Rodinný dům Zátor. Exekuční dražba.

Cena

Nejnižší podání:
326 000 
Dražební jistota:
100 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002171
Datum dražby:
9.2.2012

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Zátor
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:
108

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A11-000876 - EXEKUČNÍ DRAŽBA - spolupráce s EÚ, Mgr. Pavla Fučíková

Předmět prodeje : Rodinný dům č.p. 108 na pozemku parc.č. 330, pozemek parc.č. 329 o výměře 131 m2 - zahrada, pozemek parc.č. 330 o výměře 153 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Zátor. Souhrnné informace o nemovitostech: Souhrnná velikost pozemků je 546 m2, z toho plocha zastavěná rodinným domem činí 160 m2. Obytná plocha je 147 m2. Nemovitosti se nacházejí při jižním okraji obce Zátor (1 185 obyvatel), v zástavbě rodinných domů. Centrum obce, kde se nachází základní občanská vybavenost (úřad, kostel, škola, pošta, sportovní zařízení), je vzdáleno cca 1 km. Správní centrum Bruntál, kde se nachází úplná občanská vybavenost, je vzdálen cca 14 km. Jedná se o lokalitu s průměrnou dopravní dostupností, napojení na frekventovanou komunikaci I/45 spojující města Bruntál a Krnov je možné ve vzdálenosti 1,5 km. V obci se nachází vlaková zastávka a zastávka meziměstské autobusové dopravy. Rodinný dům se nachází na pravem břehu místního potoka Zátoráček. Rodinný dům č.p. 108 je situovaný v zástavbě rodinných domů v obci Zátor. Dle zjištěných informací byl dům postaven v roce 1900. Objekt se nachází na vlastním pozemku parc.č. 330. Rodinný dům je napojen na veřejnou elektrickou síť. Zdrojem pitné vody je studna, odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Zdrojem tepla jsou elektrické přímotopy kombinovaně s kamny na TP s rozvody ústředního topení. Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup a příjezd k domu je možný z východní strany z veřejné komunikace přes pozemek parc.č. 359. Tvar pozemků je mnohoúhelníkový, pozemky jsou v rovině. Rodinný dům je užíván Davidem a Lenkou Srníčkovými k bydlení. Jedná se částečně podsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a částečně obytným podkrovím. V domě se nachází jedna bytová jednotka o dispoziční velikosti 6+1. Rodinný dům je založen na kamenných základech bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z cihel tl. 75 cm. Strop nad 1.PP je cihelný klenbový, stropy nad 1.NP jsou dřevěné, trámové s podhledem. Střecha je sedlová. Střešní krytina je z eternitových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasádu tvoří vápenné hladké omítky, které jsou z části poškozené. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, v kuchyni a v koupelně je proveden keramický obklad. Schodiště do podkroví je betonové a ocelové, do 1.PP je kamenné. Podlahy jsou betonové, kryté koberci nebo PVC. V koupelně je keramická dlažba. Okna jsou dřevěná špaletová. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou dřevěné náplňové, některé jsou prosklené. Dle zjištěných informací byl dům postaven na začátku 20. století. V průběhu jeho životnosti nebyla provedena generální rekonstrukce, bylo vyměněno část vybavení (elektrický bojler, domácí vodárna). Rodinný dům je napojen na elektrickou síť. Zdrojem pitné vody je studna, odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Zdrojem tepla jsou elektrické přímotopy kombinovaně s kamny na TP s rozvody ústředního topení. Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler. Ke dni ocenění se rodinný dům nachází v průměrném až zhoršeném stavebně-technickém stavu se zanedbanou údržbou, s morálně a technicky dožitým vybavením.

Kategorie: rodinné domy
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
166,4 KiB
33,2 KiB
133,4 KiB