). Dešťová voda je svedena střešními svody do dešťové kanalizace mimo areál. Vytápění - Hala je vytápěna prostřednictvím instalovaných sálavých topidel na zemní plyn. Telefon - Možnost napojení na veřejnou telekomunikační síť. Venkovní úpravy - V okolí haly jsou zpevněné plochy z monolitického betonu.

Kategorie: sklady, výroba
Zastavěná plocha a nádvoří: 1000
Zahrada: 4702
Výrobní plocha: 1000
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
89,4 KiB