Rekreační objekt v Moravských Vlkovicích.

Cena

Nejnižší podání:
1 620 200 
Dražební jistota:
300 000 
Druh dražby:
veřejná

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002198
Datum dražby:
17.5.2011

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Fulnek
Ulice:
Moravské Vlkovice
Č. domovní / č. orientační:
20

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A11-000905 - cena dosažená vydražením 1.750.000,- Kč

Nemovitost se nachází ve východní části katastrálního území Moravské Vlkovice u obce Fulnek. Jedná se o soubor nemovitostí užívaných dosud jako škola v přírodě, resp. prostorově soustředěný soubor staveb v hlavním členění sestávající se z hlavní stavby výuky, ubytování a stravování. Umístění nemovitostí je pro daný účel užívání dobré a vhodné, bez rušivých vlivů v okolí. Dopravní dostupnost je zajištěna zpevněnou příjezdovou komunikací dl. 100 m od odbočky ze silnice směr Fulnek - Vítkov. Objekt je oplocen. Na pozemcích se nacházejí okrasné dřeviny. Předmětem dražby jsou rovněž další venkovní úpravy, jako přístupová cesta, dvůr ze zámkové dlažby, opěrné zdivo, venkovní osvětlení. Je napojen na elektřinu, voda ze studen, vytápění el. přímotopy, ohřev vody el. bojlery, kanalizace do vlastní ČOV. Na hranici pozemků se nachází přípojka plynu. V plánu obce Vlkovice je rovněž zbudování veřejného vodovodu v obci. Tento vodovod bude ovšem ukončen na konci zástavby obytných domů, a to ve vzdálenosti cca 380 metrů od hranice pozemků. Možnosti parkování uvnitř areálu, nebo v jeho těsné blízkosti. Jelikož se hlavní budova nachází nad původním náhonem mlýna, může lokálně docházet k zamokření. Budova jídelny se nachází na jihozápadní části pozemku parc.č.st 27/1. Objekt je z části podsklepený, dvoupodlažní, zděný se sedlovou střechou. V 1.NP se nacházejí tyto místnosti: chodby, jídelna, přípravna jídel, sociální zařízení pro muže, ženy a personál, včetně sprchových koutů, rozvodna, schodiště a dílna. V 2.NP je 6 ubytovacích pokojů, sociální zařízení, chodba, zádveří, schodiště a podkroví. Technický stav budovy je dobrý, střecha objektu je ze střešní krytiny Bramac, zdivo budovy je smíšené. Stáří tohoto objektu nelze doložit úředním dokladem, dle sdělení místních občanů sloužila tato stavba původně jako mlýn. Rekonstrukce tohoto objektu proběhla pro účely provozovny ubytovacího a stravovacího zařízení cca před 20 léty.V roce 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce za účelem odstranění vzlínající vlhkosti obvodových i vnitřních svislých konstrukcí. I přes tuto rekonstrukci vzlíná v suterénu spodní voda. Zároveň v nejzápadnějším rohu budovy dochází k praskání obvodového zdiva. Pod budovou probíhá původní náhon mlýna. Tento není přístupný. Stáří budovy se odhaduje na 120 let. Budova ubytování se nachází na jihovýchodní hranici pozemku parc.č.st.20. Jedná se o třípodlažní zděnou, nepodsklepenou budovu se sedlovou střechou. V 1.NP se nachází: kancelář, společenská místnost, chodba, sklady, dílna a schodiště. Ve 2.NP jsou 3 pokoje, šatna, sociální zařízení. Ve 3.NP pak dva pokoje. Technický stav budovy je dobrý. Stáří tohoto objektu nelze doložit úředním dokladem, dle dostupných informací se jedná o objekt postavený v roce 1992. Na pozemku parc.č.st. 68 se nachází jednopodlažní, zděný objekt čistírny odpadních vod se sedlovou střechou, do kterého jsou svedeny odpady z obou provozních budov. Stav budovy je mírně zhoršený. Rovněž stáří tohoto objektu nelze doložit úředním dokladem, dle dostupných informací se jedná o objekt postavený v roce 1992. Na pozemku parc.č.st.27/1 je postavena garáž s pultovou střechou. Také stáří tohoto objektu nelze doložit úředním dokladem, dle dostupných informací se jedná o objekt postavený rovněž v roce 1992. Svou jižní stranou je přistavěn k budově ubytování. Součástí dražby jsou rovněž pozemky uvedené v čl. IV této dražební vyhlášky. Převážná část těchto pozemků je užívána v druhu pozemku. Výjimkou jsou pozemky na parcelách č. 98/4, 98/5, 109, 111, 114/1, které byly užívány jako hřiště. dále pozemek na parcele č. 561/2 je užíván jako terasa s pergolou. Součástí dražby jsou rovněž dvě studny na pozemku parc.č. 98/5 a 114/1. Obě jsou kopané do hloubky cca 6 metrů a voda z jedné z nich slouží jako užitková voda a z druhé studny jako voda pitná. Kvalita vody nebyla ověřena a tudíž navrhovatel a ni dražebník za ni nemohou ručit. Na nemovitosti vázne nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemcem je občanské sdružení Vita, které provozuje v objektech Středisko ekologické výchovy pro děti a mládež. Plochy: - budova jídelny - 505 m2; - budova ubytování - 293 m2; - pozemky celkem 4.726m2. Termíny prohlídek: 1. prohlídka dne 03. května 2011 v 11.30 hod. 2. prohlídka dne 10. května 2011 ve 15.30 hod.

Kategorie: jiné stavby
Zastavěná plocha a nádvoří: 568
Užitná plocha: 789
Kontaktní formulář