Spoluvl. podíl 1/3 na pozemcích o výměře 4110 m2 ve Slezských Pavlovicích, okr. Bruntál. Exekuční dražba.

Cena

Nejnižší podání:
9 134 
Dražební jistota:
5 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002054
Datum dražby:
9.9.2010

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Ulice:
Slezské Pavlovice
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A10-000714 - EXEKUČNÍ DRAŽBA - spolupráce s EÚ, Mgr. Pavla Fučíková

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/3 CELKU - pozemek parc.č. 274 o výměře 19 m2 - ostatní plocha - jiná plocha, - pozemek parc.č. 275 o výměře 339 m2 -ostatní plocha - jiná plocha, - pozemek parc.č. 276 o výměře 3 752 m2 - trvalý travní porost. Oceňované pozemky parc.č. 274, 275 a 276 zapsané na LV č. 43 se nacházejí ve východní okrajové části obce a katastrálního území Slezské Pavlovice (1 447 obyvatel), okres Bruntál. Pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha a trvalý travní porost a nacházejí se na okraji zastavěného území obce, v blízkosti Pavlovického rybníku. Pozemek parc. č. 276 je součástí zemědělského půdního fondu. Dle platné územně-plánovací dokumentace pro předmětné území nejsou pozemky určeny pro výstavbu, jsou vedeny jako volná krajina, ostatní zeleň. Pozemky jsou ke dni ocenění zatravněny, bez využití. Přístup a příjezd k pozemkům je možný z místní nezpevněné komunikace.

Kategorie: pozemky
Užitná plocha: 4110
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
77,4 KiB
33,2 KiB
73,7 KiB