Skladová a výrobní hala ve Slezské Ostravě.

Cena

Nejnižší podání:
2 000 000 
Dražební jistota:
300 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002247
Datum dražby:
4.10.2011

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Ostrava - Slezská Ostrava
Ulice:
Těšínská
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A11-000991 - cena dosažená vydražením 3.200.000,- Kč

Hala se nachází v městském obvodě Slezská Ostrava, v katastrálním území Slezská Ostrava. Objekt je situován v areálu bývalého dolu Trojice, při ulici Těšínská. Centrum města Ostrava je vzdáleno cca 1 km. Areál se nachází v lokalitě s dobrou dopravní dostupností, napojení na frekventovanou komunikaci č. II/477 (ul. Frýdecká) je ve vzdálenosti cca 500 m. Nejbližší stanice městské hromadné dopravy (autobusu) se nachází ve vzdálenosti cca 300 m. Hala s pozemky je součástí průmyslového areálu, který je tvořen několika dalšími objekty, které jsou ve vlastnictví jiných vlastníků. Souhrnné informace o nemovitostech Souhrnná výměra užitných ploch v halové části 1.NP a kancelářských prostor činí 451 m2. Souhrnná výměra užitných ploch v 1.PP (sklady se zázemím) činí 353 m2. Souhrnná výměra oceňovaných pozemků činí 1 168 m2, z toho plocha zastavěná průmyslovým objektem činí 535 m2. Výška v 1.PP je 3,3 m a v 1.NP 7,4 m. Hala je postavená na pozemku parc.č. 163/17, objekt je jednopodlažní, podsklepený, obdélníkového půdorysu. V minulosti sloužila jako provozní objekt dolu Trojice, později byla využívána ke skladování, v části objektu se nachází vestavba kanceláří a sociálního zařízení. Hala je vybavena jeřábovou drahou (nefunkční), součástí haly je nákladní rampa. V současnosti je objekt bez využití. Převažující provedení konstrukcí a vybavení: Objekt je založen na betonových základech bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislou nosnou konstrukci tvoří cihlové sloupy, obvodový plášť je z režného cihlového zdiva. Strop nad 1.PP je železobetonový tvořený T průřezy. Zastřešení objektu je provedeno sedlovými ocelovými příhradovými vazníky. Střecha je sedlová s polovalbami, krytá pozinkovaným plechem. Schodiště jsou betonová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jsou kovová. Okna jsou kovová, jednoduchá se členěním. V kancelářské vestavbě jsou okna dřevěná zdvojená. Prosvětlení je rovněž zajištěno sklobetonovými tvárnicemi. V sociálním zařízení je proveden keramický obklad. Podlahy jsou betonové. Objekt je napojen na rozvody elektro (230 i 400V), vody a kanalizace. Dle zjištěných informací byl objekt postaven na počátku 20. století a je v mírně zhoršeném stavebně-technickém stavu, se zanedbanou údržbou. Přístup k hale ze západní strany, tedy k hlavnímu vstupu a nákladové rampě, je přes pozemek ve vlastnictví státního podniku DIAMO. Přístup k hale z jižní strany je zajištěn věcným břemenem. Dle platného územního plánu pro město Ostrava se areál bývalého dolu Trojice nachází v zóně občanské vybavenosti, regulativ naleznete v přílohách.

Kategorie: sklady, výroba
Zastavěná plocha a nádvoří: 535
Zahrada: 633
Užitná plocha: 804
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
105,6 KiB
70,9 KiB
670,1 KiB