Soubor pozemků v k.ú. Mosty u Českého Těšína

Cena

Nejnižší podání:
50 000 
Dražební jistota:
15 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002061
Datum dražby:
25.6.2010

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Mosty u Českého Těšína
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A10-000723 - cena dosažená vydražením 50.000,- Kč

Předmět dražby Pozemky parc.č.: 370/1 - zahrada o celkové výměře 530 m2 371/1 - trvalý travní porost o celkové výměře 25 m2 503/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 172 m2 1561/24 - ostatní plocha, silnice o celkové výměře 3 m2 890 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2.053 m2 vše k.ú. Mosty u Českého Těšína, obec Český Těšín, tak jak jsou tyto zapsány u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 7. Popis a stav předmětu dražby Pozemky parc.č. 370/1 a parc.č. 371/1, se nacházejí v blízkosti nové rychlostní komunikace Frýdek - Místek - Český Těšín - hranice s Polskou republikou. Tyto tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného obdélníkového tvaru jsou rovinaté, přístupné z veřejné komunikace. Pozemky parc.č. 503/1 a parc.č. 1561/24, se nachází v těsné blízkosti nové rychlostní komunikace Frýdek - Místek - Český Těšín - hranice s Polskou republikou a to pod její úrovní. Tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného tvaru, rovinaté, přístupné z místní veřejné komunikace. S ohledem na výměru jsou pozemky samostatně nevyužitelné. Pozemek parc.č. 890 je místní veřejnou komunikaci (ulice Rybářská), která zajišťuje obslužnost lokalitě zastavěné rodinnými domy a zahradními chatkami. Vlastníci rodinných domů a pozemků mají zřízeno věcné břemeno cesty viz. příslušná ustanovení článku VI. této dražební vyhlášky. U tohoto pozemku existuje předpoklad, že Město Český Těšín předmětný pozemek v budoucnu odkoupí, jelikož se jedná o veřejnou komunikaci, která navazuje na veřejnou komunikaci Města Český Těšín.

Kategorie: pozemky
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
171,1 KiB