výrobní areál v Jeseníku

Cena

Nejnižší podání:
5 000 000 
Dražební jistota:
1 500 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002601
Datum dražby:
13.11.2017

Lokalita:

Region:
Olomoucký
Obec:
Jeseník
Ulice:
Jaroslava Ježka
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A17-001604 - cena dosažená vydražením 5.000.000,- Kč

Předmětem ocenění je nemovitost - pozemek parc.č. 2055/5 jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba; pozemek parc.č. 2055/6 jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba; pozemek parc.č. 2055/7 jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba; pozemek parc.č. 2055/8 jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba; pozemek parc.č. 2055/10 jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba; pozemek parc.č. 2055/28 jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba; pozemek parc.č. 2055/29 jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba; pozemek parc.č. 2055/31 jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba; pozemek parc.č. 2055/41 jehož součástí je stavba: bez čp/če, výroba; vše s příslušenstvím vše v katastrálním území Jeseník, obec Jeseník, okres Jeseník, zapsáno na LV č. 3517. Oceňované nemovitosti - se nacházejí ve výrobně skladovacím areálu společnosti VÍTKOVICE a.s., který leží v jihozápadní zastavěné části města Jeseník, přístupný z veřejné asfaltové komunikace ul. Jaroslava Ježka - pozemků parc.č. 2499/17 a 2499/14 (ostatní plocha-ostatní komunikace), oba přístupové pozemky jsou ve vlastnictví města Jeseník. Středem areálu protéká vodní tok Staříč, který rozděluje areál na severní a jižní část. Oceňované nemovitosti se nacházejí v jižní části areálu. Přístup k oceňovaným nemovitostem je přes vnitroareálové zpevněné komunikace s asfaltovým nebo betonovým povrchem. Tyto přístupové komunikace nejsou součástí tohoto ocenění. Oceňované nemovitosti jsou tvořeny pozemky jejichž součástí jsou výrobně skladovací objekty nebo objekty užívané k energetice. Areál je napojen na vnitroareálové ing. sítě - plyn, voda, elektro, kanalizace. Vjezd do areálu je možný také pro těžkou nákladní a kamionovou dopravu. Objekt bez čp/če, výroba - součást pozemku parc.č. 2055/5 - stavba je tvořena dvěma částmi - stavbou hlavní rozvodny a stavbou bývalé parní kotelny. Stavba hlavní rozvodny je nepodsklepená, se dvěma NP se sedlovou střechou s nízkým sklonem. Stavba bývalé parní kotelny je nepodsklepená s jedním NP se sedlovou střechou s nízkým sklonem. Celková zastavěná plocha objektu je 1157 m2. Objekt byl postaven cca v roce 1974. Základy objektu jsou betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou zděné, strop je s rovnými podhledy, střecha je šikmá sedlová s nízkým sklonem, střešní krytina plechová, klempířské prvky z pozink.plechu, vnější a vnitřní omítky jsou hladké, podlahy betonové. Objekt není vytápěn. Elektroinstalace světelná a motorová, ostatní vybavení chybí. Celkově je objekt v zanedbaném technickém stavu - poškozeny jsou vnitřní a vnější omítky (místně opadlá místa), místně jsou poškozeny výplně otvorů rozbitá skla, poškozeny jsou také podlahové betonové konstrukce. Nověji byla provedena pouze výměna menší části klempířských prvků (žlaby, svody). V současné době není objekt využíván. Pro jeho další využití jsou nutné stavební úpravy a investice většího rozsahu. Po vyklizení objektu by stavbu bylo možné využít např. ke skladování. Užitná plocha objektu je 1216 m2. Objekt bez čp/če, výroba - součást pozemku parc.č. 2055/6 - jedná se stavbu, která dříve sloužila jako sklad olejů pro parní kotelnu. Objekt není dlouhodobě využíván. Objekt sestává ze tří nadzemních věžových zásobníků oleje s kruhovým půdorysem, které jsou osazeny v ŽB jímce. K zásobníkům přiléhají jednopodlažní nepodsklepené stavby s plochými střechami v nichž bylo umístěno technologické zařízení skladů olejů. Tyto objekty jsou rovněž dlouhodobě mimo provoz. Objekt byl postaven cca v roce 1974. Pro další využití objektu jsou nutné stavební úpravy a investice většího rozsahu. Užitná plocha objektu je 493 m2. Vzhledem k zanedbanému stavu objektu a jeho velmi specifickému využití není jeho užitná plocha zahrnuta ve výpočtu výnosové hodnoty oceňované nemovitosti. Objekt bez čp/če, výroba - součást pozemku parc.č. 2055/7 - nepodsklepený jednopodlažní objekt se sedlovou střechou s nízkým sklonem. Objekt je využíván ke skladování. Celková zastavěná plocha objektu je 1301 m2. Objekt byl postaven cca v roce 1974. Základy objektu jsou betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou z části zděné a z části z ocelového skeletu systému Hard se zavěšeným obvodovým pláštěm, strop nejsou provedeny, střecha je šikmá sedlová s nízkým sklonem, střešní krytina plechová, klempířské prvky z pozink. plechu, vnější a vnitřní omítky jsou hladké, podlahy betonové. Objekt není vytápěn. Elektroinstalace světelná a motorová, vrata a dveře kovové, ostatní konstrukce a vybavení chybí. Technický stav objektu je průměrný. Užitná plocha objektu je 117 m2. Objekt bez čp/če, výroba - součást pozemku parc.č. 2055/8 - jedná se o nepodsklepenou, třílodní výrobně skladovací halu. Celková zastavěná plocha objektu je 4527 m2. Objekt byl postaven cca v roce 1981. Jedná se o nepodsklepenou halu s jedním NP se sedlovou střechou s nízkým sklonem opatřenou střešními světlíky. Dvě z lodí objektu jsou vybaveny jeřábovými drahami. Základy objektu jsou betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou z ocelového skeletu se zavěšeným obvodovým zavěšeným pláštěm ze sendvičových panelů, stropy nejsou provedeny, střecha je šikmá sedlová s nízkým sklonem, střešní krytina plechová, klempířské prvky z pozink. plechu, vnější a vnitřní omítky jsou hladké (soklové části), podlahy betonové, dveře a vrata ocelová, vytápěna je pouze část objektu lokálně plynovými topidly. Celkově je objekt v zanedbaném technickém stavu s jen velmi malou běžnou údržbou bez větších rekonstrukcí. Nověji byla provedena pouze výměna menší části klempířských prvků (žlaby, svody). Užitná plocha objektu je 4074 m2. Objekt bez čp/če, výroba - součást pozemku parc.č. 2055/10 - jedná se o nepodsklepenou dvoulodní výrobně skladovací halu. Celková zastavěná plocha objektu je 5064 m2. Objekt byl postaven cca v roce 1979. Jedná se o nepodsklepenou halu s jedním NP se sedlovou střechou s nízkým sklonem opatřenou střešními světlíky. Obě lodě objektu jsou vybaveny jeřábovými drahami. Základy objektu jsou betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou z ocelového skeletu se zavěšeným obvodovým zavěšeným pláštěm ze sendvičových panelů, stropy nejsou provedeny, střecha je šikmá sedlová s nízkým sklonem, střešní krytina plechová, klempířské prvky z pozink.plechu, vnější a vnitřní omítky jsou hladké (soklové části), podlahy betonové, dveře a vrata ocelová, vytápění není provedeno, okna ocelová jednoduše zasklená. V hale se nachází vestavba soc. zařízení s kanceláří. Vestavba má dvě NP. Celkově je objekt v převážně původním průměrném technickém stavu bez větších rekonstrukcí. Nověji byla provedena pouze výměna menší části klempířských prvků (žlaby, svody), částečné úpravy vnitřní elektroinstalace. Užitná plocha objektu je 4558 m2. Objekt bez čp/če, jiná stavba - součást pozemku parc.č. 2055/28 - jedná se o nepodsklepenou stavbu s jedním NP a plochou střechou. Celková zastavěná plocha objektu je 86m2. Objekt byl postaven cca v roce 1974. Původně byl objekt využíván jako spalovna. Stavba není dlouhodobě užívaná. Základy objektu jsou betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou z ocelového skeletu se zavěšeným obvodovým zavěšeným pláštěm ze sendvičových panelů, stropy ze zavěšeného podhledu, střecha je plochá, střešní krytina z asfaltových pásů, klempířské prvky z pozink. plechu, podlahy betonové, dveře a vrata ocelová, vytápění není provedeno. Elektroinstalace světelná a motorová, ostatní konstrukce a vybavení chybí. Technický stav objektu je zanedbaný bez běžné údržby či rekonstrukcí. Po vyklizení objektu by stavbu bylo možné využít např. ke skladování. Užitná plocha objektu je 74 m2. Objekt bez čp/če, jiná stavba - součást pozemku parc.č. 2055/29 - jedná se o nepodsklepenou stavbu s jedním NP a plochou střechou. Celková zastavěná plocha objektu je 466 m2. Objekt byl postaven cca v roce 1987. Objekt je využíván ke skladování barev. Základy objektu jsou betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou zděné, stropy nejsou provedeny, střecha je plochá, střešní krytina plechová, klempířské prvky z pozink.plechu, podlahy betonové, omítky hladké, dveře a vrata ocelová, vytápění lokálními kalorifery. Elektroinstalace světelná a motorová, ostatní konstrukce a vybavení chybí. Technický stav objektu je průměrný. Užitná plocha objektu je 419 m2. Objekt bez čp/če, výroba - součást pozemku parc.č. 2055/31 - jedná se o nepodsklepenou jednolodní výrobně skladovací příčnou halu. Objekt je umístěn mezi halami na p.č. 2055/8 a 2055/10 a je s nimi provozně propojen. Celková zastavěná plocha objektu je 1011 m2. Objekt byl postaven cca v roce 1988. Jedná se o nepodsklepenou halu s jedním NP se sedlovou střechou s nízkým sklonem opatřenou střešními světlíky. Objekt je vybaven jeřábovou drahou. Základy objektu jsou betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou z ocelového skeletu se zavěšeným obvodovým zavěšeným pláštěm ze sendvičových panelů, stropy nejsou provedeny, střecha je šikmá sedlová s nízkým sklonem, střešní krytina plechová, klempířské prvky z pozink.plechu, vnější a vnitřní omítky jsou hladké (soklové části), podlahy betonové, dveře a vrata ocelová, vytápění není provedeno, okna ocelová jednoduše zasklená, elektroinstalace světelná a motorová. Celkově je objekt v převážně původním průměrném technickém stavu bez větších rekonstrukcí. Nověji byla provedena pouze výměna menší části klempířských prvků (žlaby, svody), částečné úpravy vnitřní elektroinstalace. Užitná plocha objektu je 910 m2. Objekt bez čp/če, výroba - součást pozemku parc.č. 2055/41 - jedná se o nepodsklepenou stavbu se dvěma s plochou střechou. Celková zastavěná plocha objektu je 220 m2. Objekt byl postaven cca v roce 1974. Původně byl objekt využíván jako sociální zařízení u výrobní haly na p.č. 2055/8. Základy objektu jsou betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou zděné, stropy s rovnými podhledy, střecha je plochá, střešní krytina plechová, klempířské prvky z pozink.plechu, podlahy PVC a ker.dlažby, omítky hladké, dveře dřevěné do kovové zárubně, okna dřevěná zdvojená, vytápění původně ústřední teplovodní je nyní nefunkční, dlouhodobě odpojené, elektroinstalace světelná a motorová, rozvody vody nefunkční k zařizovacím předmětům, soc. zařízení vybavena původními zař. předměty. Celkově je objekt ve velmi zanedbaném technickém stavu s absencí jakékoli běžné údržby či rekonstrukcí, vnitřní vybavení je převážně nefunkční, dlouhodobě odpojené, poškozeny jsou vnitřní i vnější omítky, podlahy, okna, atd. Pro jeho další využití jsou nutné stavební úpravy a investice většího rozsahu. Po vyklizení objektu by stavbu bylo možné využít např. ke skladování. Užitná plocha objektu je 374 m2. Příslušenství objektů tvoří: - přípojky vnitroareálových ing. sítí. Oceňované pozemky - jsou zcela zastavěny jednotlivými objekty. Rekapitulace ploch: celková plocha pozemků 14654 m2 z toho 14654 m2 je zastavěné plocha (100%); Celková užitná plocha objektů je 13289 m2 celková užitná plocha skladovacích objektů: 3747 m2 (3254 m2 po odečtu užitné plochy objektu výroby na p.č. 2055/6); celková užitná plocha výrobních objektů: 9542m 2.

 

Kategorie: sklady, výroba
Užitná plocha: 12235
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
324,2 KiB
3,1 MiB