Hotel Orlík, Praha - Hodkovičky. Exekuční dražba.

Cena

Nejnižší podání:
17 000 000 
Dražební jistota:
3 000 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002016
Datum dražby:
4.10.2010

Lokalita:

Region:
Hlavní město Praha
Obec:
Praha 4 - Hodkovičky
Ulice:
Pod Kopcem
Č. domovní / č. orientační:
31

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A10-000655 - EXEKUČNÍ DRAŽBA - spolupráce s EÚ, Mgr. Pavla Fučíková

Nemovitost se nachází v klidné části města, v Praze 4, Hodkovičky, na úplném východním okraji údolní nivy řeky Vltavy, pod zalesněnou strání. Areál je umístěn na jižním svahu kopce, má dobré dopravní napojení na pobřežní komunikaci sever-jih, ulici Modřanskou a rychlostní silniční průtah východ-západ. Ve vzdálenosti cca 400 metrů je zastávka MHD (tramvaje a autobusů), odkud je spojení s centrem města. Areál je umístěn nalevo od ulice Pod Kopcem, je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci a el. proud. Nemovitost sestává z objektu penzionu s 52 lůžky, restaurační částí s 50 místy u stolu, dvou rodinných domů, několika vedlejších staveb, venkovních úprav (parkování autobusů a aut na vlastním pozemku) a pozemků. Hotel v současné době není v provozu. PENZION Samostatně stojící dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou s krytinou z betonových tašek. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt má půdorys zhruba ve tvaru T, jižní provozní křídlo je vybudováno z bývalé hospiodářské části usedlosti, křídlo severní je zcela nové. Nosné obvodové zdivo nové části je z plynosilikátových tvárnic s podélným stěnovým systémem, osazené na izolovaných betonových základových pásech, zdivo jižní části je původní. Stropy jsou v původní části z valených kleneb, nad novou částí a nad patrem je strop rovný omítaný. nad přízemí je strop v nové části tvořen I nosníky a deskami HURDIS, nad II.NP je strop zavěšený na kostrukci krovu. nad obytnou částí přízemí je další podlaží vysunuto na vykonziolovaných stropech o cca 2 metry na obě strany do šířky. S ohledem na sníženou nadezdívku patra je prosvětlení pokojů provedeno okny ve vikýřích. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře vnitřní hladké, vchodové dvoukřídlové kazetové swe skleněnou výplní. Vnější omítky jsou hladké, na části se straým zdivem je provedeno dodatečné zateplení. Vnitřní omítky jsou hladké štukové. Podlahy v přízemí ve společenské části a provozních prostorech jsou z dlažeb, v chodbách a pokojích je položen celoplošný netkaný koberec. Stěny v sociálních zařízeních a v kuchyni jsou obloženy bělninovým obkladem. Objekt je vytápěn přámotopnými tělesy, TUV je získávána ze dvou el. bojlerů o obsahu 800 litrů. V kuchyni jsou osazeny elektrické běžné spotřebiče s odsáváním VZT. Je zaveden telefon a jsou položeny televizní a satelitní sítě. Stáří původní části je přes 100 let. Od roku 1992 byl objekt rekonstruován a byla provedena přístavba s nádstavbou, v roce 1994 byla stavba dokončena a byla provedena změna užívání na penzion. Dispozice: I.NP: zádveří, recepce, hlavní rozvaděč, jídelna, kuchyně, 2× sklad, sklad odpadků, zadní chodba, sklad obalů, sociální zařízení pro zaměstnance, 2× úklidová komora, sociální zařízení pro návštěvníky jídelny, chodba se schodištěm, 6× pokoj s předsíní a sociálním zařízením II.NP: chodba, 9× pokoj v nové části s předsíní a sociálním zařízením, 2× sklad prádla, elektrokotelna, 6× pokoj s předsíní a sociálním zařízením nad půdní částí. RODINNÝ DŮM č.p. 31 jižní. Řadový rodinný dům se dvěma podlažími, jedním podzemním a jedním nadzemn ím, s podkrovním prostorem, který není využíván. Přízemní byty jsou přístupné z ulice Pod Kopcem a sklep ze dvora od penzionu. Nosné obvodové zdivo tvoří zároveň opěrnou zeď pro ulici Pod Kopcem. Střecha je sedlová, krytina z pálené tašky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Stropy nad suterénem jsou z valené klenby, nad nadzemním podlažím je strop dřevěný s omítaným podhledem. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře náplňové a hladké. Vnější i vnitřní omítky hladké vápenné, štukové. Podlahy jsou v suterénu z betonové mazaniny, v přízemí v obytných místnostech je podlaha prkenná. vytápení jednoho bytu je přímotopnými el. tělesy. TUV je získávána z el. zásobníkových ohřívačů, druhý byt má jednoduché vybavení, je upravován a není využíván. Stáří stavby je 117 let, prvky krátkodobé životnosti jsou vesměs dožilé, byla připravována celková rekonstrukce. Dispozice: I.PP sklepy a sklady I.NP byt 3+1 bez příslušenství, garsoniéra se základním vybavením (koupelna a WC). RODINNÝ DŮM č.p. 31 severní Řadový objekt s jedním podlažím podzemním a jedním nedzemním. Nosné obvodové zdivo je cihelné, střecha sedlová s krytinovou taškovou. Stropy v suterénu klenbové, v nadzemních podlažích dřevěné s omítanými podhledy. V domě jsou provedeny nové rozvody instalací, jsou nové omítky, obklady, povrchy podlah. Stáří objektu je 117 let, v roce 2002 byly dokončeny stavební úpravy. Dispozice: I.PP pět sklepních prostor a garáž I.NP tři byty s příslušenstvím RODINNÝ DŮM č.p. 257 Rodinný dům je dvoupodlažní s přístupem do bytové jednotky v I.NP ze dvora a do bytové jednotky ve II.NP z ulice Pod Kopcem. Stavba není podsklepená. Základové kostrukce jsou tradiční, ze strany ulice přechází zdivo do opěrné zdi podzemní části. Mírně klesající terén k západu je na úrove%n podlahy I.NP cca v polovině půdorysu vyrovnán podezdívkou. Průměrné zapuštění domu do terénu přepočítané na celou plochu nepřesahuje 80 cm. Nosné obvodové zdivo je cihelné, střecha kombinací dvou sedlových střech s dobrou možností využití půdy pro vestavbu. Krytina je tašková pálená (dvojité bobrovky). Objekt je vytápěn ústředním topením, TUV je získávána z el. zásobníkových ohřívačů. Stáří objektu je 78 let, částečná rekonstrukce byla provedena před 40 lety, kdy byla provedean výměna všech prvků krátkodobé životnosti, vybudováno ústřední topení na tuhá paliva a byt ve II.NP byl modernizován. V roce 1993 - 1995 byla provedena celková modernizace I.NP, byl vyměněn i kotel ústředního topení, položeny plovoucí podlahy, nové obklady, dlažby, opravena fasáda, byly instalovány nové klempířské prvky a proveden obklady soklu. Dispozice: I.NP chodba se schodištěm, kuchyň, 2× pokoj, kotelna, spíž, koupelna, WC a do terénu před domem (na východní stranyu) vystupující sklípek II.NP přímý vstup z ulice, chodba, schody na půdu, kuchyň, 2× pokoj, koupelna, WC a spíž půda nad celým půdorysem, neupravená k bydlení. GARÁŽ U DOMU č.p. 257 Garáž je přistavěna k severní stěně domu a k opěrné zdi svojí zadní stranou. Nosné obvodové zdivo je cihelné, střecha plochá, kostrukce z ocelových nosníků a keramických desek s živičnou krytinou. Vrata plechová, omítky hladké vnitřní i vnější, podlaha z betonové mazaniny. Je zaveden el. proud světelný i motorový. Garáž je vytápěna. Stavba byla postaven v roce 1971, v roce 1994 byla opravena, byly opraveny omítky, hydroizolace střechy, izolace zadní stěny a zřízeno vytápění. BOJLEROVÁ STANICE Původní zděná kolna východně u penzionu je nepodsklepená přízemní s podkrovím. Nosné obvodové zdivo je cihelné, částečně původní se šikmými pultovými stříškami nad nejstejnými půdorysy přázemí a podrkroví. Krytina je z dvojitých bobrovek. Opraveny byly vnější omítky, byla vybetonována nová betonová podlaha se vpustí. Strop nad přízemím je dřevěný, podlaha podkroví dřevěná poškozená. Podkroví je přístupné pouze po ocelovém hozinontálním můstku z bytu 1+1 z původní části domu č.p. 31. V přízemí jsou osazeny dva elektrické bojlery pro ohřev TUV pro penzion. Stáří přesně nezjištěno, v roce 1994 byly provedeny částečné úpravy pro současné využití. VENKOVNÍ ÚPRAVY Celý dvůr je vydlážděn zámkovou dlažbou. Součástí sreálu jsou venkovní úpravy, které tvoří příslušenství staveb a úozemků. jedná se o přípojky vody, kanalizace, elektriky, různé opěrné zídky, oplocení zahrady. Prohlídky: 14. 9. 2010 v 15.00 hodin 21. 9. 2010 v 15.00 hodin

 

Kategorie: hotely, penziony
Zastavěná plocha a nádvoří: 761
Obchodní plocha: 340
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
105,0 KiB
33,2 KiB
3,8 MiB
1,2 MiB