Menší skladový areál u Českého Těšína.

Cena

Nejnižší podání:
1 350 000 
Dražební jistota:
400 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002457
Datum dražby:
26.3.2014

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Český Těšín
Ulice:
Ostravská
Č. domovní / č. orientační:
35

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A13-001375 - cena dosažená vydražením 1.510.000,- Kč

Dražba dne 26.3.2014, Ostrava v 10.10 hod Jedná se o areál čtyř samostatných objektů sloužících v minulosti jako sklady zemědělské techniky a nářadí a k ustájení dobytka. Nachází přímo u hlavního silničního tahu I/48 Český Těšín - Havířov, ul. Ostravská. Objekt 1 - Hala HARD Hala pro skladování se nachází přímo u silnice ve směru od Českého Těšína vlevo. Je nepodsklepená, jednopodlažní se sedlovou střechou o mírném spádu. Konstrukci tvoří ocelové sloupy a vazníky. Obvodový a střešní plášť je nezateplený a tvoří ho profilované plechy. Vrata jsou plechová, okna jsou jednoduchá ocelová. Podlahu tvoří betonová mazanina s cementovým potěrem. Je provedena instalace světelných a motorových rozvodů. Objekt byl zkolaudován v prosinci 1996. Rozměry haly jsou 18,57 m x 8,49 m, zastavěná plocha činí 157,66 m2 a výška je 5,90 m. Objekt 2 -Přístřešek pro zemědělskou techniku Přístřešek se nachází na parcele č. 2/7. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou. Základy jsou z prostého betonu. Svislé konstrukce jsou zděné tl. 0,45 m. Střešní krytina je plechová. Okna nejsou. Místo vrat jsou pouze umělohmotné rolety na ruční ovládání. Není zaveden elektrický proud. Podlaha je betonová. Přístřešek byl dokončen v r. 1997. Rozměry přístřešku jsou 10,40 m x 6,45 m, zastavěná plocha činí 67,08 m2 . Objekt 3 - Hospodářská budova Objekt bývalých chlévů, konírny a stáje je situován kolmo ke státní silnici. Je zděný se sedlovou střechou krytou pálenými taškami, s vápennou omítkou. Jednopodlažní nepodsklepený objekt s podkrovím. Do objektu je zavedena voda a elektrická instalace. Je vybudováno hygienické zařízení. Stavba pochází z roku 1876. Je zachován původní architektonický vzhled. Objekt byl v roce 1997 rekonstruován. Byla provedena nová fasáda, nová vrata, klempířské výrobky, hygienické zařízení, průtokový ohřívač TUV a část podlah a vnitřních omítek. Rozměry budovy jsou 30,00 m x 9,00 m, zastavěná plocha podlaží celkem 540,00 m2 a výška 1.NP je 3,20 m, výška podkroví je 3,50 m. Objekt 4 - Chlév Je situován kolmo k hospodářské budově. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt se sedlovou střechou a bez podkroví. Sloužil k ustájení dobytka. Konstrukce je zděná tl. 0,30 m. Vrata jsou dřevěná a roletová. Okna jsou ocelová jednoduchá. Krov je dřevěný. Krytina pálená. Okapy jsou s pozinkovaného plechu. Strop není. Podlaha je betonová s odvodněním do žumpy. Je zavedeno umělé osvětlení a studená voda. Objekt vznikl rekonstrukcí původního chléva. Rozměry jsou 11,30 m x 8,60 m.

Kategorie: sklady, výroba
Skladovací plocha: 600
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
130,1 KiB
290,2 KiB