Dražba budovy a pozemků bývalé zemědělské školy v Klimkovicích.

Cena

Nejnižší podání:
3 700 000 
Dražební jistota:
500 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002312
Datum dražby:
24.5.2012

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Klimkovice
Ulice:
Komenského
Č. domovní / č. orientační:
215

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A11-001074 - cena dosažená vydražením 3.700.000,- Kč

Nabízíme k prodeji formou dobrovolné dražby stavbu č.p. 215 na ul. Komenského. Bývalá střední škola zemědělských oborů, včetně okolních pozemků. Podle oddělovacího geometrického plánu jsou určeny k prodeji i další stavby, které v minulosti patřily ke školnímu statku, teletníky, kurník, skleník. Přímo k budově jsou přistavěny dvě samostatné garáže. Ve dvoře za školou je hospodářská stavba v půdorysném tvaru kříže, ta je oddělena k samostatnému převodu. Areál školy leží na téměř rovinatém terénu, při okraji obce. Zpřístupněn je po místní asfaltované komunikaci a napojen na veřejné rozvody elektrické energie, vodovodu, plynu a na nově budovanou veřejnou kanalizaci. Hlavní stavby a1) Budova školy č.p. 215 Stavba na pozemku parc. č. 228 je podsklepená s třemi nadzemními podlažími a jedním podlažím se zmenšenou plochou nad středovým traktem. V 1.PP - šatny, sklady zahradnického nářadí a potravin, dílna, vestavěná garáž s odděleným vstupem, rozvodna vody, plynová kotelna, malá tělocvična-posilovna. V 1.NP - učebny, počítačová učebna, ředitelna, kanceláře, kuchyně pro výcvik s jídelnou a přípravnou, hygienická zařízení. V 2.NP - učebny, kanceláře, pokoje domova mládeže, kabinety, hygienická zařízení. Ve štítu je umístěna společná umývárna. Ve zmenšeném prostoru 3.NP je 5 pokojů domova mládeže, WC pro dívky, nad ostatní plochou neupravené půdy. Samostatná půda je i nad tímto 3.NP. Technické provedení. Stavba má členitý půdorys, zhruba ve tvaru písmene E, se zrcadlovým rozdělením od příčné osy. Budova je postavena v klasické technologii poplatné pro dobu vzniku. Obvodové zdivo suterénu je cihelné v tl. 75 cm. Ostatní vnější zdivo nadzemní části 50-60 cm. Strop nad suterénem z cihelné klenby do oc.nosníků profilu I, ostatní stropy trámové s rovnými podhledy. Centrální schodiště s kamennými stupni je umístěno ve středovém traktu. Okna dřevěná dvojitá s ostěním, částečná výměna v roce 1971, převážně se žaluziemi, v suterénu vyměněna za plastová asi v roce 2003. Dveře hladké plné, vstupní prosklené a kovové. Podlahy učeben, kanceláří a kabinetů PVC a bukové vlysy, na chodbách PVC, původní keramické, dtto na podestách schodiště. V suterénních skladech dlažba teracová. Plynofikace provedena v roce 2003, v suterénu moderní plynová kotelna s instalací 3 ks kotel Viadrus na automatizovanou regulaci provozu. Společná umývárna vybavena žlabovými umyvadly a sprchami, ostatní hygienické jednotky s pisoáry, splachovacími WC, sprchovými boxy. K přípravě teplé vody slouží elektrické bojlery. Ve výcvikové kuchyni odsávací ventilace. V dalším vybavení hydranty, rozvody PC sítí, internetu, pevné telefonní linky. Na půdě je v nájmu anténní systém rozvodu internetové sítě KlimNET. Střechy nad budovou valbové členité, krytina z hliníkového plechu na latě, úplné oplechování střechy a svodů pozinkované, instalace bleskosvodů. Fasáda budovy je štuková včetně soklového zdiva, s členitými reliéfy, opravená v roce 1990. Z dvorní strany na menší části opadaná. Podle provedení stropní klenby, původních dlaždic v chodbách, štukových reliéfů ve vestibulu, je stavba z roku 1910. Kromě obnovy nebo oprav prvků krátkodobé životnosti stavby prováděna záchovná údržba pravidelně. Další životnost bez nákladnějších investic lze při masivním provedení základních stavebních konstrukcí (základy, zdivo, schodiště, stropy, krovy), odhadovat na 25 let. Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. PP: 759,84 m2 3,50 m 1. NP: 759,84 m2 4,35 m 2. NP: 759,84 m2 3,98 m 3. NP: 201,86 m2 3,20 m a2) Garáž č. 1 Přístavba garáže k zadnímu štítu budovy školy, na pozemku parc.č. 228. Obvodové zdivo tl. 30 cm, střecha plochá s živičnou krytinou a oplechováním. Omítky štukové, podlaha betonová, vrata kovová, bez oken. Stáří z roku 1991. 1.NP: 30,08 m2, 3,2 m; a3) Garáž č. 2 Garáž na pozemku parc.č. 232/2. Je vklíněna do dvorního rohu budovy školy a garáže č.1. Se světlou výškou 4,16 m umožňuje parkování menšího nákladního vozidla. Obvodové zdivo má v tl. 30 cm, betonovou podlahu, strop ze skořepinových panelů tvoří střechu v mírném spádu. Vrata kovová dvoukřídlová velkoplošná, okna kovová jednoduchá, instalace elektro i pro motorový proud. Kolaudována roku 1993. 1. NP: 58,37 m2, 4,32 m; a4) Teletník č. 1. Stavba postavena na dvou parcelách č. 227/1 a 227/2. Mají půdorysný tvar písmene T, obě vzájemně provozně propojeny. Původně šlo o stavbu teletníku na prvé z parcel, užívaného školním statkem pro praktickou výuku. Na druhé z parcel byla doměřena dostavba, v jejímž vybavení bylo základní hygienické zařízení pro obsluhu. V současné době je stavba odpojena od přívodu elektřiny a vody, je nevytápěná. Obvodové zdivo cihelné v tl. 30-45 cm, podlahy betonové, pultová střecha nad stájovým traktem, nad vstupní částí sedlová. Stropy nejsou, pouze podbití krovů heraklitem. Krytina z vlnitého plechu, oplechováno, bez bleskosvodů. Dveře svlakové, okna kovová, částečně rozbitá. Vnitřní omítky vápenné, fasáda břizolitová. Užívání cca 45 let. 1. NP: 172,25 m2, 2,78 m; a5) Teletník č. 2. Stavba na pozemku parc.č. 235/3. Je postavena ve tvaru písmene L, vnitřní prostor propojen, s teletníkem č.1 sestavena do tvaru písmene U. Stavba je novější, stáří cca 40 let. Oproti přidruženému teletníku zachovalejší, i v ní jsou ale odpojeny přívody vody a elektřiny. Rovněž tento teletník již neslouží svému účelu. Obvodové zdivo cihelné v tl. 30 cm, podlahy betonové, v této stavbě jsou stropy rovné. Střechy ploché s mírným spádem, krytina živičná s oplechováním a bleskosvodem. Dveře kovové, vrata kovová a svlaková posuvná. Okna kovová s mřížemi a luxferová, vnitřní omítky pálené do výše 1,50 m, ostatní vápenné, fasáda břizolitová. 1. NP: 190,92 m2, 4,3 m; Vedlejší stavby b1) Kurník Stavba obdélníkového půdorysu na pozemku parc. č. 235/2. Při školním statku sloužila k hřadování pernaté drůbeže, nyní neužívaná. Stavba obdélníkového půdorysu, přízemní, kaskádovitě v terénu rozdělena do tří výškových úrovní. Obvodové stěny z plynosilikátu na „ostro“v tl. 24 cm. Podlaha hliněná, bez instalací. Nízký dřevěný sedlový krov prohnilý vlivem dlouhodobého zatékání. Krytina z vlnitého eternitu, bez oplechování žlabů a svodů. Okna jednoduchá kovová převážně rozbitá, dveře hladké překližované. 1. NP: 119,84 m2, 2,4 m; b2) Skleník - zděná část V roce 1994 byla kolaudována stavba skleníků na pozemku parc.č. 234/2. Je sestavena ze zděné části, v níž byly kotelna a sklad pro sazenice. Stavba má zdivo v tl. 30 cm, střecha plochá s živičnou krtinou a oplechováním. Podlaha betonová, fasáda v břizolitu. Dveře hladké překližované. Okna dřevěná zdvojená. Stavba je vyřazena z provozu, odpojeno topení, vodovod, elektropřípojka. 1. NP: 34,4 m2, 3,6 m; Studny c1) Studna Na příjezdové straně k budově školy je umístěna skružovaná studna s ručním čerpadlem, neužívaná. Hloubka se odhaduje na 7 m, stáří s budovou. Venkovní úpravy d1) Skleníky Ke stavbě na parc.č. 234/2 jsou připojeny dva skleníky v typizovaném provedení. Stáří od roku 1994, neužívané, skleněné výplně v kovových rámech porozbíjeny. Stavba není zaměřena, je situována na parc.č. 234/1. d2) Přípojka plynu V roce 2003 byla provedena plynofikace budovy školy. V jejím rámci je při odbočce z ul. Komenského umístěn zděný pilíř HUP, přípojka k budově vedena délkou 9 m v potrubí DN 50. d3) Pilíř HUP d4) Přípojka vody V roce 2008 byl vydán územní souhlas pro položení nového vodovodního potrubí k budově školy s navrtávkou pod komunikací na stávající řad DN 100. Přípojka v délce 17,30 m, provedení přípojky v PE, profil 90 x 5,40. d5) Oplocení č. 1 Zahrada na parc.č. 234/1 má průčelní stranu uzavřenou plotem z jednoduchých prefa-rámků, výplň strojové pletivo, s betonovou podezdívkou. Stáří od roku 1978, kdy byla zahrada geometricky zaměřena, čís. GP 24-8072-78-79040. d6) Podezdívka oplocení d7) Plotová vrátka d8) Oplocení č. 2 Další 3 strany zahrady na parc.č. 234/1 jsou uzavřeny plotem z pletiva na ocelové sloupky, bez podezdívek. Stáří shodně s ploty č. 1. Směrem ke kurníku jsou osazena vrata. d9) Plotová vrata d10) Venkovní krb V zahradě na parc.č. 234/1 je stavba krbu s udírnou z cihelného zdiva a s břizolitovou fasádou. Objekt není užíván, zdivo místy rozpraskané. Odhad stáří 25 let. d11) Dlažba chodníků V rámci parc.č. 234/1 je položen chodník šíře 100 cm a plocha z dlaždic betonových 50/50 u krbu. Odhad stáří 25 let. d12) Dlažba zámková Plocha dvora ze zadní strany budovy školy je upravena zámkovou dlažbou šedou, odhad stáří 8 let. d13) Povrch komunikace Povrch zbytku ploch na nově odměřené parc.č.232/5 je z hrubého makadamu prolévaného živicí, vysprávky z litého asfaltu a betonové. Průměrné stáří odhaduji na 30 let. d14) Plocha betonová Dvůr mezi stavbami na parc.č. 227/1 a 235/3 je upraven jako nádvoří s betonovou pojezdovou plochou, spádováno. Odhad stáří 30 let. Porosty e1) Trvalé porosty Vyskytují se sporadicky na parcele 234/1 ve dvou skupinách dřevin bříza, borovice, topol, dub, javor, keře stálo zelené. Na parcelách 230/1 a 235/1 je rozptýlená výsadba porostů typu dub, javor, lípa, smrk, borovice bříza, buk, vrba. Celková pokryvná plocha činí v průměru 15 % z celkových výměr, t.j. cca 1.500 m2.

Kategorie: jiné stavby
Zastavěná plocha a nádvoří: 1377
Zahrada: 12371
Užitná plocha: 2480
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
246,6 KiB
1,3 MiB
230,6 KiB