výrobní areál LÍSKOVEC s vlečkou, k.ú. Frýdek

Cena

Nejnižší podání:
129 000 000 
Dražební jistota:
4 800 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002592
Datum dražby:
15.9.2017

Lokalita:

Region:
Hlavní město Praha
Obec:
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A17-001595 - cena dosažená vydražením 129.000.000,- Kč

1. Administrativní budova č.p. 3267 Osmipodlažní výšková budova na pozemku parc.č. 3588/7 byla postavena v roce 1973. V 1.PP se nachází výměníková stanice a původní kryt CO, v 1.NP je vestibul s vrátnicí, původní seminární místnost a další zázemí včetně sociálního. V dalších nadzemních podlažích se nachází kanceláře se zázemím. Budova je užívána pouze okrajově (vlastníkem), napříč budovou je rozdílná údržba a vybavení, což je zohledněno ve výnosovém ocenění. Ze severozápadní strany navazuje spojovací krček s možností průchodu do budovy konstrukčních kanceláří. Nosnou konstrukci budovy tvoří ocelový skelet s výplňovým zdivem z plynosilikátových tvárnic a cihel. Stropy jsou ŽB. Podlahy jsou betonové, s povrchem z PVC, koberců, umělého mramoru nebo keramické dlažby. Příčky jsou převážně cihelné. Schodiště je ocelové, kryté koberci a PVC. Objekt má dva osobní výtahy. Střecha je plochá, krytá asfaltovou lepenkou. Okna jsou ocelová, atypická, ve vstupní části jsou ocelové výkladce. Vnitřní omítky jsou vápenné, fasáda je břizolitová. Budova je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je převážně v průměrném stavu, se zanedbanou údržbou. 2. Hala údržby Jedná se o objekt na pozemku parc.č. 3588/11, postavený v roce 1986. Hlavní část tvoří jednopodlažní hala sloužící pro zámečnickou výrobu, s částečnou vestavbou 2.NP na východní straně haly. Podél západní strany stavby je provedena čtyřpodlažní vestavba s provozním zázemím (sklady, kanceláře, technické místnosti, sociální zázemí). Část objektu je ke dni ocenění v pronájmu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, s opláštěním z keramických panelů, v hale je opláštění s copilitovou výplní. Stropy jsou ocelové, střecha je plochá vytvořena z ocelových vazníků a krytá asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější povrch obvodových panelů je s postřikem. Podlaha je ze zátěžového betonu. Hala je vybavena dvěma jeřáby o nosnosti 5 t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je zajištěné plynovými infrazářiči, ve vestavbě na západní straně je teplovodní. Ke dni ocenění je v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 3. Montovna II. Hala tvoří západní loď souhalí na pozemku parc.č. 3588/5 a byla postavena v roce 1951. Hala je jednopodlažní. Objekt slouží pro průmyslovou výrobu. Část objektu je ke dni ocenění v pronájmu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, obvodové stěny jsou tvořeny spárovanou vyzdívkou, která je doplněna prosklenými stěnami s drátosklem. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, krytá asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější povrch obvodových panelů je s postřikem. Podlaha je ze zátěžového betonu. Na nosných sloupech je osazena jeřábová dráha se čtyřmi jeřáby, 2 ks o nosnosti 32/8 t, jeden o nosnosti 20/5 t a jeden 12,5 t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je zajištěné plynovými infrazářiči. Ke dni ocenění je v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 4. Přístavba montovny II. Budova se nachází na východní straně pozemku parc.č. 3588/5 a je podélně přistavěna k hale montovny II. z východní strany. Objekt byl postaven v roce 1951 a převážně dvoupodlažní, nepodsklepený. V minulosti sloužil jako provozní zázemí haly montovny II. (sklady, kanceláře, technické místnosti, sociální zázemí), převážná část budovy je dlouhodobě bez využití. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější povrch tvoří pohledové zdivo. Podlaha je betonová, krytá PVC a dlažbami. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je v průměrném až zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 5. Montovna III. Hala se nachází v centrální části souhalí na pozemku parc.č. 3588/5 a byla postavena v roce 1961. Jde o přízemní, dvoulodní, nepodsklepený objekt sloužící pro průmyslovou výrobu, s částečnou dvoupodlažní přístavbou provozního zázemí (sklady, s částečným administrativně-sociálním zázemím) ze západní strany. Část objektu je ke dni ocenění v pronájmu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, obvodové stěny jsou tvořeny spárovanou vyzdívkou, která je doplněna prosklenými stěnami s drátosklem nebo polykarbonátem. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, krytá asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní povrchy jsou s nátěrem, fasáda není provedena. Podlaha je ze zátěžového betonu, v části přístavby je s teracovým povrchem nebo s dlažbami. Na nosných sloupech je osazena jeřábová dráha se třemi jeřáby. Jedním o nosnosti 12,5 t a druhým o nosnosti 20 t a třetí o nosnosti 5t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je zajištěné plynovými infrazářiči, ve vestavbě na západní straně je teplovodní. Ke dni ocenění je v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 6. Montovna I. Hala se nachází ve východní části souhalí na pozemku parc.č. 3588/5 a byla postavena v roce 1948. Jde o přízemní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu, sloužící pro průmyslovou výrobu, s částečnou jednopodlažní přístavbou skladu ze severozápadní strany. Část objektu je ke dni ocenění v pronájmu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, obvodové stěny jsou prosklené, s drátosklem, část povrchů tvoří pohledové zdivo. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, přístavba má střechu plochou, vše kryté asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z plechové, vnitřní povrchy jsou nátěrem, fasáda není provedena. Podlaha je ze zátěžového betonu. Na nosných sloupech je osazena jeřábová dráha se třemi jeřáby, jeden o nosnosti 32/8 t, druhý o nosnosti 30/8 t a jeden nosnosti 12,5 t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je zajištěné plynovými infrazářiči. Ke dni ocenění je v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 7. Přístavba montovny I. Budova se nachází na východní straně pozemku parc.č. 3588/5 a je podélně přistavěna k hale montovny I. ze západní strany (jižní část nižší přístavby). Objekt byl postaven v roce 1948 a je dvoupodlažní, nepodsklepený. V minulosti sloužil jako provozní zázemí haly montovny I. (sklady, kanceláře, technické místnosti, sociální zázemí), převážná část budovy je dlouhodobě bez využití. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné, fasáda není provedena. Podlaha je betonová, krytá PVC a dlažbami. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je převážně v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 8. Úpravna I. a II. Hala se nachází v severní části souhalí na pozemku parc.č. 3588/5 a byla postavena v roce 1950. Jde o přízemní, nepodsklepený, dvoulodní objekt obdélníkového půdorysu, sloužící pro průmyslovou výrobu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, obvodové stěny jsou prosklené, s drátosklem, část povrchů tvoří pohledové zdivo. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, krytou asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z plechové, vnitřní povrchy jsou s nátěrem, fasáda není provedena. Podlaha je ze zátěžového betonu. Každá loď je vybavena dvěma jeřáby o nosnosti 12,5 t a 8 t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je zajištěné plynovými infrazářiči. Ke dni ocenění je hala v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 9. Hala 7 (lakovna) Hala se nachází v jihovýchodní části souhalí na pozemku parc.č. 3588/5 a byla postavena v roce 1988. Jde o přízemní, nepodsklepený, jednolodní objekt obdélníkového půdorysu, sloužící pro průmyslovou výrobu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, obvodové stěny jsou převážně plechové, nezateplené, prosvětlení zajišťují pásová okna s drátosklem. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, krytá asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z plechové, vnitřní povrchy jsou s nátěrem, fasáda není provedena. Podlaha je ze zátěžového betonu. Na nosných sloupech je osazena jeřábová dráha s jedním jeřábem o nosnosti 20/5 t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je zajištěné plynovými teplovzdušnými fukary. Ke dni ocenění je hala v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 10. Hala expedice Hala se nachází v jižní části souhalí na pozemku parc.č. 3588/5 a byla postavena v roce 1980. Jde o přízemní, nepodsklepený, jednolodní objekt obdélníkového půdorysu, sloužící pro průmyslovou výrobu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, opláštění je provedeno pouze v části haly (plechové, bez zateplení), prosvětlení zajišťují pásová okna s drátosklem. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, krytá asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z plechové, vnitřní povrchy jsou s nátěrem, fasáda není provedena. Podlaha je betonová. Na nosných sloupech jsou tři mostové jeřáby o nosnosti: 1x 20t, 1x 50/12,5t a 1x 12,5t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, hala není vytápěna. Ke dni ocenění je hala v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 11. Sociální budova expedice Budova se nachází na jihozápadní straně pozemku parc.č. 3588/5 a je vestavěna pod ocelovou konstrukci haly expedice. Objekt byl postaven v roce 1981 a je třípodlažní, nepodsklepený. V minulosti sloužil jako provozní zázemí haly expedice (sociální zázemí, denní místnosti, kanceláře, sklady, sušárna oděvů), budova je dlouhodobě bez využití (cca 20 let), odpojená od inženýrských sítí i zdroje vytápění. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrch je břizolitový. Podlaha je betonová, krytá PVC a dlažbami. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je ve zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 12. Metalizovna I. Hala se nachází v severní části souhalí na pozemku parc.č. 3588/3 a byla postavena v roce 1968. Jde o přízemní, nepodsklepený, jednolodní objekt obdélníkového půdorysu, sloužící pro průmyslovou výrobu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, s cihelnou vyzdívkou, prosvětlení zajišťují pásová okna s drátosklem. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, krytá asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z plechové. Vnitřní povrchy jsou s nátěrem, fasáda není provedena. Podlaha je ze zátěžového betonu. Na nosných sloupech je osazena jeřábová dráha se dvěma jeřáby s nosností 8 t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je zajištěné plynovými infrazářiči. Ke dni ocenění je hala v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 13. Metalizovna II. Hala se nachází v jižní části souhalí na pozemku parc.č. 3588/3 a byla postavena v roce 1974. Jde o přízemní, nepodsklepený, jednolodní objekt obdélníkového půdorysu, s jižní (nižší) přístavbou skladu s garáží. Objekt slouží převážně pro průmyslovou výrobu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, s cihelnou vyzdívkou, prosvětlení zajišťují pásová okna s drátosklem. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, krytá asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z plechové. Vnitřní povrchy jsou s nátěrem, fasáda není provedena. Podlaha je ze zátěžového betonu. Na nosných sloupech je osazena jeřábová dráha se třemi jeřáby s nosností 2x 5t a 1x 8t. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je zajištěné plynovými infrazářiči. Ke dni ocenění je hala v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 14. Budova RTG stanice Budova se nachází na jihovýchodní straně pozemku parc.č. 3588/5 a je přistavěna k hale lakovny. Objekt byl postaven v roce 1988 a je dvoupodlažní, nepodsklepený. V minulosti sloužil pro provádění zkoušek a testování kvality materiálu, budova je dlouhodobě bez využití (cca 20 let), odpojená od inženýrských sítí i zdroje vytápění. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrch je břizolitový. Podlaha je betonová, krytá PVC a dlažbami. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je ve zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 15. Jižní vrátnice Budova se nachází v jihovýchodním rohu areálu na pozemku parc.č. 3589/3 a je samostatně stojící. Objekt byl postaven v roce 1973 a je jednopodlažní, nepodsklepený. V minulosti sloužil jako vrátnice, ke dni ocenění je dlouhodobě bez využití. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrch je břizolitový. Podlaha je betonová, krytá PVC a dlažbami. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je ve zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 16. Sociální budova metalizovny Budova se nachází na východní straně pozemku parc.č. 3588/3 a je přistavěna k hale metalizovny I. Objekt byl postaven v roce 1969 a je pětipodlažní, nepodsklepený. V minulosti sloužil jako sociální zázemí a provozní kanceláře, ke dni ocenění je budova dlouhodobě bez využití (cca 20 let), odpojená od inženýrských sítí i zdroje vytápění. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrch je břizolitový. Podlaha je betonová, krytá PVC a dlažbami. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je ve zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 17. Rozvodna II. Budova se nachází na východní straně pozemku parc.č. 3588/3 a je přistavěna k hale metalizovny II. Objekt byl postaven v roce 1971 a je dvoupodlažní, nepodsklepený. Slouží jako rozvodna vysokého napětí, s částečným zázemím, v 2.NP je trafostanice. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrch je břizolitový. Podlaha je betonová. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je v průměrném až zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 18. Rozvodna I. Budova se nachází na pozemku parc.č. 3588/14 a je samostatně stojící. Objekt byl postaven v roce 1969 a je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Slouží jako rozvodna vysokého napětí, s částečným zázemím, v 2.NP je trafostanice. Svislé nosné konstrukce tvoří betonový skelet. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrch je břizolitový. Podlaha je betonová. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je v dobrém stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 19. Rozdělovací stanice horkovodu Budova se nachází na pozemku parc.č. 3588/23 a je samostatně stojící. Objekt byl postaven odhadem v roce 1970 a je jednopodlažní, nepodsklepený. V minulosti sloužil rozdělovací stanice horkovodu, ke dni ocenění je dlouhodobě bez využití. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrch je břizolitový. Podlaha je betonová. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena pouze na elektroinstalaci a není vytápěna. Ke dni ocenění je ve zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 20. Budova konstrukčních kanceláří Třípodlažní budova se nachází na jihozápadní části pozemku parc.č. 3588/8 a byla postavena odhadem v roce 1970. V 1.NP až 3.NP se nachází prostory původních kanceláří se zázemím, na jihovýchodní straně je součástí budovy přízemní objekt spojovacího krčku. Z jihovýchodní strany je možnost průchodu krčkem do hlavní administrativní budovy, ze severní strany navazuje budova starého ředitelství. Ke dni ocenění je objekt dlouhodobě bez využití. Nosnou konstrukci budovy tvoří ŽB skelet s cihelnou vyzdívkou. Stropy jsou ŽB. Podlahy jsou betonové, s povrchem z PVC. Příčky jsou cihelné. Schodiště je ocelové, kryté PVC. Střecha je plochá, krytá asfaltovou lepenkou. Okna jsou dřevěná zdvojená, prostor krčku a schodišťové haly je s ocelovými výkladci. Vnitřní omítky jsou vápenné, fasáda je břizolitová. Budova je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je v průměrném stavu, se zanedbanou údržbou. 21. Budova kantýny Třípodlažní budova, částečně podsklepená, se nachází na pozemku parc.č. 3588/9 a byla postavena v roce 1966. V 1.PP se nachází skladovací prostory, v 1.NP se nachází prostory původní kantýny s přípravnou, bývalý bufet a prostory původního zázemí, v 2.NP a 3.NP se nachází prostory původních kanceláří se zázemím. Ke dni ocenění je objekt dlouhodobě bez využití. Nosnou konstrukci budovy tvoří ŽB skelet s vyzdívkou z betonových tvárnic. Stropy jsou ŽB. Podlahy jsou betonové, s povrchem z PVC a cihelné dlažby. Schodiště je ocelové, kryté PVC. Střecha je plochá, krytá asfaltovou lepenkou. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní omítky jsou vápenné, fasáda je břizolitová. Budova je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je ve zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 22. Budova starého ředitelství Třípodlažní budova, částečně podsklepená, se nachází na severní části pozemku parc.č. 3588/8 a byla postavena v roce 1905. V 1.NP až 3.NP se nachází prostory původních kanceláří se zázemím, budova je komunikačně propojená s budovou konstrukčních kanceláří a kantýny. Ke dni ocenění je objekt dlouhodobě bez využití, vybavení a část prvků krátkodobé životnosti byla demontována v rámci připravované rekonstrukce, která nebyla následně provedena. Budova byla v minulosti postižena rozsáhlým zatečením a vlhkostí. Nosná konstrukce budovy je zděná cihelnou vyzdívkou. Stropy jsou betonové, v suterénu klenbové. Podlahy jsou betonové, bez povrchové úpravy. Příčky jsou cihelné. Schodiště je dřevěné. Střecha je plochá, krytá asfaltovou lepenkou. Okna jsou dřevěná. Vnitřní omítky jsou vápenné, fasáda je břizolitová. Budova je ke dni ocenění bez vybavení, ve zhoršeném stavu, se zanedbanou údržbou. 23. Obchod (bývalá vrátnice) Budova se nachází při severozápadní hranici areálu na pozemku parc.č. 3589/4 a je samostatně stojící. Objekt byl postaven odhadem v roce 1975 a je jednopodlažní, nepodsklepený. Naposledy sloužil jako prodejna, ke dni ocenění je bez využití. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá, krytá asfaltovými pásy. Vnitřní i vnější omítky jsou vápenné. Podlaha je betonová, krytá PVC a dlažbami. Okna jsou dřevěná zdvojená. Budova je napojena na elektro, vodu a kanalizaci, vytápění je z centrálního zdroje, teplovodní. Ke dni ocenění je v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 24. Hala SZM Hala se nachází v severní části areálu na centrálním pozemku parc.č. 3589/1 a byla postavena v roce 1955. Jde o přízemní objekt, nepodsklepený, který tvoří zastřešení jeřábové dráhy. Jedná se o vymezenou část stavby nezapsané v katastru nemovitostí, sloužící pro průmyslovou výrobu. Svislé nosné konstrukce jsou ocelové, opláštění je provedeno pouze v části haly (plechové, bez zateplení), prosvětlení zajišťují pásová okna s drátosklem. Střecha je sedlová s mírným sklonem, z ocelových vazníků, krytá asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou z plechové. Podlaha je betonová. Mostový jeřáb není předmětem hodnocení. Hala je napojena na elektro, vodu, plyn a kanalizaci, hala není vytápěna. Ke dni ocenění je hala v průměrném stavu, s mírně zanedbanou údržbou. 25. Železniční vlečka - spodek (typ 1) Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 8. Dráhy kolejové Objekt Spodek drah kolejových Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry): pražce betonové Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 212 Množství: 883,00 m trasy 26. Železniční vlečka - spodek (typ 2) Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 8. Dráhy kolejové Objekt Spodek drah kolejových Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry): pražce dřevěné Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 212 Množství: 101,00 m trasy 27. Železniční vlečka - svršek (typ 1) Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 8. Dráhy kolejové Objekt Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry): pražce betonové Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 212 Množství: 883,00 m trasy 28. Železniční vlečka - svršek (typ 2) Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 8. Dráhy kolejové Objekt Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry): pražce dřevěné Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 212 Množství: 101,00 m trasy 29. Výhybky Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 9. Výhybky Objekt Výhybky Konstrukční charakteristika: na železničních vlečkách Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 212 Množství: 8,00 ks 30. Zpevněné plochy betonové Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava § 18: 8.4.4. Plochy z betonu asfaltového tl. 40 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Výměra: 11210+2922 = 14 132,00 m2 31. Zpevněné plochy panelové Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava § 18: 8.3.19. Plochy ze silničních panelů tl. 150 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Výměra: 2 679,00 m2 32. Oplocení Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava § 18: 13.3. Plot z ocel. plotových rámů na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Výměra: 746*2 = 1 492,00 m2 pohledové plochy 33. Vrata Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava § 18: 14.3. Vrátka ocelová plechová nebo z profilů vč. sloupků Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Výměra: 3,00 ks 34. Teplovod Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 15. Teplovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební části) Objekt a způsob vedení Nadzemní vedení - místní Konstrukční charakteristika (jmenovitá světlost potrubí DN): 2x 200 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 Množství: 282,00 m délky 35. Přípojka kanalizace - splašková Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava § 18: 2.1.2. Přípojka kanalizace DN 200 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 Délka: 46,3+40,6 = 86,90 m 36. Přípojka kanalizace - dešťová Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava § 18: 2.1.1. Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 Délka: 55,3+53,5+61,9+15,3 = 186,00 m 37. Plynová přípojka Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava § 18: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2221 Délka: 88,50 m 38. Přípojky vody Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 12. Vodovody trubní Profil potrubí DN v mm 80 mm Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub ocelových Hloubka uložení: 1,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2212 Množství: 225,50 m 39. Požární nádrž Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy Objekt Nádrže pozemní mimo nádrží odpadních vod Konstrukční charakteristika (druh vodorovné nosné konstrukce): monolitická betonová plošná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1252 Množství: 161,10 m3 obestavěného prostoru 40. Vodní náhon Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 19. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály Objekt Kanály (mimo pro odvodnění a závlahy) Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna): montované betonové Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2151 Množství: 321,00 m délky (m2 upravené plochy) 41. Přípojka elektro Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 Typ stavby: 16a. Vedení elektrické - silnoproudé rozvody Objekt KV 22kV 3x185 Konstrukční charakteristika: v zastavěném prostoru, 1 kabel Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2214 Množství: 255,00 m délky 42. Pozemky v areálu Jedná se o pozemky, jejichž součástí jsou hodnocené budovy, vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, a pozemky nádvoří a dalšího prostranství uvnitř areálu. Pozemky jsou oceněny v souladu dle § 4 odst. 1. Pozemky parc.č. 3589/1 a 3589/20 jsou oceněny podle přiloženého geometrického plánu. 43. Pozemky - mimo areál – komunikace Jedná se o pozemek podél východní hranice areálu, mimo jeho oplocený funkční celek, na kterém se nachází veřejná komunikace ul. Dlouhá. 44. Pozemky - mimo areál - ostatní V případě parc.č. 3584 se jedná o příkopu podél ul. Dlouhé, porostlou náletovým porostem. Pozemek parc.č. 5191/4 tvoří dvůr u budovy servisu na východní straně areálu, za ulicí Dlouhou.

Kategorie: byty
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
424,5 KiB
8,0 MiB
896,5 KiB